Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2019-08-19 00:24:20 Aktualizacja dnia: 2019-05-06 15:50:13
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 13 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2018 i 12 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!

Dobre Słowa od Ojca JózefaDobre Słowa od Ojca Józefa - wpisy 2013.02.2013.02.28
UMARŁ ŻEBRAK...UMARŁ TAKŻE BOGACZ.(Łk16,19-31)*
Pan Jezus do Św. Faustyny: "Wnikaj w ducha ubóstwa Mojego i tak urządź wszystko, aby najubożsi nie mieli ci czego zazdrościć".(Dz532)

Piękny widok? -jakie oczy serca-taki krajobraz:-)
Jezus
Jezus
Benedykt XVI
Aniol'Jest czas pracy i odpoczynku; Wielki Post jest czasem wielkiej i radosnej pracy nad swoją duszą, aby pełniej pokochać Miłość.'(Benedykt XVI)

2013.02. 27
SYN CZŁOWIECZY NIE PRZYSZEDŁ, ABY MU SŁUŻONO, LECZ ABY  SŁUŻYĆ.(Mt20,17-28 )*
Miłosierdzie Moje powinna odzwierciedlać w sobie każda dusza.(Dz1148)

2013.02.26
NAJWIĘKSZY Z WAS NIECH BĘDZIE WASZYM SŁUGĄ.(Mt23,1-12)*
Z jaką miłością zbliżasz się do Mnie, z taką miłością zbliżaj się do każdej z sióstr.(Dz285)

2013.02.25
BĄDŹCIE MIŁOSIERNI, JAK OJCIEC WASZ JEST MIŁOSIERNY.(Łk6,36-38 )*
Pan Jezus do Św. Faustyny: "Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia, nie dostąpi miłosierdzia Mojego".(Dz1317)

...:)
Aniol
Sw. Teresa
Jezus
Aniol

Do obrazka z górami:
A może by tak w góry? Bliżej Nieba:) (fot. A.K).
Benedykt XVI

2013.02.24
II Niedziela Wielkiego Postu
I czytanie: Rdz 15, 5-12, 17-1
Psalm 27
II czytanie: Flp 3,17-4,1
*'Miłosierny Chrystus pragnie okazywać Miłość i nieustanne błogosławieństwo. Pozostaje jednak pytanie warunkowe: Czy współczesny człowiek potrzebuje Boga i Jego Miłosierdzia?'(Benedykt XVI)

Słowo Boże: TO JEST MÓJ SYN WYBRANY, JEGO SŁUCHAJCIE./Abram uwierzył i Pan
poczytał mu to za wielką zasługę./Wielu postępuje jak wrogowie Krzyża
Chrystusowego. Ich losem zagłada, a bogiem-brzuch./(Łk9,28-36;Rodz15,5-18;Filip3,17-4,1)*
Prawdziwa wiara jest wiernością, posłuszeństwem Bogu i Kościołowi: KTO WAS SŁUCHA, MNIE SŁUCHA.(Łk10,16)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Ojciec Święty Benedykt XVI: "Wchodzenie na górę spotkania z bogiem jest możliwe dzięki  żywej wierze; a ta rodzi się z ufnego przyjmowania Słowa Bożego./Wszystko ma swój początek i źródło w wierze, że jesteśmy kochani przez Boga./Wiara w Jego Miłość winna rodzić żywe zdumienie i wdzięczność./Wiara bez uczynków jest jak drzewo bez owoców./Prawdziwa wiara jest przekonaniem w z wycięstwo Miłości Chrystusa". (z Orędzia na  Wielki Post'13)*

Mieć swoją 'Górę Tabor', by rzec: dobrze mi z Tobą, Panie!
Benedykt XVI
Jezus
Obraz'Wielki Post jest czasem wielkiej łaski coraz większego kochania Miłości
Chrystusa-dla tych, którzy nie odwracają się od Krzyża.'(Benedykt XVI)

2013.02.23
MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ I MÓDLCIE SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY WAS
PRZEŚLADUJĄ.(Mt5,43-48 )
*Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych wrogów.(Dz.1695)

2013.02.22
Katedry Św. Piotra Apostoła
*A WY ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?(Mt16,13-19)
*Jestem ojcem najlepszym...jestem Królem Miłosierdzia.(Dz367)

2013.02.21
PROŚCIE, A BĘDZIE WAM DANE...(Mt7,7-12)*
Pan Jezus do Św. Faustyny: "Uczynię jak prosisz, ale łącz się ustawicznie z konającym sercem Moim".(Dz873)

Dobrze, że jesteś!:) Pamiętasz o uśmiechu? Ok :)
Benedykt XVI
Jezus
Obraz
Rozaniec


'Decyzję odejścia  podjąłem na modlitwie.'(Benedykt XVI)*
A więc, nie tyle odwaga czy pokora, a ROZPOZNANIE WOLI BOŻEJ; tak jak też rozpoznał ją bł. Jan Paweł II-pozostając do końca.

