Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2019-06-26 17:37:15 Aktualizacja dnia: 2019-05-06 15:50:13
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 13 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2018 i 12 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!

Dobre Słowa od Ojca JózefaDobre Słowa od Ojca Józefa - wpisy 2012.10.


'Dla kochających Maryję, mimo że skończy się miesiąc październik, nie kończy się praktyka codziennego Różańca.'(Bł. Jan Paweł II)

2012.10.31.
USIŁUJCIE WEJŚĆ(do Nieba) PRZEZ CIASNE DRZWI.(Łk13,22-3o)*
Bł.Jan Paweł II: "Do źródła idzie się zawsze pod prąd i pod górę".

2012.10.30.
KRÓLESTWO BOŻE PODOBNE JEST DO ZIARNKA GORCZYCY...(Łk13,18-21)*
Bł. Jan Paweł II: "Bóg, przez nasze trwanie w Nim, sprawia w nas nieustanny rozwój duchowy. Trwanie w łasce uświęcającej jest warunkiem koniecznym, aby wzrastać w Bogu-ku świętości i zbawieniu".


2012.10.29.
-CAŁY LUD CIESZYŁ SIĘ ZE WSZYSTKICH WSPANIAŁYCH CZYNÓW DOKONYWANYCH PRZEZ JEZUSA.(Łk13,1o-17)*
Bł. Jan Paweł II: "Niech dobry Bóg, nasz Ojciec, będzie uwielbiony wdzięcznością i radością naszych serc".
31.10. -USIŁUJCIE WEJŚĆ(do Nieba) PRZEZ CIASNE DRZWI.(Łk13,22-3o)*
Bł. Jan Paweł II: "Do źródła idzie się zawsze pod prąd i pod górę".
Jezus Jezus Jezus

2012.10.28.
XXX Niedziela Zwykła

Rocznica poświęcenia własnego kościoła
W kościołach, których data poświęcenia jest nieznana; uroczystość

I czytanie: Jr 31,7-9, Ps 126, II czytanie Hbr5,1-6
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Słowo Boże: IDŹ, TWOJA WIARA CIĘ UZDROWIŁA./Wychwalajcie Pana i mówcie: Pan wybawił swój lud!/Ty jesteś Kapłanem na wieki.(Mk 10,46-52)

Bł. Jan Paweł II: "CHORZY są skarbem i sercem rodziny. Przez swe zjednoczenie z Chrystusem przynoszą rodzinie Boże błogosławieństwo; można powiedzięć: oni najwięcej pracują na rzecz rodziny./Bóg pragnie umacniać i-jeśli taka Jego Wola-uzdrawiać chorych. Dlatego rodzina winna uczynić wszystko,aby chorzy mieli możliwość korzystania z Sakramentów Św. i życia w łasce uświęcającej".(Rzym, 11.02.1991)

Orędzie Matki Bożej, Medjugorie-25.x'12: DROGIE DZIECI! DZIŚ WZYWAM WAS, ABYŚCIE SIĘ MODLILI W MOICH INTENCJACH. ODNÓWCIE WASZĄ MODLITWĘ I PRAKTYKĘ POSTU. SZATAN W SPOSÓB PODSTĘPNY POCIĄGA DO GRZECHU I UPADKU WIELE SERC. DZIECI, WZYWAM WAS DO ŚWIĘTOŚCI I ŻYCIA W ŁASCE. ADORUJCIE MEGO SYNA, ABY ON MÓGŁ WYPEŁNIĆ WAS SWOIM POKOJEM I MIŁOŚCIĄ. DZIĘKUJĘ WAM, ŻE ODPOWIEDZIELIŚCIE NA MOJE WEZWANIE.

