Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2020-04-05 00:09:13 Aktualizacja dnia: 2020-03-22 08:19:22
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 14 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2019 i 13 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!


Duszyczka Renia S
proponuje
połączmy naszą Duszkową Wspólnotę poprzez wspólną modlitwę


Część X
(powrót do części aktualnej)Modlitwa DXXI (521)
2017-02-22


Mk 9,41-50 Unikać okazji do grzechu Jezus powiedział do swoich uczniów:  „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.  Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.  Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.  Bo każdy ogniem będzie posolony.  Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie?  Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą”.
Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją przyprawić, miejcie sól w sobie… Mk 9, 50 Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak smakuje potrawa bez soli. Jest bez wyrazu, szukamy możliwości jak ją poprawić by była smaczna. Dzisiejsze Słowo stawia bardzo mocne wymagania wierzącym, ludziom, którzy nazywają się chrześcijanami. Czy nie rozmywam swego chrześcijaństwa? Czy moja sól ma wciąż smak przynależności do Chrystusa? Tylko mocna relacja z Nim pozwala na dobre przeżycie chrześcijańskiego życia
Rozważając fragment Ewangelii odmowmy dziesiatke Różańca Św.Modlitwa DXX (520)
2017-02-15


O świętość rodzin
(Jan Paweł II, Synod Biskupów o Rodzinie, 1980)

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby nasza rodzina i każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem życia i miłości dla coraz nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki nasze ku dobru naszej własnej rodziny i ku pożytkowi wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w naszych rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen

O Boże, nasz Ojcze, składamy Ci dziękczynienie za tę rodzinę, którą nam dałeś. W miłości, z którą codziennie się przyjmujemy, pomagamy sobie, przebaczamy, ofiarowujesz nam obraz miłości, z którą Ty stworzyłeś każde życie i troszczysz się o każdego człowieka. Dziękujemy Ci również za naszą chrześcijańską wspólnotę, za parafię, za diecezję, w których uobecniasz znaki Jezusowej miłości. W Słowie, Eucharystii, przykładach braterskiej miłości, które ofiarowuje nam wspólnota, nasza rodzina znajduje wzór i wsparcie, aby kontynuować drogę miłości.

Prosimy Cię, Ojcze, niech nasze związki z rodziną i chrześcijańską wspólnotą będą coraz silniejsze. Prosimy Cię za Kościół powszechny, za papieża. Spraw, aby Kościół coraz bardziej przypominał rodzinę. Niech sprzyja braterskiej przyjaźni, przyjmuje każdą pomoc, będzie wyczulony na wszystkich, a zwłaszcza na rodziny pozbawione pokoju, uczucia, chleba, pracy i radości. Spraw, aby nasza rodzina coraz bardziej przypominała Kościół. Niech ma wiarę w Ciebie, przyjmuje Słowo Jezusa, jak przyjęła je Maryja, Jego Matka, niech stosuje Ewangelię w codziennym życiu, niech pomaga dzieciom z radością odpowiedzieć na Twoje wezwanie, niech otwiera się na dialog i współpracę z innymi rodzinami. Spraw, aby Kościół i rodzina były obrazem Twojego domu, gdzie czekasz na nas po ziemskiej podróży.

Amen Modlitwa DXIX (519)
2017-02-08


Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.
Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.
 Modlitwa Jana Pawła II.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów! Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od wewnątrz: w głębi ciszy i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w niezrównanej mocy krzyża. Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.

Módlmy się:
Niepokalana Dziewico z Lourdes,
gromadzimy się dzisiaj u Twoich stóp,
aby oddać Ci cześć. Przyjmij nasz hołd
uwielbienia, który Ci składamy jako
Matce Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię
archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół
przez wieki. Pełni ufności przychodzimy
do Ciebie również po to, aby w Twoje
niepokalane ręce złożyć nasze błagania
wierząc w Twoje przemożne orędow-
nictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz
codzienny trud, nasze radości i nasze
nędze. Wstawiaj się za nami do Boga, bo
potrzebujemy Jego światła, potrzebna
nam moc i miłosierdzie, ponieważ
jesteśmy słabi i upadamy, potrzebna nam
Jego łaska, abyśmy mogli żyć według
Jego przykazań. Amen.

