Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2019-06-20 06:28:01 Aktualizacja dnia: 2019-05-06 15:50:13
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 13 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2018 i 12 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!
Najświętsze Serce Jezusa,
uczyń serce moje według Serca Twego  serce     
czerwiec    Ukochany Mistrzu z otwartym Sercem, wiarą pozwoliłeś doświadczyć nam atmosfery Golgoty, a szczególnie tej chwili gdy żołnierz przebił Twój Bok, z którego wytrysnęła najświętsza Twoja krew i woda, a wraz z nią strumienie życia i łaski. Oto wielkość Twojej miłości, którą po dziś dzień roztaczasz nad Tymi, których umiłowałeś do końca. Za nasze  grzechy nie wahałeś się oddać własnego życia. Przeogromna wartość tej ofiary zwraca nasze serca i dusze ku Twemu Miłosierdziu. Choćby namiastką naszych najszczerszych starań, pragniemy wynagrodzić Ci Jezu gorycz wypitego kielicha.

czerwiec

Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoque wypowiedział słowa: "w nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką".AKT ODDANIA BOŻEMU SERCU

Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych chwilach dziejowych!
...całkowicie się oddajemy i poświęcamy Boskiemu Sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim! Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić Twego świętego Kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe kształtować według Twojej Ewangelii.
Pani Jasnogórska! Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. To Serce włócznią przebite na krzyżu, stało się, źródłem życia i świętości dla wszystkich.
Przybliżaj do Boskiego Serca osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to - posłuszne aż do śmierci - jest - przebłaganiem za grzechy nasze.
Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących. Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem, Serce Odkupiciela nie przestaje na polskiej ziemi być Królem serc wszystkich i celem ich aby wszyscy czerpali z Jego pełności. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU

Ja,... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu, wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA JEZUSA

Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

AKT ODDANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa. My chłopcy i dziewczęta, stajemy na Twoje wezwanie. Przyszedłeś Jezu zapalić na świecie ogień Twej miłości. Podejmujemy Twe hasło. Chcemy zapalić się Boską miłością. Za Twoje Serce, które dałeś ludzkości, za Twe ukochanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oddajemy Ci nasze młode serca. Twoje prawo będzie naszym prawem. Dochowamy wierności Twym przykazaniom, zwłaszcza miłości Boga i bliźniego. Będziemy wzbogacać nasz umysł, nie tylko wiedzą ludzką, ale Boską, chodząc na lekcje religii. Będziemy korzystać ze źródeł Twej łaski, zwłaszcza Mszy świętej niedzielnej i Komunii świętej nade wszystko w pierwsze piątki miesiąca. Będziemy opierać się wszelkim pokusom do złego. Chcemy zachować wiarę, czystość i męstwo. Będziemy walczyć o to, aby Cię wszyscy ludzie kochali. Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij nas jako Twych rycerzy i racz nam błogosławić. Amen.

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Jezu miłujący nas całym serce, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

serce

OBIETNICE PANA JEZUSA
uczynione św. Małgorzacie Marii Alacoque i czcicielom Jego Najświętszego Serca


1.Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2.Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3.Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach.

4.Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.

5.Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6.Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8.Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.

9.Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony.

10.Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.

11.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.

12.Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

serce
Serce Jezusa w małym Dziecięciu rodzącym się w Betlejem.
Panie Jezu, w chwili gdy narodziłeś się 
w ubogiej stajence Twoje Serce odczuło lęk, chłód. 
Pod sercem Matki było Ci dobrze, bezpiecznie, 
słyszałeś bicie Jej Serca. Teraz słyszałeś inne głosy, 
cichy śpiew Twojej Matki kołyszącej Cię do snu 
i chór Aniołów chwalący Boga za Twoje Narodzenie. 
Panie Jezu spraw by wszystkie nowonarodzone dzieci 
zostały przyjmowane przez swoich rodziców z wielką miłością.
 
serce
Serce Jezusa dorastające pod opieką Maryi i św. Jozefa.
Panie Jezu wzrastałeś pod troskliwą opieką Maryi i Józefa. 
Twoje serce było pełne prawdziwej, dziecięcej radości. 
Panie Jezu weź w swą opiekę wszystkie rodziny, 
niech panuje w nich zgoda i miłość.
 
