Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2019-08-19 00:23:00 Aktualizacja dnia: 2019-05-06 15:50:13
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 13 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2018 i 12 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!

Dobre Słowa od Ojca JózefaDobre Słowa od Ojca Józefa - wpisy 2015.03.


2015.03.31
Wielki Wtorek
*ŻYCIE SWOJE ODDASZ ZA MNIE?(J13,21-38 )*
"Jeżeli was nie przekona o miłości Mojej śmierć Moja-to cóż was przekona?"(źródło jw., 580)

2015.03.30
Wielki Poniedziałek
*WIELU UWIERZYŁO W JEZUSA.(J12,1-11)*
"Rozważajcie Mękę Moją; jeżeli nie wierzycie słowom Moim, wierzcie przynajmniej Ranom
Moim".(źródło jw., 379)
Obraz
Obraz
Obraz2015.03.29
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Przejście na czas letni

HOSANNA!...Ukrzyżuj Go!* 'Czy chcecie Jezusa-czy Barabasza?'*'Mówi Pan: 'Wybierajcie Zycie - lub śmierć, błogosławieństwo - albo przekleństwo.'*' Uczyniwszy na wieki wybór,/ W każdej chwili wybierać muszę.' (Liebert)

Słowo Boże:
I czytanie: "Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam". (Iz50, 4-7)
Psalm 22: "Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?"
II czytanie: "Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię"(Flp2, 6-11)
Ewangelia: * CORAZ GŁOŚNIEJ WOŁALI: UKRZYŻUJ GO!/.../NIE ZNAM TEGO CZŁOWIEKA.(Mk14,1-15,47)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
"Czy Jezus cierpi dzisiaj? Tak, i to najbardziej z powodu... dusz wybranych* Dziś cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz... Oto jest męka większa nad śmierć moją./ "NAJWIĘCEJ ŁASK UDZIELAM DUSZOM, KTÓRE POBOŻNIE ROZWAŻAJĄ MĘKĘ MOJĄ".("Dzienniczek" Św. Faustyny 445,737)

'To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech...'* Piękna pieśń? Dlaczego piękna? *Życzmy sobie autentycznej miłości do Jezusa; miłości, w której jest wdzięczność i podziw, przeproszenie i pokora, solidarność w rozumieniu Go i w pomaganiu Jemu ratowania dusz* -o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


2015.03.28
*WIELU, UJRZAWSZY TO, CO JEZUS DOKONAŁ, UWIERZYŁO W NIEGO(J11,45-57)*

2015.03.27
*UCZYNIŁEM WAM WIELE DOBRYCH CZYNÓW, ZA KTÓRY Z TYCH CZYNÓW CHCECIE MNIE UKAMIENIOWAĆ?(J10,34-42)*

2015.03.26
*POWIADAM WAM, JEŚLI KTO ZACHOWA MOJĄ NAUKĘ, NIE ZAZNA ŚMIERCI NA WIEKI(J8,51-59)*

2015.03.25
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Dzień Świętości Życia
*JEZUS BĘDZIE PANOWAŁ NA WIEKI, A JEGO PANOWANIU NIE BĘDZIE KOŃCA.(Łk1,26-38)*
Z orędzia Królowej Pokoju(2.03):
"Drogie dzieci! Wy jesteście Moją siłą...Wiedzcie, że macie Matkę, która was miłuje, i która przynosi miłość. Widzę wasze bóle i cierpienia, i oddaje je Swojemu Synowi. Nie lękajcie się, nie traćcie nadziei, ponieważ Mój Syn słucha Mnie-swojej Matki. On miłuje WAS, a ja pragnę, aby tę Miłość poznały wszystkie Moje dzieci. Pragnę, aby wrócili do Niego ci, którzy Go opuścili, i aby poznali Go ci, którzy Go jeszcze nie poznali.
Apostołowie Moi, módlcie się o moc wiary, ponieważ to z niej rodzi się miłość i miłosierdzie-przez co będziecie mogli pomóc tym, którzy wybierają ciemność. Módlcie się za swoich pasterzy. Przez Mojego Syna, oni są siłą Kościoła i pasterzami dusz./.../ *Dziękujemy Ci Maryjo! Kochamy Cię!