 MODLITWA ZA RODZINY
Maryjo, Ty która jesteś Matką Kościoła , Matką ludzkości
Ty byłaś najpierw Matką Jezusa
Jezus, Józef i Ty, stworzyliście Świętą Rodzinę.
Tutaj w młynie Boly, rodzina Soubirous przeżyła wiele szczęśliwych lat,
dzieląc radości i smutki,
Tobie w modlitwie powierzając swe troski,
gościnni i ofiarni wobec innych.
Ty patrzyłaś na każdego z czułością,
Ty przygotowywałaś już małą Bernadetę,
by pewnego dnia stała się Twoją pośredniczką
i wypełniła swoją misję.
Czuwaj nad naszymi rodzinami,
które Tobie powierzamy.
Niech będą miejscem wzajemnej miłości,
poszanowania, przebaczenia, i wzajemnej gościnności.
Niech każdy z jej członków, wzrasta w łasce Bożej
żyjąc Ewangelią i służąc innym
w wielkiej wspólnocie Kościoła, którego Ty jesteś Matką.
Amen Modlitwa DXVIII (518)
2017-01-31


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny + Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Panie Jezu Chryste, wszechmogący Królu nieba i ziemi, Synu Dawida, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców. Niech twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie, niech Duch Święty oświeca ich myśli i serca i niech moc Jego działa przez nich na każdym miejscu. Wszystko co się w tym domu znajduje, tych którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą niech błogosławi i od złego osłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby do niego żadne nieszczęście się nie zbliżyło.
Niech święte imię Jezusa z dziewięcioma chórami Aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem.
Niech go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem Najświętsza Maryja Panna.
Niech go strzegą święci Archaniołowie.
Niech święci Apostołowie będą szafarzami jego dostatków.
Niech utwierdzają i umacniają go święci Ewangeliści.
Niech Krzyż Chrystusa będzie dachem tego domu.
Niech trzy gwoździe Chrystusa będą jego zaporą.
Niech korona Chrystusa będzie jego tarczą.
Niech Najświętsza Rana Jego Boskiego Serca będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców.
Jezu, Maryjo, Józefie święty i wszyscy nasi Patronowie, święci Aniołowie Stróżowie, wybłagajcie u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, głodu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji, długów i wszelakiego nieszczęścia, grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców.
Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen.Modlitwa DXVII (517)
2017-01-23


Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym
O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to, żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.
O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy, w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia. Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie, uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadałem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie.
Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów. Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić. Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć. Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę. Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga. Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie, bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.
O Matko Boska Nieustającej Pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.
AmenModlitwa DXVI (516)
2017-01-19


Modlitwa św. Faustyny o postawę miłosierdzia wobec bliźnich
O Panie, pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, przyjmować na siebie cięższe i mozolniejsze prace. Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (...) Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym współczuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. Amen.Modlitwa DXV (515)
2017-01-12


Modlitwa o pokój Tomasza Mertona
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.
Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.
Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.Modlitwa DXIV (514)
2017-01-05


Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje
na ten Nowy Rok.
Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz.
Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia?
To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny.
Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia.
Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności.
Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie,
iść wiernie drogą Twoich przykazań,
abym poddany Tobie, w mocy Twojej
spokojnie, pokornie i ufnie czynił to,
co się Tobie podoba, co do mnie należy,
i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.
Nie wiem, co mnie w tym roku czeka,
ale to wiem na pewno, że tym,
którzy Ciebie miłują,
wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza.
Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci.
Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej.
i pozostanę Ci wierny.
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie
od miłości Twojej.
Kieruj mną według świętej woli Twojej
W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój,
bo wola Twoja jest naszym pokojem,
pokojem wiecznym u Ciebie.
AmenModlitwa DXIII (513)
2016-12-29


Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,
a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,
w stajence betlejemskiej narodzony.
upadam na twarz przed Tobą
i wraz z Najświętszą Matką Twoją
i świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.
Z czcią też całuję ubogi żłóbek,
który był pierwszym tronem miłości Twojej.
Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,
oddaję Ci serce moje i całego siebie.
Daj mi niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki
czystość i wiarę św. Józefa
pokorę i prostotę pastuszków
i racz duchownie narodzić się w moim sercu;
niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką!
Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować,
żyć tylko dla Ciebie i w Tobie. AmenModlitwa DXII (512)
2016-12-22


Drodzy Przyjaciele,
czekając na przyjście Pana Jezusa, powierzajmy Jemu wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę. Szczególnie pamiętajmy o ludziach bez pracy i tych, którzy w swoich małżeństwach zgubili Miłość... Prośmy też za matki, oczekujące potomstwa.
Odmówmy dziesiątek Różańca - Tajemnica II Radosna - Nawiedzenie Świętej Elżbiety przez Maryję.Modlitwa DXI (511)
2016-12-15


Z Maryją, pełną łaski, przygotowujemy się do przyjęcia jej Syna Jezusa, Słowa, które stało się Ciałem.

Maryja, pełna łaski
Całkowicie oddana Bogu i napełniona Jego Duchem
Poczęła Jego Syna, Słowo Boga.
Ona pomaga nam przygotować się na przyjęcie Jezusa Zbawiciela. Oddanie mu naszych serc i rodzin,
Otwarcie na Jego Słowa pełne miłości i światła.

Maryja, kochająca miłosiernie
Spiesznie opuszcza swój dom udając się na spotkanie z kuzynką Elżbietą
Będącą w błogosławionym stanie.
Może nas uczyć jak żyć, radośnie służąc bliźnim.

Maryja, uważnie obserwująca to, co dzieje się wokół,
Wybiera się z Józefem do Betlejem na spis ludności,
Kiedy zbliża się czas rozwiązania.
Uczy nas być posłusznymi i zgadzać się z wolą Bożą.

Maryja, która zachowuje wszystko w swym sercu
Uczy nas modlitwy, czuwania w nadziei i uwielbienia dla Boga.
Pokazuje jak rozpoznawać Jego wolę,
Nie rozpowiadać o niej głośno, lecz przekładać na praktykę życia.

Przeżyjmy z Maryją te dni Adwentu, ożywiane naszym oczekiwaniem na Jezusa, Światłość Świata.Modlitwa DX (510)
2016-12-08


Boże,  we wszystkich moich czynach i we wszystkich moich słowach, i we wszystkich moich myślach obdarz mnie, dobry Boże, sercem pokornym, skromnym, cichym, zgodnym, cierpliwym, miłosiernym, łaskawym, czułym i litościwym, tak abym zakosztował Ducha Świętego.

Daj mi, dobry Boże, prawdziwą wiarę, mocną nadzieję i żarliwą miłość; taką miłość do Ciebie, dobry Boże, która przewyższałaby nieporównanie miłość siebie samego, abym nie kochał niczego co mogłoby Ci się nie podobać, lecz wszystko co kocham, abym kochał w Tobie.Modlitwa DIX (509)
2016-12-01


Z Maryją, napełnioną Duchem Świętym i otwartą na Twoje słowa
Pomóż nam, Panie, rozpoznawać Twoją wolę
I wypełniać ją w każdym momencie.
Z Maryją, która udała się do swej krewnej, Elżbiety,
Pomóż nam, Panie, być uczynnymi i służyć bliźnim
Z radością i gorliwością

Z Maryją, która kształtowała serce i oblicze Jezusa
Daj, Panie, wszystkim rodzicom przyjmować z radością i miłością ich nowonarodzone dzieci
Spraw, by wychowywali je po chrześcijańsku i pomagali im odkryć ich powołanie.

Maryi, Matce nadziei
I Tobie, Panie, powierzamy wszystkich tych, którzy przeżywają czas próby,
Choroby, niepokoju,
Tych, którzy będą przeżywać Boże Narodzenie samotnie, lub w cierpieniu.