2013.02.20
NAWRÓCILI SIĘ DZIĘKI NAWOŁYWANIU JONASZA; A OTO TU JEST KTOŚ WIĘKSZY NIŻ JONASZ.(Łk11,29-32)*
"Wzywaj Mojego miłosierdzia dla grzeszników: o Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas-ufam Tobie! Kiedy odmówisz tę modlitwę z pokorą i wiarą, udzielę łaski nawrócenia dla grzesznika, którego Mi polecasz".(Dz186)

2013.02.19
TAK SIĘ MÓDLCIE: OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE...(Mt6,7-15)*
"Dziecię Moje umiłowane, czekam na ciebie; rozmawiaj ze Mną".(Dz1489)

2013.02.18
WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH NAJMNIEJSZYCH - MNIEŚCIE UCZYNILI.(Mt25,31-46)*
Pan Jezus do Św. Faustyny: "Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia...cokolwiek czynisz bliźniemu-Mnie czynisz".(Dz742)

Życzę otwartych oczu i zachwytu dziecka-tym co piękne:)
Benedykt XVI
Mysl
Obraz2013.02.17
I Niedziela Wielkiego Postu

*'Krzyż Chrystusa połączył Niebo z ziemią stając  się świętym godłem chrześcijan i znakiem najwyższych wartości.'(Benedykt XVI)

I czytanie: Pwt 26, 4-10
Psalm 91
II czytanie: Rz10, 8-13

NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK./Panu Bogu swemu oddasz pokłon. /Słowo(Boże)jest blisko ciebie...i w sercu twoim.(Łk.4,1-13;Powt.Pr.26,4-1o;Rz.1o,8-13)*Słowo Boże tarczą obronną przed szatanem i pokusą. Tak, jeśli jest znane i cenione - jeśli jest w sercu.
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Ojciec Święty Benedykt XVI (z Orędzia na Wielki Post 2013):
Rok Wiary stanowi cenną sposobność do medytacji nad relacją wiary i miłości./ Chrześcijanin to osoba zdobyta  przez miłość Chrystusa./ Wiara ukazuje Boga i rodzi pewność: Bóg jest
Miłością!/Wiara to poznanie Prawdy, miłość to życie w niej./ Wiara rozpoznaje dary Boga, miłość sprawia, że one owocują./ Życie wiarą to wchodzenie na górę spotkania z Bogiem, aby potem zejść z miłością./ Wiara zaszczepia w sercu i umyśle mocne przekonanie, że właśnie Miłość zawsze odnosi zwycięstwo./*

A zatem: taka miłość jaka wiara. Prawdziwa wiara zawsze rodzi prawdziwą miłość. Pomóżmy sobie modlitwą aby tak było.

Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała Moje serce ku duszom.(Dzienniczek Św.Faustyny,186)
Krzyz
Benedykt XVI
Jezus2013.02.16
*NIE POTRZEBUJĄ LEKARZA ZDROWI, ALE CI, KTÓRZY ŹLE SIĘ MAJĄ.(Łk5,27-32)*
Jestem hojniejszy dla grzeszników, aniżeli dla sprawiedliwych. oni najbardziej potrzebują Mojego miłosierdzia.(Dz1275)

2013.02.15
*GDY PRZYJDZIE CZAS, WTEDY BĘDĄ POŚCIĆ.(Mt 9,14-15)*
*Nie żądam umartwień, ale posłuszeństwa.(Dz 28)

2013.02.14
Św. Cyryla i Metodego (IX w.) patronów Europy

*MÓWCIE: POKÓJ TEMU DOMOWI! (Łk10,1-9) *
Nie znajdzie ludzkość pokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego.(Dz300)

2013.02.13
Środa Popielcowa

*GDY POŚCISZ...,ABY POKAZAĆ OJCU TWEMU.(Mt6,1-6i16-18)*
Zanurzaj się w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twą hojność swej łaski. (Dz1602)
Jezus
Sw. Faustyna
Jezus
Sroda Popielcowa


W Wielkim Poście 'gościć' będziemy w Dobrych Słowach Św. Faustynę Kowalską.