2015.03.24
*JEŻELI NIE UWIERZYCIE, ŻE JA JESTEM, POMRZECIE W GRZECHACH SWOICH.(J8,21-30)*

2015.03.23
*JA CIĘ NIE POTĘPIAM...NIE GRZESZ JUŻ WIĘCEJ.(J8,1-11)*

Jezu Miłosierny! Dla Twojej bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


2015.03.22
V Niedziela Wielkiego Postu
Czas Wielkiego Postu ‒ to rekolekcje-odnowa serc* Z Miłości dla Miłości- serca płoną, obumierają jak ziarna pszeniczne; a wtedy... pełniej Jezus żyje w Kościele, w rodzinie-w naszych sercach. Chwała Ci, Panie!

Słowo Boże:
I czytanie: "Umieszczę Swe prawo w głębi ich serc". (Jer31,31-34)
Psalm51: "Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste"
II czytanie: "Jezus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają".
Ewangelia: *JEŻELI ZIARNO PSZENICY-WPADŁSZY W ZIEMIĘ - OBUMRZE, PRZYNOSI PLON OBFITY.* (J12,20-33)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
"Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają Moją Mękę./Łącz swoje cierpienia z Moją Męką, aby miały wartość nieskończoną./Jeżeli dusza twoja napełniona jest żarem miłości ku Mnie, wtedy jesteś silniejsza ponad świat cały".("Dzienniczek" Św.Faustyny:737,1512,1643)

'Ile minut w godzinie - A godzin w wieczności - Tylekroć bądź pochwalon - Jezu, ma Miłości.'*Dziękuję za modlitwę i życzenia! Trwajmy we wzajemnej modlitwie. - o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


Zapraszam na naszą stronę-Studium dla Małżonków> www.zostanswietym.pl
Są tu konferencje dla małżonków, nauki rekolekcyjne głoszone w naszym Kościele (ks. Jacek Sereda), i inne.

2015.03.21
*NIKT JESZCZE NIE PRZEMAWIAŁ TAK, JAK JEZUS PRZEMAWIA.(J7,40-53)*
"Słowa o Moim Miłosierdziu kruszyć będą zatwardziałych grzeszników".("Dzienniczek" św. Faustyny, 1521)

2015.03.20
*JA ZNAM OJCA, BO OD NIEGO JESTEM, I ON MNIE POSŁAŁ.(J7,1-2i25-30)*
"Przyszedłem pełnić Wolę Mojego Ojca. Posłuszny byłem rodzicom, posłuszny jestem kapłanom".(źródło jw., 535)

2015.03.19
Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
*JÓZEF UCZYNIŁ TAK, JAK MU POLECIŁ ANIOŁ.(Mt1,16-24)*
"Postanów tak: Od dziś pragnę pełnić Wolę Bożą zawsze, wszędzie i we wszystkim".(źródło jw., 372)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz

2015.03.18
*JEZUS CZYNIŁ SIĘ RÓWNYM BOGU,...I MÓWIŁ: KTO NIE ODDAJE CZCI SYNOWI, TEN NIE ODAJE CZCI OJCU.(J5,16-30)*
"Oddawaj cześć i chwałę Miłosierdziu Mojemu-przez zanurzanie w przepaści Miłosierdzia Mojego grzeszników z całego świata".(źródło jw., 206)

2015.03.17
*JEZUS RZEKŁ: CZY CHCESZ STAĆ SIĘ ZDROWYM?(J5,1-16)*
"W Trybunale Miłosierdzia...cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza duszę w całej pełni".(źródło jw., 1448)

2015.03.16
*UWIERZYŁ CZŁOWIEK SŁOWU, KTÓRE JEZUS POWIEDZIAŁ DO NIEGO.(J4,43-54)*
"Przyłóż swoje uszy do Serca Mojego i rozważaj niepojęte Miłosierdzie Moje".(źródło jw., 229)
Obraz
Obraz
Obraz2015.03.15
IV Niedziela Wielkiego Postu

Słowo Boże:
I czytanie: "Tak mówi Cyrus, król perski: »Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie«". (Kronik36,14-23)
Psalm 137: "Kościele święty, nie zapomnę ciebie".
II czytanie: "Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie"(Ef2,4-10)
Ewangelia: TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO
DAŁ, ABY KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY, NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE.(J3,14-21)*
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
POKÓJ I DOBRO! - niech będą w Twoim sercu! Tak jest i tak zawsze będzie, jeśli tylko sercem wierzymy,że: TAK BÓG UMIŁOWAŁ...!- Na pewno znasz to na pamięć; ale czy jest to p a m i ę ć s e r c a?

