Ce livre d'or en françaisLivre d'OrThis Guestbook in English

Note moyenne attribuée par les visiteurs à ce site : 9.6/10
Nom ou pseudo :
E-mail :
URL de votre site web :
Ville :
Pays :
Votre note pour ce site :
Message : *

Veuillez copier ce code de 4 lettres dans la case de droite : (à quoi ca sert ?)


Afficher uniquement les messages comportant le(s) mot(s) suivant(s) :

Messages : 1 à 10
Page : 1
Nombre de messages : 5351
<< précédente
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 536
le 19/04/2018 à 19:59
Note : -/10

Proszê o modlitwê w intencji Faustyny o opamiêtanie, wiêksz± wiarê w swoje mo¿liwo¶ci, rzetelne przygotowanie siê do egzaminu, opanowanie stresu i b³ogos³awieñstwo podczas egzaminu, oraz postawienie na jej drodze warto¶ciowego ch³opca, ¿eby nie by³a samotna i wysz³a z depresji. Jezu ufam Tobie
W intencji Jakuba o opamiêtanie, porzucenie rozrywek internetowych, podjêcie nauki i pracy, o postawienie na jego drodze warto¶ciowej dziewczyny, ¿eby nie by³ samotny i wyszed³ z depresji. Jezu ufam Tobie
           
le 16/04/2018 à 23:14
Note : -/10

Szczê¶æ Bo¿e. Gor±co proszê o modlitwê za mojego synka Karolka jest przewlekle chory urologiczne po dwóch operacjach pêcherza, ma teraz problemy z nerkami, jelitami, o rozeznanie ¶wia³o w leczeniu i pokój dla niego i dla nas. aktualnie ma problemy z uchem,bardzo boli go g³owa, ma temperatury. Bóg zap³aæ . Anna
   
le 16/04/2018 à 08:46
Pawe³ (Kraków, Pologne)
Note : 10/10

W intencji odbudowy zwi±zku z moj± ukochan± - Beat± i o potrzebne nam do tego ³aski.
   
<< précédente
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 536
Messages : 1 à 10
Page : 1
Nombre de messages : 5351