Z Maryją i wszystkimi świętymi
Daj nam, Boże przeżyć czas oczekiwania na Twe przyjście
Czas radości, pokoju
I nadziei na poprawę i nawrócenie świata.
Boże nasz Ojcze, wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci za to, że wybrałeś Maryję, Niepokalaną Dziewicę, na Matkę Jezusa, naszego Zbawiciela. W czasie Adwentu Ona uczy nas Go kochać, przyjmować i mu służyć. Wspieraj nas, prosimy Cię w imię miłości, którą nam zaniosłeś przez Maryję i Twego Syna, Jezusa Chrystusa.
Niech Bóg Ojciec, który nas strzeże w swej miłości, błogosławi nam, i da nam z radością przyjmować Jezusa, Syna Maryi. Amen.Modlitwa DVIII (508)
2016-11-24


Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, które w noc przed męką dał jako pokarm i napój swym umiłowanym Apostołom i przekazał Kościołowi świętemu na wieczną Ofiarę i życiodajny Pokarm dla wiernych, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która miała największe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości, by mogła chwalić Cię razem z Twoim Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen.Modlitwa DVII (507)
2016-11-17


Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało, dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia Chrztu Świętego. Wyrzekamy się grzechu i szatana, i wszystkiego, co do zła prowadzi. Obiecujemy żyć w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.Modlitwa DVI (506)
2016-11-10


Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. AmenModlitwa DV (505)
2016-11-03


Krótka koronka za dusze zmarłych
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ofiarowanie:

Boże mój, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci odpusty, których będę mógł(a) dostąpić za dusze w Czyśćcu cierpiące (albo za duszę N.).

Na dużych paciorkach zwyczajnego różańca uczyń akt wiary, nadziei i miłości, jak następuje:
Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.
Kocham Cię, Panie, boś jest nieskończonej godzien miłości.

Na małych paciorkach dziesięć razy wezwanie:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

Zakończyć znakiem Krzyża Świętego i tą modlitwą:
Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci odpusty, jakich mogłem(am) dostąpić i proszę Cię, abyś je przyjął za dusze w Czyśćcu cierpiące, (albo za duszę N.).Modlitwa DIV (504)
2016-10-27


Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, oraz za grzechy całego świata ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen.Modlitwa DIII (503)
2016-10-20


O, najłaskawsza Królowo Różańca Świętego, Stolico Mądrości, Ty możesz za przyczyną Różańca nawrócić i ocalić wszystkie narody. Racz pamiętać o tym, że na Kalwarii stałaś się naszą Współzbawicielką, gdy przez ukrzyżowanie swego Serca, przyczyniłaś się wespół z Twym Synem Ukrzyżowanym do odkupienia naszego i od tego czasu stałaś się Pośredniczką ludzi, Ucieczką grzeszników i naszą Matką.
O, Matko! Ileż to dusz ginie codziennie! Spojrzyj na miliony pogan i niewiernych, rozproszonych po wszystkie krańce ziemi. Spojrzyj na tych, co jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa! Spojrzyj na tych, co chociaż nazywają się chrześcijanami, żyją daleko od Syna Twego i od Ciebie!
O błogosławiona Panno Różańcowa, wysłuchaj prośby nasze! Przyczyń się do Syna Twego i wyjednaj u Niego, aby poganie i niewierni całego świata otrzymali łaskę nawrócenia i wstąpili na łono Kościoła. Niech wszystkie dzieci, które odeszły od naszej Świętej Matki Kościoła, powrócą radośnie do niego. Wysłuchaj, Panno Różańcowa modlitwy Ojca Świętego, aby wszystkie narody, zjednoczone w jednej i tej samej świętej wierze, znały i miłowały Jezusa Chrystusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen.Modlitwa DII (502)
2016-10-13