'Kto kocha matkę, ten rozmawia z nią jak najczęściej. Maryja prosi, aby Jej dzieci rozmawiały z Nią codziennie-ODMAWIAJĄC RÓŻANIEC.'(Bł. Jan Paweł II)
*Ave Maryja!*-:) -o. Józef
Maryja Maryja JPII JPII
***

Trwa Tydzień Misyjny
Bł. Jan Paweł II: "Każdy z nas, należąc do Kościoła, jest misjonarzem, gdyż każdy nasz dobry czyn i modlitwa ma wymiar powszechny-misyjny".
Tydzien misyjny JPII JPII JPII

2012.10.27.
*JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE( jak Galilejczycy) ZGINIECIE.(Łk13,1-9)*
Bł. Jan Paweł II: "Bóg bogaty w miłosierdzie może wszystko uczynić dla człowieka, jedynie nie może go przymusić do przyjęcia Jego Miłosierdzia".

2012.10.26.
*UMIECIE ROZPOZNAWAĆ WYGLĄD ZIEMI I NIEBA, A JAKŻE NIE ROZPOZNAJECIE OBECNEGO CZASU?(Łk12,54-59)*
Bł. Jan Paweł II: "Bóg mówi także do nas przez ZNAKI CZASÓW i liczy na inteligencję człowieka, a przede wszystkim oczekuje odpowiedzi UFNOŚCI W BOŻE MIŁOSIERDZIE".

2012.10.25.
PRZYSZEDŁEM OGIEŃ(miłości) RZUCIĆ NA ZIEMIĘ I JAKŻE BARDZO PRAGNĘ, ŻEBY ON JUŻ ZAPŁONĄŁ.(Łk12,49-53)*
Bł. Jan Paweł II: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi -tej ziemi!"

2012.10.24.
- św. Antoniego Clareta, biskupa na Kubie, założyciela Klaretynów, orędownika w obronie przed nauką masonów i liberałów, +1870(Francja)
*KOMU WIELE DANO, OD TEGO WIELE WYMAGAĆ SIĘ BĘDZIE*.(Łk12, 39-48)*
Św. Antoni Claret: "Kto karmi się Bożą miłością, temu  wyrastają skrzydła apostolskiej gorliwości".
Claret JPII JPII Kapistran

2012.10.23.
 - św. Jana Kapistrana, franciszkanina, największego misjonarza ludowego (także w Polsce), +1456(Austria)
*SZCZĘŚLIWI SŁUDZY, KTÓRYCH PAN ZASTANIE CZUWAJĄCYCH.(Łk12, 35-38)*
Św. Jan Kapistran: "Dobry chrześcijanin jest jak paląca się świeca, która daje światło, lecz nie kopci".

2012.10.22.
 - bł. Jana Pawła II, papieża (rocznica inauguracji pontyfikatu)
*STRZEŻCIE SIĘ WSZELKIEJ CHCIWOŚCI.(Łk12, 13-21)*
Bł. Jan Paweł II.: "Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego władze! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Błagam was: pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka!" (Rzym, 22 października 1978)

2012.10.21.
Bł. Janie Pawle II, proszę cię, abyś pomógł mi modlić się tak jak ty: całym życiem; i modlić się twoją modlitwą: TOTUS TUUS!
XXIX Niedziela zwykła
Dzień Misyjny
I czytanie: Iz 53,10-11; Ps 33, II czytanie: Hebr 4,14-16
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Słowo Boże: *SYN CZŁOWIECZY PRZYSZEDŁ, ABY SŁUŻYĆ*./...wola Pana spełni się przez Niego./Przybliżmy się do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie. (Mk 10,35-45)

Bł. Jan Paweł II: "Pragnę modlić się ze świętymi i modlić się tak jak oni - sercem; ale także nieustannie proszę wszystkich świętych o ich wstawiennictwo i pomoc, abym dobrze służył Bogu, Kościołowi i człowiekowi".

Bł. Jan Paweł II: "Podczas inauguracji pontyfikatu prosiłem: pomóżcie papieżowi, który PRAGNIE SŁUŻYĆ Chrystusowi, a mocą Jego władzy pragnie służyć człowiekowi i ludzkości... Dziś, wraz z wami, modlę się: Panie Jezu Chryste, Jedyny Pasterzu Kościoła, przez Ręce Maryi, Umiłowanej Matki, Tobie oddaje siebie, życie i moją posługę dla Twojej chwały i triumfu Twego Miłosierdzia. Amen!".