Pan Jezus: "Zmiłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla Ciebie żyłem, dla Ciebie umarłem, i dla Ciebie stworzyłem niebiosa./Kiedy konałem, nie myśłałem o sobie, ale o biednych grzesznikach./Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała Moje serce ku duszom; a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać Moją Mękę".("Dzienniczek" Św. Faustyny: 853,324,186)

Spowiedź Św. – Eucharystia - Trwanie w łasce uświęcającej *Najpiękniejsze  słowa, zapewnienia i dowody o Miłości Bożej nic nie dadzą-jeśli nie doprowadzają do Sakramentu Miłości, Eucharystii - i do codziennego trwania w łasce uświęcającej. Życzmy sobie i módlmy się o to, abyśmy żyli miłością Bożą.- o. Józef:)

"Gdy cię skrzywdzono...lub czyjeś serce zawiodło...módl się, przebaczaj-krzyż niech ci stanie za godło".*
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


2015.03.14
*BOŻE, MIEJ LITOŚĆ DLA MNIE, GRZESZNIKA.(Łk18,9-14)*
"Kiedy grzesznik zwraca się do Miłosierdzia Mojego, oddaje Mi największą chwałę".("Dzienniczek" św. Faustyny, 378)

2015.03.13
*BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA, BOGA SWEGO, CAŁYM SWOIM SERCEM...(Mk12,28-34)
*O, gdybyś wiedziała jak wiele znaczy jeden akt czystej miłości ku Mnie-umarłabyś z radości".(jw., 576)

2015.03.12
*PRZYSZŁO JUŻ DO WAS KRÓLESTWO BOŻE.(Łk11,14-23)*
Daję ludzkości ostatnią 'deskę ratunku' - to jest ucieczkę do Miłosierdzia Mojego.(jw., 998)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz

2015.03.11
*PRZYSZEDŁEM WYPEŁNIĆ PRAWO.(Mt5,17-19)*
"Miłosierdzie Boże przeszło do dusz przez Moje Serce Bosko-ludzkie, jak promień słońca przez kryształ".(jw., 528)

2015.03.10
*MASZ PRZEBACZAĆ NIE SIEDEM RAZY, ALE AŻ SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM
RAZY./tzn. zawsze/-Mt18,21-35*
"Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie-choćby największych wrogów.(jw., 1695)

2015.03.09
*JEZUSA WYRZUCILI Z MIASTA.(Łk4,24-30)*
"Wiele dusz wyrzuciło Mnie dziś... Pozwól, abym odpoczął w twoim sercu".(jw., 866)
Obraz
Obraz
Obraz2015.03.08
III Niedziela Wielkiego Postu
Dzień Kobiet

I czytanie: "Ja jestem Pan, Twój Bóg" (Wj20,1-17)
Psalm 19: "Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne"
II czytanie: "Głosimy Chrystusa, który jesz mocąi mądrością Bożą" (1Kor1,22-25)
Ewangelia: *NIE RÓBCIE Z DOMU OJCA MEGO TARGOWISKA! (J2,13-25)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Wierzę - Ufam - Miłuję. Najważniejsze słowa, najcenniejsze łaski i postawy; modlitwa najbardziej oczekiwana przez Boga.

Kiedy serce-świątynia Boża, staje się targowiskiem? Pan Jezus: "Kiedy w sercu jest już ktoś inny, ja tego znieść nie mogę-wychodzę z niego i zabieram łaski./tylko grzech ciężki wypędza mnie z duszy".("Dzienniczek" św. Faustyny, 1683,1181)* Oczyszczenie i uzdrowienie duszy: cud Miłosierdzia Mojego wskrzesza duszę w całej pełni w trybunale Miłosierdzia". (tamże, 1448)

Góra Św. Anny. To tu przeżyjemy rekolekcje ze Świętem Miłosierdzia Bożego (10-12.04).Dziękuję i gratuluję tym, którzy się na nie zapisali: 450 osób-już jest 'komplet' *Następne rekolekcje:19-21.06 w Licheniu (tzw. małżeńskie); 28-30.08 na Jasnej Górze (medjugorskie) i we wrześniu (podam dni i miejsce) - o Miłosierdziu Bożym - będzie głosił ks. M. Bernyś. Pielgrzymka do Medjugorie odbędzie się w dniach 9-18.10'15 (koszt: 950zł)