2013.02.12
CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.(Mk7,1-13)*
Bł. Jan Paweł II: "Rodzice, będący w podeszłym wieku, słusznie oczekują od swoich dzieci pomocy. Doświadczenie uczy nas takiej mądrości: tak, jak dzieci troszczą się o swoich rodziców, tak też kiedyś ich dzieci zatroszczą się o nich".

2013.02.11
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
*WSZYSCY, KTÓRZY DOTKNELI SIĘ JEZUSA, ODZYSKIWALI ZDROWIE.(Mk6,53-56)*
Matka Boża do Św. Bernadety: "Pokuta! Pokuta! Pokuta! Módlcie się do Boga za grzeszników./
JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE.(Lourdes,11.02-16.07: Matka Boża objawiła się 18 razy)

Światowy Dzień Chorego
Bł. Jan Paweł II: "W tym dniu chcę podziękować wszystkim chorym za to, że przez swoje zjednoczenie z Chrystusem, są wielkimi orędownikami u Boga. Jesteście skarbem Kościoła i dla swoich rodzin!"
Chory
Matka Boska z Lourdes
Jezus2013.02.10
V Niedziela Zwykła
I czytanie: Iz6, 1-2a.3-8
Ps 138
1Kor 15, 1-11

Słowo Boże: NA TWOJE SŁOWO ZARZUCĘ SIECI./Oto ja, poślij mnie./Niegodzien
jestem zwać się apostołem.(Łk5,1-11;Iz6,1-8;1Kor15,1-11)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
'Wszystkie tajemnice życia, śmierci, zmartwychwstania i królowania
Jezusa Chrystusa-przeżywane w Roku Liturgicznym uobecniają się we Mszy św. i stają
się naszym bogactwem-na miarę naszej wiary.'(Bł. Jan Paweł II)

Obfity połów! Dlaczego? Odpowiednia pora, miejsce...?-POSŁUSZEŃSTWO SŁOWOM
PANA!*
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Czy dlatego, że jestem Bogiem, nie mam prawa mówić do Swoich stworzeń-Moich dzieci?/Abyś Mnie mogła usłyszeć, trzeba tak słuchać, aby usłyszeć./Jeśli mam mówić w 'domu' naszych spotkań, bądź tam./Chętnie mówię, gdy wiem, że pamiętasz o poprzednich słowach./Mam radość, gdy czekasz na Mnie, rozpoznajesz Mój głos i chętnie Mnie słuchasz./Gdy mówię do ciebie, Moim pragnieniem jest
usłyszeć: BĄDŹ WOLA TWOJA.*
Radujmy się w Panu, Jego Miłością i Jego Słowem, chodzeniem w Jego Obecności.
Obraz
Jezus
JezusFoto Gabrieli Bossis (1874-195o), sławnej francuskiej aktorki i mistyczki.

2013.02.09
PÓJDŹCIE NA MIEJSCE PUSTYNNE I WYPOCZNIJCIE NIECO.(Mk6,3o-34)*
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Potrzebuję pustyni dla twego serca, abyś mogła Mnie
usłyszeć. Mówiłbym do każdego, kto chciałby Mnie usłyszeć i przyszedłbym do każdego, kto chciałby Mnie przyjąć".

2013.02.08
NIE WOLNO CI MIEĆ ŻONY TWEGO BRATA!(Mk6,14-29)*
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Wielu idzie drogą śmierci, ku przepaści - z pogardą depcząc Moje przykazania. Jeśli Moja Miłość was nie przekona, to cóż może was
powstrzymać przed samounicestwieniem?"

2013.02.07
JEZUS PRZYKAZAŁ IM, ABY NIC Z SOBĄ NIE BRALI NA DROGĘ PRÓCZ LASKI.(Mk6,7-13)*
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Oczekuję od ciebie ufności dziecka, które nie ma najmniejszej wątpliwości w dobroć swego ojca, w siłę jego ramion i w troskliwe, pełne zachwytu spojrzenia jego oczu".
Gabriela Bossis
Jezus
Jezus
Kwiat


"Ja, Twój Pan i najlepszy Przyjaciel, stale jestem z tobą; wsłuchuję się w każde twoje słowo i w głos twego serca-bo jesteś Moim ukochanym dzieckiem". - Pan Jezus do Gabrieli Bossis.