Życzmy sobie, obdarowanym bł. Janem Pawłem II, aby nasze serca żyły pragnieniem:
CHCĘ TAK JAK ON...!*:-)
-o. Józef.
JPII Jezus Jestem z Wami Modlmy sie

2012.10.20.
- Św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika, +107 (Rzym);Dobre Słowa(18-2o.1o)*
- Św. Jana Kantego, prof. Akademii Krakowskiej,+1473(Kraków);
*DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS, CO MACIE MÓWIĆ.(Łk12,8-12)*
Św. Jan: "Jeśli pragniemy służyć bliźnim, Duch Św. udzieli potrzebnych ku temu łask".

2012.10.19.
- Bł. ks. Jerzego Popiełuszki
*NIE BÓJCIE SIĘ TYCH, KTÓRZY ZABIJAJĄ CIAŁO...(Łk12,1-7)*
Bł. ks. Jerzy : "Codziennie modlę się o dar męstwa i miłości, abym nie lękał się zła, ale pokonywał go dobrem".

2012.10.18.
- Święto Św. Łukasza Ewangelisty
*MÓWCIE: PRZYBLIŻYŁO SIĘ DO WAS KRÓLESTWO BOŻE.(Łk1o,1-9)*
Bł. Jan Paweł II: "Św. Łukasz jest patronem Służby Zdrowia; przez jego Ewangelię Miłosierdzia Bóg uzdrawia nasze dusze, uzdrawia człowieka".


"Bł. Jan Paweł II-Papież Rodziny": "RODZINA BOGIEM SILNA jest wspólnotą miłości; jest też gwarancją życia narodu i  najważniejszym jego ogniwem".
Jadwiga Teresa X Dzień Papieski

2012.10.17.
-Św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika, +107 (Rzym);
*BIADA WAM, BO LUBICIE PIERWSZE MIEJSCA...(Łk11,42-46)*
Św. Ignacy Antiocheński: "Jestem Bożą pszenicą i pragnę stać się chlebem Chrystusa".

2012.10.16.
-Św. Jadwigi Śląskiej, księżnej polskiej, +1243 (Trzebnica);
34. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża; Jana Pawła II
*DAJCIE TO, CO JEST WEWNĄTRZ(serca) NA JAŁMUŻNĘ (Łk 11,37-41).*
Bł. Jan Paweł II: "Z drżeniem serca, w duchu posłuszeństwa Woli Bożej, przyjąłem wybór na Stolicę Piotrową. Fakt, że stało się to w dzień Św. Jadwigi, dodał mi otuchy, ale i zadał myśl: mam budować jedność i pokój-tak jak ona".

2012.10.15.
- Św. Teresy od Jezusa, dziewicy, karmelitanki i doktora Kościoła, +1582 (Avila);
*LUDZIE Z NINIWY NAWRÓCILI SIĘ; A OTO TU JEST KTOŚ WIĘKSZY NIŻ JONASZ(Łk11,29-32).*
Św. Teresa od Jezusa: "Nie wyobrażam sobie piękniejszej przyjaźni, nad PRZYJAŹŃ Z JEZUSEM! Jego miłość i piękno  bez reszty wypełnia moje serce".

2012.10.14.
XVIII Niedziela Zwykła
Dzień Papieski
*Słowo Boże: PRZYJDŹ I CHODŹ ZA MNĄ./Mądrość umiłowałem  nad zdrowie i piękność./Słowo Boże jest żywe i skuteczne.(I czytanie: Mdr 7,7-11; Ps 90; II czytanie: Hebr 4,12-13; Mk 1o,17-3o)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
*Bł. Jan Paweł II: "Jakie jest moje powołanie? Im śmielej i częściej pytałem o to Maryję -wszak już Jej się oddałem - tym wyraźniej słyszałem: PÓJDŹ ZA JEZUSEM!*
"Nie można żyć na próbę,tak jak nie można umierać na próbę.Trzeba żyć miłością Bożą!" "Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd".
"Każdy z nas jest powołany, aby iść za Chrystusem,więcej: aby należeć do Niego; a to znaczy: stawać się świętym".
"Mój sekret? Oto ten: TOTUS TUUS! I nic więcej".
*Życzę radości i pokoju serca płynącej z modlitwy (Bł.Jan Paweł II): NALEŻĘ DO CIEBIE,MARYJO!*:-) - o.Józef;
Jezus Fatima X Dzień Papieski