Prosimy o modlitwę za Rodziców Duszka Zbyszka - w 50 rocznicę zawarcia małżeństwa. Dziękujmy za ich wspólnie przeżyte lata i otrzymane łaski. Niech Pan im błogosławi.Modlitwa DI (501)
2016-10-06


Modlitwa za Kościół i za Ojca Świętego
O, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, ta Oblubienica Syna Twego znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi triumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię swoją Matką i Maryją Zwycięską!
O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami! Otocz także swoją potężną opieką Namiestnika Chrystusowego, widzialną Głowę Kościoła. Wlej w serca wszystkich chrześcijan należny dla Niego szacunek, uległość dla jego nieomylnej władzy i miłość na którą, jako Ojciec wszystkich wiernych zasługuje.
Powołaj Kościołowi apostołów i obrońców Jego praw, utwierdź Katedrę Świętego Piotra w Rzymie i złącz serca i umysły wiernych jak najściślej z tym źródłem jedności katolickiej. AmenModlitwa D (500)
2016-09-29


„Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale Ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12). Te słowa Jezusa znajdują potwierdzenie w całym Jego życiu, a zwłaszcza wtedy, kiedy spotykał chorych i ich uzdrawiał. W Ewangelii spotkanie Jezusa z chorym zawsze kończy się uzdrowieniem. Czyż to nie napełnia nadzieją i radością? Chory poszukuje rozwiązań, podejmuje wiele trudu, by odzyskać zdrowie. Pragnie odzyskać to, co utracił. Jezus rozumie te pragnienia i odpowiada. Odpowiada? – zapyta chory. – Zawsze odpowiada? – pyta, szukając potwierdzenia. Tak, zawsze. Zawsze przyjdzie odpowiedź. Jezus zawsze uzdrawia każdego, kto do Niego przychodzi z wiarą. Nie zawsze jednak jest to takie uzdrowienie, jakiego w danym momencie chory oczekuje... Ale zawsze to, co ofiarowuje Jezus, jest dla nas najlepsze.
Odmówmy dziesiątkę różańca w intencji chorych.Modlitwa CDLXCIX (499)
2016-09-21


Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.
O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy za Gosie. Wzmocnij jej wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ją swoją pełną miłości obecnością i - jeśli taka jest Twoja wola - przywróć jej zdrowie, daj nowe siły jej ciału i duszy.
AmenModlitwa CDLXCVIII (498)
2016-09-14


Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej
Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod krzyżem Jezusa.
Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew mękę, rany i śmierć Jezusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat.
Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego.
Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaz mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo.

Módlmy się: Pamiętaj o nas Matko Bolesna w ostatniej życia naszej godzinie, abyśmy bez przyjęcia Najświętszego Sakramentu nie zeszli z tego świata. Pamiętaj o nas, błagamy Cię pokornie Maryjo święta, gdy usta nasze nie będą mogły wezwać imienia Twego i zawołać „Jezus, Maryja, Józefie” o bądź przy nas w godzinie śmierci. Zaprowadź nas do życia wiecznego i uproś też szczęśliwe z tym światem rozstanie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.Modlitwa CDLXCVII (497)
2016-09-07


Święta Matko Tereso z Kalkuty,
pragnąc kochać Jezusa tak jak nigdy dotąd nie był kochany,
oddałaś Mu się całkowicie, niczego Mu nie odmawiając.
Będąc zjednoczona z Niepokalanym Sercem Maryi
i zaakceptowałaś Jego powołanie,
aby zaspokoić Jego niewyczerpane pragnienie miłości dusz,
stając się nosicielką Jego miłości do najbiedniejszych z biednych.

Z gorliwą ufnością i pełnym oddaniem wypełniałaś Jego wolę,
stając się świadkiem radości
płynącej z całkowitego przynależenia do Niego.

Ty byłaś tak intymnie zjednoczona z Jezusem,
Twoim Ukrzyżowanym Oblubieńcem, że On wisząc na Krzyżu
pragnął podzielić się z Tobą agonią swego serca.

    Święta. MATKO Tereso,
    Ty złożyłaś obietnicę, aby nieustannie
    przynosić światło miłości do tych, którzy są na ziemi.