serce
Serce Jezusa w cudzie w Kanie Galilejskiej.
Panie Jezu, w Kanie Galilejskiej Twoje serce 
radowało się z wszystkimi uczestnikami wesela.
Na prośbę swej Matki uczyniłeś cud, zamieniłeś wodę w wino.
Jezu spraw byśmy umieli nieść innym radość i nadzieję.
serce
Serce Jezusa nauczające tłumy.
Panie Jezu gromadziły się wokół Ciebie tłumy, 
nauczałeś ich, głosiłeś Słowo Boże. 
Twoje serce wypełniała radość. 
Naucz nas słuchać Twoich słów 
i wypełniać je całym swym życiem. 
serce
Serce Jezusa płaczące nad śmiercią przyjaciela Łazarza.
Panie Jezu, Łazarz był Twoim Przyjacielem, 
płakałeś nad jego śmiercią. 
Twoje serce odczuwało smutek, ból. 
Jezu prosimy, spraw by nasze serca 
nigdy nie stały się zimne, 
by umiały współczuć i nieść pomoc potrzebującym.

serce
Serce Jezusa skazane na śmierć.
Panie Jezu, usłyszałeś wyrok śmierci. 
Twoje serce przeszył okropny ból. 
Ci, którzy wołali "Hosanna" 
teraz krzyczą "Ukrzyżuj go". 
Twoje serce płakało ze smutku, bo zostało osamotnione. 
Jezu, w naszym życiu też są chwile 
gdy czujemy się samotni, opuszczeni. 
Prosimy, bądź wtedy blisko i przytul nas do swego Serca.
 
 
serce
Serce Jezusa w ogrodzie Oliwnym.
W ogrodzie Oliwnym wszyscy zasnęli, 
zostałeś Jezu sam. 
Twoje serce odczuwało lęk przed tym co miało nastąpić.
 
Wiedziałeś, że musisz podjąć tą mękę,
cierpienie, by wypełniła się wola Boża, by nas zbawić. 
Jezu przyjmij nasze uwielbienia i bądź naszym umocnieniem
 
byśmy zawsze pełnili wolę Boga.

serce
Serce Jezusa przebite włócznią.
Panie Jezu Twój krzyż połączył ziemię z niebem, 
przyniosłeś odkupienie całemu światu. 
Z Twego Serca wypłynął zdrój miłosierdzia.  
Jezu spraw by Ci, którzy są daleko od Ciebie 
zobaczyli światło i poznali, 
że tylko Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
 
serce
Serce Jezusa zwyciężające śmierć.
Jezu zwyciężyłeś śmierć, 
Twoje serce płonęło miłością 
i światłością Zmartwychwstania. 
Panie Jezu polecamy Ci wszystkich zmarłych, 
wprowadź ich do swego Królestwa.

serce
Serce Jezusa obecne w Tabernakulum.
Panie Jezu, tak bardzo nas ukochałeś, 
że zostałeś z nami na zawsze w Najświętszym Sakramencie. 
Dałeś nam pokarm duchowy byśmy mogli być blisko Ciebie. 

Dziękujemy Ci Jezu...

Duszyczka Renata Ś.

      

serce

Napisanie czegokolwiek o Sercu Jezusa jest trudne, ale spróbuję...

 

Pamiętam, że zdawałam egzamin magisterski 23 czerwca 1995 roku, akurat wtedy była uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Kościele Akademickim KUL było wystawienie Najświętszego Sakramentu, więc uklękłam przed Nim na parę minut, prosząc w modlitwie o spokój i skupienie. Zdałam wtedy na „bardzo dobry”, co, oczywiście, zawdzięczam głównie Jemu i i Jego Sercu, gdyż to On mnie prowadził przez 5 lat...

Szczególnym kultem i czcią otaczają Serce Jezusa siostry sercanki, które mam możliwość spotykać we Lwowie – pracują jako katechetki, także w szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej z polskim językiem nauczania. Dwa lata temu jedna młoda lwowianka wstąpiła do tego zgromadzenia, więc Serce Jezusa przyciąga stale do Siebie...