11 X 2012-24 XI 2013
ROK WIARY
Rozpoczęcie Roku Wiary:'PANIE PRZYMNÓŻ NAM WIARY!'*OJCIEC Z NIEBA DA DUCHA ŚWIĘTEGO TYM, KTÓRZY GO PROSZĄ.(Lk11,5-13)*Bł. Jan Paweł II: "Gdy jesteście mocni Duchem Swiętym,wtedy tez jesteście mocni wiarą,nadzieją i miłością(...) Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni!"(Kraków,1o.o6 1979)

Trwa Tydzień Miłosierdzia
2012.10.13.
-Bł.Honorata Koźmińskiego
*BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJĄ JE.(Łk11,27-28)*
Bł.Honorat: "Muszę być świętym, z jakąkolwiek ofiarą! - aby być dobrym i pożytecznym dla Kościoła i narodu!"
*Bł. Honorat Koźmiński: kapucyn, założyciel 27 zgromadzeń zakonnych(25 bezhabitowych) -liczących ok.1o tys osób, internowany przez 52 lata (przez władze carskie),+1916(Nowe Miasto nad Pilicą),patron spowiedników i kierowników duchowych oraz patron powołanych do życia konsekrowanego;

2012.10.12.
-Bł.Jana Beyzyma
*JEŚLI JA WYRZUCAM ZŁE DUCHY, TO ISTOTNIE JUŻ PRZYSZŁO DO WAS KRÓLESTWO BOŻE.(Łk11,15-26)*
Bł. Jan Beyzym: "W Imię Boże i z Jego pomocą, pragnę wszystko uczynić, aby pomóc ludziom trędowatym".*
Bł. Jan Beyzym: polski jezuita,'Ojciec trędowatych',+1912(Madagaskar)

2012.10.11.
-...OJCIEC Z NIEBA DA DUCHA ŚWIĘTEGO TYM, KTÓRZY GO PROSZĄ.(Łk11,5-13)*
Bł. Jan Paweł II: "Gdy jesteście mocni Duchem Świętym, jesteście także mocni miłością. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...Życie jest służbą".(Kraków,1o.o6'79);


"Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię strzeże"
(św. Franciszek z Asyżu)


"Różaniec jest moją ulubioną modlitwą.
Różaniec jest modlitwą cudowną! - cudowną w swej głębi, prostocie i w błogosławionych owocach!"
(bł. Jan Paweł II)

Matka Boża:
"ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC! WSZYSCY, KTÓRZY GO ODMAWIAJĄ, OTRZYMAJĄ ODE MNIE WIELE ŁASK. RÓŻANIEC STANOWI MOCNE POŁĄCZENIE Z MOIM SERCEM I JEST UWIELBIENIEM PANA,
KRÓLA NIEBA I WSZECHŚWIATA (Montichiari, 1970)

"RÓŻANIEC TO SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ"
(bł. Jan Paweł II)

2012.10.10.
Bł. Angeli Truszkowskiej
współzałożycielki (wraz z bł. o. Honoratem Koźmińskim) Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa (felicjanek), +1899 (Kraków)
*JEZUS PRZEBYWAŁ NA MODLITWIE...* (Łk 11, 1-4)
Bł. Angela: "Kochać, to dawać prędko i z radością".

