Ce livre d'or en françaisKsięga gości Duszki.plThis Guestbook in English

średnia ocena gości odwiedzjących tę stronę : 9.8/10
Imię lub Nick :
Adres Email :
URL strony :
Miasto :
Kraj :
Twoja ocena :
Wpisz wiadomość : *

Przepisz kod z obrazka : (Do czego to służy?)


Pokaż wpisy zawierające tylko słowa :

Wpisy : 51 do 60
Strona : 6
Ilość wpisów : 213
 
dnia 02/02/2013 godz. 06:52
Ocena : 10/10

Zauważajmy DROGOWSKAZY BOŻE... . Czuwajmy .Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Nadal twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ . Myślę , że każdy kto Prawdziwie Miłuje itd i twierdzi , że kocha Boga itd ... to znajdzie chociaż kilka minut dla BOGA .RODZINA mówi tym samym językiem i rozumie wymawiane słowa itd ... . Czytajmy Pismo Święte - Biblię w swoich izdebkach i rozważajmy Słowa i Przekazy Boże . AMEN . - Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska. :-)
Lk 2:52 Jezus ... czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Mr 4:11-12 On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach...
Jn 3 : 34 Ten ... kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha.
Mr 4:14 Siewca sieje słowo.
Jn 10:27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną.
Jn 10:10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.
- AMEN ... Lilianna Szpejewska :-)
 
dnia 31/01/2013 godz. 09:07
Ocena : 10/10

Pada śnieg . Pada deszcz .
Mokro i chlapa na dworze jest .
Pada śnieg . Pada deszcz .
Pamiętajmy o zdrówku też .
Dzisiaj jest chłodno i jest taka niezbyt miła pogoda .
Dlatego pamiętajmy stale , że miłe i dobre słowo oraz szczery uśmiech z pewnością trochę radości nam doda .
Życzę pomyślnego i radosnego dnia .
Niech wszystko co dobre ... stale trwa . - Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska :-)
 
dnia 30/01/2013 godz. 22:11
Ocena : 10/10

Słowo Boże jest najwspanialszym pokarmem ... Starajmy się czytać i rozważać , w swoich izdebkach , Słowa i Przekazy Boże zawarte w Piśmie Św. - Biblii . Myślę , że każdy kto Prawdziwie Miłuje to znajdzie chociaż pięć minut dla Boga - Prawdziwej Miłości .- Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska :-)
Mt 11:28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
1 Jn 4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
Hbr 10:24 Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.
1 Tes 5:11 Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
 
dnia 30/01/2013 godz. 07:18
Ocena : 10/10

Dz 10:38-43 Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. ...Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się ... po Jego zmartwychwstaniu. ... kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
- Jezus Chrystus - Syn Boży zmartwychwstał itd . Po zmartwychwstaniu objawiał się z ranami - bliznami ... - świadectwami ukrzyżowania - miłosierdzia itd .Synowie Boży mają świadectwa Boże . Świadectwa Boże są do końca ... itd . Sam Jezus Chrystus nam to objawiał itd .Nadal pomagajmy sobie wzajemnie wskazując DROGOWSKAZY BOŻE... . Czuwajmy .Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Nadal twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ a kiedy przyjdzie na to czas wszyscy spotkamy się w Królestwie Bożym .Czytajmy Pismo Święte - Biblię i rozważajmy Słowa i Przekazy Boże . AMEN . - Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska. :-)
Rz 8:14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.Ga 3:28 .Jn 3 : 34
 
dnia 27/01/2013 godz. 06:52
Ocena : 10/10

Uzupełniam swoją wypowiedź co do podania strony internetowej " Mocnych w Duchu " . Najpierw trzeba wejść na polską stronkę o nazwie " mocni . jezuici " i tam trzeba przejść itp w " Modlitwa z tańcem "- m.in. tam jest wiele pięknych przekazów . 1 Tes 5 ; 11. Bóg stwarzając człowieka dał mu też rozum i wolną wolę . Każdy sam może wybierać ... itd. Królestwo Boże jest jedno dla Wszystkich .Nadal pomagajmy sobie wzajemnie wskazując DROGOWSKAZY BOŻE... . Czuwajmy .Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Nadal twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ a kiedy przyjdzie na to czas wszyscy spotkamy się w Królestwie Bożym .Czytajmy Pismo Święte - Biblię i rozważajmy Słowa i Przekazy Boże . AMEN . 2 Ptr 3:8-18 .Kol 3:16 .Jn 6:47-50 .Jn 15:12-15 . - Lilianna Szpejewska :-)
 