 

Boskie Serce Jezusa
Oddajemy Ci swoje serca
Napełnij je Miłością
Byśmy umieli stale postrzegać Cię
W drugim człowieku
Byśmy szli z Tobą i do Ciebie
Byśmy umieli kochać
 
Napełnij nasze serca Nadzieją
Ufnością w to, że znajdziemy wyjście z każdej sytuacji
Że nas nie zostawisz
Że znajdziemy schronienie w Tobie
 
Serce Jezusa,
Napełnij nasze serca Wiarą
We Wszechogarniającą Moc Bożą
W Miłosierdzie Jego
W życie wieczne
 
Boskie Serce Jezusa
Naucz nas promieniować na świat
Dobrem i Radością
Pomagaj pocieszać
Umacniać w utrapieniach
Wspierać w trudach
 
Boskie Serce Jezusa
Powierzamy Tobie siebie
Naszą pracę
Nasze radości i cierpienia
Oświecaj je
Przemieniaj
Uszlachetniaj
 
Boskie Serce Jezusa
Prosimy
Prowadź nas do Królestwa
Ojca i Syna
I Ducha świętego
Amen

Duszyczka Irenka

 czerwiecSerce Jezusa, Przyjmij moje uwielbienie, dziękczynienie, prośbę
- chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie bądź w każdym momencie Tobie, o Serce Jezusa, w Najświętszym Sakramencie, na wszystkich ołtarzach całej ziemi, aż do końca świata /św. J.S. Pelczar/
- o Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw nich Cię kocham jak najwięcej
- Słodkie Serce Jezusa bądź moją miłością
- oto Panie serce moje składam przed Tobą i błagam Cię, byś je obmył
w drogocennej krwi najsłodszego Serca Twojego /św. Gertruda/
- przez Twoje zranione Serce proszę Cię Panie Najmiłościwszy, zrań serce moje strzałami Twojej miłości, by nie kochało niczego ziemskiego /św. Gertruda/
- o mój najukochańszy Jezu, racz ukształtować moje biedne serce, według Twojego Boskiego Serca /bł. Henryk Suzo/
- Boże, weź serce moje, a daj mi Serce Twoje /św. Ludgarda/
- o Eucharystyczne Serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości /św. J.S. Pelczar/
- mój Boże, ofiaruję Ci Serce Twojego Syna jako podziękę za wszystkie dobrodziejstwa które mi wyświadczyłeś /św. Małgorzata Maria/


serce      Widzieć Serce Jezusa w bliźnim- świadectwo

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Właśnie tu i w tym miejscu pragnę gorąco podziękować Jezusowi, że pozwolił mi dokonać właściwego wyboru drogi życiowej – zostałam pielęgniarką. Wybór nie był łatwy – długo się wahałam, czy „ja” będę potrafiła być blisko drugiego człowieka - chorego, cierpiącego, umierającego. Bóg poddał mnie próbie - na mojej drodze postawił mi pierwszą pacjentkę - panią Annę. Z nią kroczyłam przez kilka dyżurów na oddziale wewnętrznym. Była bardzo chora – na raka, ale jej twarz zawsze pogodna. Codziennie witała mnie promiennym uśmiechem. To ona zaufała mi bezgranicznie – opowiedziała radosne oraz bolesne chwile swego życia. Po przeniesieniu na praktyki w hospicjum  Bóg również przygotował mi niespodziankę – spotkanie z panią Anną. To były bardzo  trudne dni - właściwie chwile. Mimo wszystko od niej promieniowała „ zarażająca” wprost radość życia. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym pani Anna trzymając mnie za rękę powiedziała „- moja pielęgniarka”
i..... odeszła. Łzy cisną mi się do oczu ilekroć o tym pomyślę. Teraz wiem, że gdy pani Anna dziękowała mi za to, że jestem przy niej – to przez nią przemawiał Chrystus.
Umacniał mnie w przekonaniu, że dokonałam dobrego wyboru. Dziękuję Bogu, że pozwala mi się w tej pracy realizować. W każdym człowieku szukam tego, co u niego dostrzegalne i dotykalne, ale przede wszystkim ową tajemnicę ukrytą w „opakowaniu” ludzkiego ciała. Poprzez to doświadczenie Jezus otworzył mi oczy i ukazał, że jestem stworzona na obraz Boga, który jest miłością. Otrzymałam ręce, żeby dawać, serce, żeby kochać i dwoje ramion, mających objąć drugiego człowieka braterskim uściskiem. Wiem, że Bóg poprzedza mnie swoją miłością, sam przede wszystkim dokonuje tego, co ma być moim działaniem. Zatem, ilekroć w jakiś sytuacjach, czy osobach rozpoznaje Jezusa, mam  pewność, że Bóg był tu przede mną i mnie tu oczekiwał. Staram się postępować zgodnie z wolą Bożą, gdyż wiem, że tylko wtedy  „znajdę się tam, gdzie oczekiwał i pragnął spotkać mnie Jezus”.

                                                                                     - Wiola -

opracowanie strony: Duszyczka Renata Ś.


Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018