Drogie Siostry - czytelniczki Dobrych Słów! Gratuluję Wam geniuszu kobiecego i pasji miłości! Jesteście Bożym 'dobrym słowem' miłości i piękna. Życzę wdzięczności i szczerego uznania przez bliskich; życzę wiele powodów do codziennego uśmiechu! - o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


2015.03.07
*TRZEBA SIĘ CIESZYĆ Z TEGO, ŻE BRAT TWÓJ ZAGINĄŁ-A ODNALAZŁ SIĘ.(Łk.5,1-3i11-32)*
"Jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię".( ".("Dzienniczek" św. Faustyny, 1275)

2015.03.06
*W KOŃCU POSŁAŁ IM SWEGO SYNA.(Mt21,33-46)*
"O, gdyby grzesznicy znali Moje Miłosierdzie, nie ginęłoby ich tak wielu. Mów im o wielkim Moim Miłosierdziu".(źródło jw., 1396)

2014.03.05
Dzień Teściowej
*ULITUJ SIĘ NADE MNĄ!(Łk16,19-31)*
"Niech grzesznicy nie lękają się zbliżyć do Mnie. Oni najwięcej potrzebują Mojego Miłosierdzia".(źródło jw., 1275)
Obraz
Obraz
Obraz


2015.03.04
Św. Kazimierza, królewicza, patrona Litwy (+1484, Wilno)
*TRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ.(J15,9-17)*
"Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi, aby je obdarzać łaskami".(źródło jw., 1385)

2015.03.03
*JEDEN JEST WASZ MISTRZ, JEZUS CHRYSTUS.(Mt23,1-12)*
"Mów o Mojej dobroci, a tym pocieszysz Serce Moje".(źródło jw., 580)

2015.03.02
*OJCIEC WASZ JEST MIŁOSIERNY.(Łk6, 36-38 )*
"Pragnę wylewać Miłosierdzie na dusze ludzkie. O, jaki ból Mi sprawiają, kiedy go nie chcą przyjąć". (źródło jw., 1074)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


2015.03.01
II Niedziela Wielkiego Postu

Jezu, Ufam Tobie! *Tak słuchać Pana-aby Go usłyszeć i być Jemu  posłusznym; tzn. słuchać sercem, modląc się: "Panie, pragnę tego, czego ty pragniesz dla mnie!"

Słowo Boże:
I czytanie: "Będę ci błogosławił..., bo usłuchałeś Mego polecenia" (Rodz22,1-18)
Psalm 116B: "W krainie życia będę widział Boga".
II czytanie: "Jeśli Bóg z nami-któż przeciwko nam?"(Rz8,31-34)
Ewangelia: *TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, JEGO SŁUCHAJCIE!* (Mk9,2-10)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Orędzie Królowej Pokoju: Drogie dzieci! W tym czasie łaski, wzywam was wszystkich: więcej módlcie się, a mniej mówcie. W modlitwie szukajcie woli Bożej-i zgodnie z nią żyjcie; żyjąc według przykazań, otrzymanych od Boga. Jestem z wami, i z wami się modlę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie".(Medziug.,25.02'15)
JEZU, UFAM TOBIE!* Tak słuchać Pana-aby Go usłyszeć i być Jemu posłusznym; tzn. słuchać sercem, modląc się: "Panie, pragnę tego, czego Ty pragniesz dla mnie!"
Pan Jezus: "Większą chwałę Mi oddajesz przez jeden akt p o s ł u s z e ń s t w a, aniżeli przez długie modlitwy i umartwienia".(Dz.894)
Pragnienie życia wolą Bożą, to najpełniejsze rozumienie treści Krzyża; to cudowne doświadczanie ciepła 'dłoni Ojca'- Opatrzności Bożej; to doświadczanie poczucia bezpieczeństwa. Tego życzę!- o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz***

Archiwum


- Dobre Słowa - 2015.02. tutaj
- Dobre Słowa - 2015.01. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.12. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.11. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.10. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.09. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.08. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.07. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.06. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.05. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.04. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.03. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.02. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.01. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.12. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.11. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.10. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.09. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.08. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.07. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.06. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.05. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.04. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.03. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.02. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.01. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.12. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.11. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.10. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.09. tutaj
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018