Ce livre d'or en françaisKsięga gości Duszki.plThis Guestbook in English

średnia ocena gości odwiedzjących tę stronę : 9.8/10
Imię lub Nick :
Adres Email :
URL strony :
Miasto :
Kraj :
Twoja ocena :
Wpisz wiadomość : *

Przepisz kod z obrazka : (Do czego to służy?)


Pokaż wpisy zawierające tylko słowa :

Wpisy : 61 do 70
Strona : 7
Ilość wpisów : 213
dnia 23/01/2013 godz. 22:52
Ocena : 10/10

O Miłości mówimy , śpiewamy, piszemy ... od dawna i coraz więcej.
Ten temat i ta postawa życia w Miłości rozwesela każde , szczerze miłujące serce .
Prawdziwa Miłość buduje , uskrzydla i raduje serce .
Kiedy Ją mamy i Nią żyjemy to chce się żyć jeszcze więcej ... .
Kiedy komuś brakuje odwzajemnionej miłości
To chociaż żyje jego ciało ... to jakby był martwy w całości .
Dlatego wszyscy pamiętajmy o Tym , że jest Ktoś kto prawdziwie kocha .
Nie ma większej MIŁOŚCI od miłości BOGA .
Bóg jest MIŁOŚCIĄ ... my o tym wiemy .
Żyjąc Prawdziwą Miłością życie wieczne i Królestwo Boże osiągniemy .
Kiedy żyjemy Prawdziwą Miłością
To kochamy BOGA i bliźniego szczerym sercem i z radością .
Czuwajmy i trwajmy z BOGIEM i w Prawdziwej MIŁOŚCI .
Nadal twórzmy z Nim wspólny KRĄG BOŻY ku Bożej i naszej prawdziwej Radości .- Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu .:-)
 
dnia 22/01/2013 godz. 05:26
Ocena : 10/10

Bóg jest Miłością . Bóg jest Światłością . Bóg JEST najwspanialszym Pokarmem . Bóg daje Słowo Życia ,Radość , Siłę , Moc, Nadzieję Zbawienia ..., Życie wieczne . Na tym świecie jest dobro i zło . Bóg stwarzając człowieka dał mu też rozum i wolną wolę . Każdy sam może wybierać ... itd. Królestwo Boże jest jedno dla Wszystkich .Nadal pomagajmy sobie wzajemnie wskazując DROGOWSKAZY BOŻE... . Czuwajmy .Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Nadal twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ a kiedy przyjdzie na to czas wszyscy spotkamy się w Królestwie Bożym . AMEN . - Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu - POLSKA :-)
Jn 8:12 .. przemówił ... Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
1 Tes 5:1-28 Nie potrzeba wam, bracia, pisać ... . Sami ... dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.... wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. ... bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.... przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli ... na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.... Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.... Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła... .1 Kor 15:54 . ... AMEN . :-)
 
dnia 21/01/2013 godz. 16:19
Ocena : 10/10

Jn 8:12 ... znów przemówił ... Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
Rz 12:9 Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.
1 Kor 15:54 A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
1 Tes 5:11 Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
- Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Nadal twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ .- Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu - POLSKA :-)
 
dnia 21/01/2013 godz. 06:56
Ocena : 10/10

2 Ptr 3:8-18 Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański... to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy... Oczekujemy ... według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi.... Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, ...Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.
- Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ .- Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu - POLSKA :-)
 
dnia 18/01/2013 godz. 01:35
Ocena : 10/10

Ps 147:1-15 Alleluja... Pan buduje ..., gromadzi rozproszonych ... On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrość Jego jest niewypowiedziana. ... Umacnia ... zawory bram twoich i błogosławi synom twoim w tobie. Zapewnia pokój ..., nasyca ciebie ... .Na ziemię zsyła swoje orędzie, mknie chyżo Jego słowo.
Ps 148:1-14 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! ... wszyscy ..... niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem i pomnaża moc swojego ludu. ... Alleluja.
1 Kor 15:54 ... kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
- Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ .- Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu - POLSKA :-)
 
dnia 17/01/2013 godz. 07:59
Ocena : 10/10

Jn 1:1-5 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo....Wszystko przez Nie się stało, ... . W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,a światłość w ciemności świeci... .
Jn 9:5 Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata.
Jn 8:12 ... znów przemówił ... Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
1 Tes 5:11 Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
Rz 12:9 Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.
Rz 12:21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
- Trwajmy w PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI i w JEDNOŚCI z BOGIEM . Twórzmy z Nim jeden wspólny KRĄG BOŻY i jedną WSPÓLNĄ RODZINĘ .- Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu - POLSKA :-)
 
dnia 15/01/2013 godz. 17:12
Ocena : 10/10

Kol 3:16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
1 Tes 5:1-28 Nie potrzeba wam, bracia, pisać ... . Sami ... dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.... wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. ... bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.... przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli ... na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.... zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!... Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona... .
- Czuwajmy . Żyjmy w JEDNOŚCI i z PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ .Bóg = Miłość = Życie wieczne - Lilianna Szpejewska z parafii R.Kalinowskiego w Elblągu :-)
 
dnia 15/01/2013 godz. 11:30
Ocena : 10/10

BÓG = MIŁOŚĆ = ŻYCIE .Poniżej przypomnę jedną z przypowieści Jezusa mówiącą o przykazaniu miłości ,życiu... i o bliźnim :
Lk 10:25-37 ... powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył.Lecz on... zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus ... rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli.... przechodził tą drogą ... kapłan; zobaczył go i minął.Tak samo lewita... zobaczył go, minął.Pewien zaś Samarytanin, ... Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany,... zawiózł do gospody i pielęgnował go. ...Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!
- Pamiętając powyższy przekaz Boży spójrzmy przez Jezusa Chrystusa rozważając np. temat : palenie papierosów . Palenie papierosów szkodzi itd nie tylko zdrowiu osoby bezpośrednio samej palącej papierosa , ale także innym osobom znajdującym się w pobliżu itd. W Kompendium KATE
 
dnia 14/01/2013 godz. 02:22
Ocena : 10/10

Jn 4:34 Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
Jn 6:47-50 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. ...To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.
Mt 5:9. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Rz 8:14-17
... wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. ... otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa... .
Ga 3:25-29
Gdy ... wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też ... dziedzicami.
- Żyjmy w JEDNOŚCI , POKOJU i MIŁOŚCI . Trwajmy wytrwale z Bogiem i w Prawdziwej Miłości .
- Twórzmy z BOGIEM JEDEN KRĄG i JEDNĄ WSPÓLNĄ RODZINĘ .
- Lilianna Szpejewska z parafii R. Kalinowskiego w Elblągu - POLSKA :-)
 
dnia 12/01/2013 godz. 00:06
Ocena : 10/10

Jn 15:12-15 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem... . Wy jesteście przyjaciółmi moimi... . Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
- Trwajmy stale z Bogiem w Przyjaźni i w Prawdziwej Miłości .
- Twórzmy z BOGIEM JEDEN KRĄG i JENĄ WSPÓLNĄ RODZINĘ a na tym świecie będzie więcej szczęścia i radości .
- Lilianna Szpejewska z parafii R. Kalinowskiego w Elblągu - POLSKA :-)
 
Wpisy : 61 do 70
Strona : 7
Ilość wpisów : 213