2012.10.09.
św. Wincentego Kadłubka, autora "Kroniki polskiej", +1223 (Jędrzejów)
*MARTO, TROSZCZYSZ SIĘ I NIEPOKOISZ O WIELE, A POTRZEBA MAŁO ALBO TYLKO JEDNEGO (Łk 10, 38-42).
Bł. Jan Paweł II: "Priorytet modlitwy w życiu człowieka jest warunkiem koniecznym mądrej i owocnej jego aktywności".

2012.10.08.
*IDŹ I TY  CZYŃ PODOBNIE (tak, jak samarytanin) (Łk 10,25-37)
Bł. Jan Paweł II: "Proszę was, abyście modlili się na różańcu, zwłaszcza za chorych i cierpiących".

2012.10.07.
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Matki Bożej Różańcowej
*DO TAKICH (dzieci) NALEŻY KRÓLESTWO BOŻE* (Mk 10, 2 -16)
*Dlaczego Pan Jezus "faworyzuje" dzieci?
Dlaczego Maryja - w swych objawieniach - najczęściej dzieciom powierza tajemnice?*
I czytanie: Rodz 2, 18-24, Ps 128; II czytanie: Hbr 2, 9-11
Matka Boża: "JESTEM KRÓLOWĄ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC*
PROSZĘ, ABY UTRWALIŁA SIĘ PRAKTYKA KOMUNII WYNAGRADZAJĄCEJ W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA.
W KOŃCU MOJE NIEPOKALANE SERCE ZWYCIĘŻY! (Fatima, 1917)*
Życzę ufnego i radosnego "chodzenia" w obecności Maryi Matki ... z różańcem w ręku:)

2012.10.06.
- św. Brunona z Kolonii, założyciela kartuzów (najsurowszego zakonu) (+965)
*WYSŁAWIAM CIE, OJCZE, PANIE NIEBA I ZIEMI...* (Łk 10, 17-24)*
św. Franciszek: "Chwalcie i błogosławcie Pana, dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą".

2012.10.05.
- św. ś. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia
1905-1938 (Łagiewniki), kanonizowana 30 kwietnia 2000 roku
*KTO WAS SŁUCHA,MNIE SUCHA (Łk 10, 13-16)
Pan Jezus do św. Faustyny: "PRZEZ CIEBIE PRZEJDĄ PROMIENIE MIŁOSIERDZIA NA CAŁY ŚWIAT".

2012.10.04.
- św. Franciszka z Asyżu; założył 3 zakony (franciszkański, klarysek i tercjarzy) 1181-1226
*MÓWCIE:POKÓJ TEMU DOMOWI! (Łk10, 1-12)
*św. Franciszek:
"Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała, cześć i błogosławieństwo!... Pochwalony bądź, Panie mój, przez matkę naszą ziemię, która nas żywi i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami".

2012.10.03.
- *SYN CZŁOWIECZY NIE MA MIEJSCA, GDZIE BY GŁOWĘ MÓGŁ WESPRZEĆ (Łk 9, 57-62)*
św. Franciszek: Ubóstwo jest cnotą królewską, gdyż przyozdobiło Pana i Króla, Który stał się ubogim, aby nas Swym ubóstwem ubogacić".
św. Franciszek jest patronem obrońców środowiska naturalnego.
"św. Franciszek umiał przeżywać świat przyrody jako dzieło Boga" (bł. Jan Paweł II)
Szczęść Boże!
Ojciec Józef od Dobrego Słowa

2012.10.02.
- świętych Aniołów Stróżów
*ANIOŁOWIE W NIEBIE WPATRUJĄ SIĘ W OBLICZE OJCA MOJEGO(Mt 18,1-5.10)
*św. Franciszek: "Aniołów powinniśmy czcić, bo są naszymi stróżami i opiekunami.

2012.10.01.
- św. Teresy od Dzieciątka Jezus
karmelitanka; 1873-1897 (Lisieux), patronka misji, doktor Kościoła
*KTO JEST NAJMNIEJSZY WŚRÓD WAS, TEN JEST WIELKI (Łk 9, 46-50)*
Święta Teresa: "Moim powołaniem jest miłość".


***
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018