dnia 27/01/2013 godz. 05:30
Ocena : 10/10

1 Jn 4:7-8 ,Jn 4:34 ,1 Jn 5 , Mt 25 : 31 - 46 i Mt 25 : 13 .1 Tes 5:1- 28. Jn 8 : 12 . Rz 12 : 9 .1 Kor 15 : 54.
-Bóg jest MIŁOŚCIĄ ... my o tym wiemy .
Żyjąc Prawdziwą Miłością życie wieczne i Królestwo Boże osiągniemy .
Kiedy żyjemy Prawdziwą Miłością
To kochamy BOGA i bliźniego szczerym sercem i z radością .
Czuwajmy i trwajmy z BOGIEM i w Prawdziwej MIŁOŚCI .
Nadal twórzmy z Nim wspólny KRĄG BOŻY ku Bożej i naszej prawdziwej Radości .- Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska .:-)
-Bóg jest Miłością . Bóg jest Światłością . Bóg JEST najwspanialszym Pokarmem . Bóg daje Słowo Życia ,Radość , Siłę , Moc, Nadzieję Zbawienia ..., Życie wieczne . Na tym świecie jest dobro i zło . Bóg stwarzając człowieka dał mu też rozum i wolną wolę . Każdy sam może wybierać ... itd. Królestwo Boże jest jedno dla Wszystkich .Nadal pomagajmy sobie wzajemnie wskazując DROGOWSKAZY BOŻE... . Czuwajmy .Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Nadal twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ a kiedy przyjdzie na to czas wszyscy spotkamy się w Królestwie Bożym .Czytajmy Pismo Święte - Biblię i rozważajmy Słowa i Przekazy Boże . AMEN . 2 Ptr 3:8-18 .Kol 3:16 .Jn 6:47-50 .Jn 15:12-15 .
Na stronie internetowej " Mocni w Duchu m. in. " po wejściu do " Modlitwa tańcem " jest wiele pięknych przekazów . 1 Tes 5 ; 11.- Lilianna Szpejewska :-)
Jn 4:34 Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
 
dnia 25/01/2013 godz. 09:06
Ocena : 10/10

Mt 25 : 31 - 46 i Mt 25 : 13 .1 Tes 5:1-2 i 11.
-Bóg jest MIŁOŚCIĄ ... my o tym wiemy .
Żyjąc Prawdziwą Miłością życie wieczne i Królestwo Boże osiągniemy .
Kiedy żyjemy Prawdziwą Miłością
To kochamy BOGA i bliźniego szczerym sercem i z radością .
Czuwajmy i trwajmy z BOGIEM i w Prawdziwej MIŁOŚCI .
Nadal twórzmy z Nim wspólny KRĄG BOŻY ku Bożej i naszej prawdziwej Radości .- Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu - Polska .:-)
Na youtube -" Bóg jest dobry " wyk. MOCNI w DUCHU .:-)
 
dnia 25/01/2013 godz. 02:47
Ocena : 10/10

Słowo Boże i Przekaz Boży są najwspanialszym Pokarmem i Drogowskazem Bożym - Lilianna Szpejewska ...Elbląg-Polska.
1 Tes 5:1-2 Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
Mt 25:13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Mt 25:31-46. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. ..Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie....Zaprawdę, powi
 
dnia 24/01/2013 godz. 06:10
Ocena : 10/10

NIE ŻYJE PRYMAS POLSKI SENIOR KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP .
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie , a Światłość Wiekuista niechaj mu świeci .
Żyj w pokoju z Chrystusem szczęśliwym życiem wiecznym , który prawdziwie zmartwychwstał . AMEN - Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu - POLSKA.
Jn 11:25 Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Rz 6:8 Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,
2 Tm 2:11 Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
- Pokładam w Panu ufność mą . Zawsze ufam Jego Słowu . AMEN . - Lilianna Szpejewska .
 
Wpisy : 51 do 60
Strona : 6
Ilość wpisów : 213