2013.02.06
Św. męczenników Pawła i Towarzyszy (Japonia, k.XVI w.)
*JEZUS DZIWIŁ SIĘ ICH NIEDOWIARSTWU. (Mk6,1-6)*
"Widzisz, że nie ma nikogo w kościele. A tak wiele mam łask. Niewielu Mnie odwiedza; a ci też się śpieszą. Będę patrzył na miejsce, w którym klęczałaś..."

2013.02.05
Św. Agaty, męczennicy, +251(Sycylia)
*NIE BÓJ SIĘ, WIERZ TYLKO. (Mk5,21-43)*
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Mów mi tak: Panie spraw, abym tak mocno wierzyła w Twoją Miłość, aby
wszyscy, których spotkam,uwierzyli w Ciebie".

2013.02.04
*OPOWIADAJ WSZYSTKO, CO CI PAN UCZYNIŁ I JAK ULITOWAŁ SIĘ NAD TOBĄ. (Mk5,1-20)*
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Gdy cię spotka coś miłego-opowiadasz o tym przyjaciółkom. Skoro Ja jestem waszym Zbawicielem i największym

Dobroczyńcą, to dlaczego tak wielu wstydzi się Mojego Imienia?"
Jezus
Jezus owieczka
Jezus
Jezus przygarnia owce do stada


'Święto Ofiarowania Pańskiego jest też Dniem Dziękczynienia za osoby życia konsekrowanego. Proszę was, módlcie się za nich, aby ich życie było święte.'(Bł. Jan Paweł II)*

2013.02.03
IV Niedziela Zwykła
I czytanie: Jr 1, 4-5, 17-19
Psalm 71
II czytanie 1 Kor 12, 31 13,13

Słowo Boże: DZIŚ SPEŁNIŁY SIĘ TE SŁOWA, KTÓRE SŁYSZELIŚCIE./Ja jestem
z tobą-mówi Pan-aby cię ochraniać./Gdybym nie miał miłości-byłbym
niczym.(Łk4,21-3o;Jer1,4-5i17-19;1Kor12,31-13,13)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Czy dobrze zrozumiałaś łaskę Bożego Narodzenia?
Pragnę, abyś Mnie i Moją Matkę przyjęła na zawsze do swojego życia. Czy nie sądzisz, że jesteśmy godni towarzyszyć ci wszędzie? O, moje dziecko, zrozum, że to My jesteśmy twoim bogactwem, powodzeniem i twoim zbawieniem. Przyjmij Nas całym sercem. Uczyń Nam ten zaszczyt, że dasz Nam pierwsze miejsce pośród twoich przyjaciół; tak jak Józef, który dbał o
Nas, jak o dwa największe skarby. I bądź wierna łasce, która cię uzdalnia
do ścisłego zjednoczenia ze Mną!*
Dziękuję, dziękujemy za modlitwę! Trwajmy w Miłości i wzajemnej modlitwie!

Śp. Prymas Józef Kardynał Glemp: "Świadomość moich ograniczeń i słabości pozwalała mi bardziej rozumieć dobroć Boga i ludzi".
Jezus

Jezus Maria
Pomozmy


2013.02.02
-Święto Ofiarowania Pańskiego
(Matki Boskiej Gromnicznej),
Dzień Życia Konsekrowanego
*MOJE OCZY UJRZAŁY TWOJE ZBAWIENIE...(Łk2,22-40)*
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Tak, jak Ja ofiarowałem się Ojcu, tak i ty, Moje dziecko, oddawaj Mi się całkowicie; i czyń to z wielką ufnością, i z wielką miłością do Mnie. Im bardziej jesteś Moja, tym bardziej jesteś wolna od miłości własnej, tym bardziej jaśniejesz prawdziwym szczęściem".

2013.02.01
*Z KRÓLESTWEM BOŻYM DZIEJE SIĘ TAK, JAK GDYBY KTOŚ NASIENIE WRZUCIŁ W ZIEMIĘ...(Mk4,26-34)*
Pan Jezus do Gabrieli Bossis: "Pragnij być Moim ziarnem-co obumiera dla Mnie; bądź Moją własnością, a sprawię, że będziesz Moim czarującym uśmiechem i światłem".


***
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018