    Módl się za nas, abyśmy także pragnęli
    zaspakajać płonące pragnienie Jezusa,
    gorliwie Go kochając, radośnie dzieląc z Nim Jego cierpienie
    i służąc Mu całym sercem w naszych braciach i siostrach,
    szczególnie tych najbardziej niekochanych i niechcianych.

    Amen.Modlitwa CDLXCVI (496)
2016-08-31


Poświęcenie się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości!
Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją
i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym.
Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień,
pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła św.,
którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz.
Niech serce moje zawsze pała miłością Boga i bliźniego,
a wola moja zawsze z wolą Boga zgadza się,
aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem
życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.Modlitwa CDLXCV (495)
2016-08-25


O najwspanialsza królowo nieba i ziemi Najświętsza Maryjo Częstochowska! Oto ja niegodny sługa Twój, staje przed Tobą; wznosząc błagalnie ręce do Ciebie - i z głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza! Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja; jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę? Wiem, droga Matko, że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem i wysłucha mnie w mojej potrzebie, gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa, której Swego upodobania. A więc Maryjo! Błagam Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy, rozpraszając wszystkie cierpienia moje, wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy. O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych; a więc i moja szczególna Opiekunko. Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy, że dla grzechów moich niegodzien jestem, abyś mi miłosierdzie świadczyła, lecz błagam Cię, o droga Matko! Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje, ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego i przez Jego Najświętszą krew, którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu; pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia, jakich Sama doznałaś, stojąc pod krzyżem i na wpółumarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego. A zatem, przez pamięć na to wszystko, o Matko! Nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj, a będąc przez Ciebie pocieszonym, wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Amen.Modlitwa CDLXCIV (494)
2016-08-17


Modlitwa do Matki Bożej za wszystkich uzależnionych

Królowo i Matko nasza, poprzez pragnienie, które Twój Syn przeżywał
z miłości dla nas, błagam o Twoją pomoc dla wszystkich uzależnionych.
Matko Bożej łaski, uproś u Twego Syna miłosierdzie dla nich. Zdani
tylko na samych siebie są bezsilni, lecz przez Twoje wstawiennictwo i za
łaską Twego Syna zwycięstwo będzie ich udziałem.

AmenModlitwa CDLXCIII (493)
2016-08-11


Modlitwa do św. Jana Chrzciciela - Patrona Trzeźwości

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe
swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których
alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas
przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich,
którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych
i narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich rodaków
pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli
trzeźwość całego narodu.Modlitwa CDLXCII (492)
2016-08-03


Jezu jedyna Drogo do Ojca Prawdo i Życie człowieka.
Ty Obiecałeś prowadzić swój Kościół
Do końca czasów.
Ty Wybierałeś naszego Ojca Świętego FRANCISZKA
Ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.
Udziel mu pełni łask Ducha Świętego
niech On utwierdza nas w wierze
i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.
Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,
zjednocz nas z następcą św. Piotra
i umacniaj nas w każdej Eucharystii,
dając nam siłę byśmy pocieszali prześladowanych,
żyli w solidarności z biednymi i cierpiącymi
głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie
wszystkim narodom Ziemi.
Amen.Modlitwa CDLXCI (491)
2016-07-27


Boże Miłosierny, do którego już raz wołała młodzież świata „Abba – Ojcze” na polskiej ziemi u stóp Jasnogórskiej Pani w Częstochowie - ogarniaj płaszczem ojcowskiej opieki młodych i wszystkich, których zgromadzą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, aby świętowanie 1050 rocznicy chrztu Polski było okazją do umocnienia przyjętej przez przodków wiary.   

Panie Jezu, Ty powiedziałeś „jesteście światłem świata”, spraw niechaj ludzie młodzi zainspirowani przykładem św. siostry Faustyny – Apostołki Twego Miłosierdzia, oraz św. Jana Pawła II – Wielkiego Przyjaciela Młodych, rozpalą swoje serca Ogniem Miłosierdzia i zaniosą ten ogień do każdego zakątka świata, aby jego blask oświecał wszelkie ciemności i był dla każdego człowieka do którego dotrą jego promienie źródłem nadziei.

Duchu Święty, prosimy, aby Twa moc przeniknęła serca i sumienia wszystkich uczestników Światowych Dni Młodzieży, ludzi zaangażowanych w przygotowanie tego dzieła, katolików zatroskanych o losy Kościoła i tych którzy są na jego obrzeżach lub stojąc z boku przyglądają się naszej inicjatywie – abyśmy wspólnie odkrywali Boże pragnienia i marzenia o nas i naszej przyszłości, które tak często przerastają horyzonty naszych wyobrażeń i razem budowali nowy lepszy świat.
Amen.Modlitwa CDLXC (490)
2016-07-20


Modlitwa w intencji ŚDM 2016

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.Modlitwa CDLXXXIX (489)
2016-07-13


Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.Modlitwa CDLXXXVIII (488)
2016-07-06


Panie Jezu, Przyjacielu Najdroższy, jak pięknie, jak fajnie i jak wspaniale że już rozpoczął się ten tak bardzo oczekiwany przez nas czas wypoczynku i wakacji. Tak rozważam w sercu …..i myślę…. że jest to prawdziwie szczególny czas, a przede wszystkim, to wielki dar. A przecież każdy dar, trzeba przyjąć z wdzięcznością i odpowiedzialnością. Bo niewątpliwie każdy dar jest pięknym gestem dobroci i niewyczerpanej życzliwości Bożego Serca, Serca Dobroci i Miłości Pełnego. Każdy dar, mały czy duży, uczy nas w pewien sposób, szacunku i wdzięczności. Abyśmy mogli tak właśnie przyjąć każdy dzień wypoczynku potrzeba nam Twej Mądrości, o Panie! Abyśmy chwila po chwili cały czas naszych wakacji, czy to choć krótkiego urlopu, trwali w wierze, nadziei i miłości, bo te cnoty nigdy nie idą na wakacje, i konieczne jest abyśmy dzień w dzień troszczyli się, aby mogły one kwitnąć w nas i umacniać nasze ziemskie pielgrzymowanie. Aby nieustannie pomagały nam postępować tak jak prawdziwie grzeczne dzieci Boże, abyśmy mogli coraz bardziej przypodobać się naszemu Bogu i Ojcu. Abyśmy mogli naśladować Ciebie, Panie Jezu, i tak postępować tak jak Ty, zawsze i wszędzie, potrzeba nam Twojej Mądrości, o Panie!, i w czasie i po wakacjach! Wakacyjne dni to nowa okazja aby móc odpocząć ale jeszcze większa okazja aby podziwiając piękno przyrody i krajobrazòw móc chwalić Imię, naszego Stwórcy i Pana. Wakacje mogą kojarzyć się nam z taka bardzo wydłużoną niedziela, a każda niedziela to niezastąpiona okazja aby przebywać z Bogiem na modlitwie i w gestach solidarności, to czas aby poświęcić chwile drugiej osobie, i zwalczać w sobie chwast obojętności. To czas aby móc poświęcić go drugiej osobie na modlitwie.Modlitwa CDLXXXVII (487)
2016-06-29


O Serce Jezusa,
Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość. Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy, jeśli tylko sprowadza ich do Ciebie miłość upokorzona widokiem swej nędzy.

Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask i błogosławieństwa, przepaścią miłości, w której chcemy znaleźć na wieki nasze mieszkanie i odpoczynek. Pozdrawiam Cię, o Serce nieporównanej dobroci. Serce wspaniałe, oświeć mnie! Serce najmilsze, zapal mnie! Serce kochające, działaj we mnie! Serce miłosierne, przebacz mi! Serce najpokorniejsze, odpocznij we mnie! Serce najcierpliwsze, przemień mnie! Serce najlepsze, pobłogosław mnie! Serce spokojne, uspokój mnie! Serce najpiękniejsze, zachowaj mnie! Serce najdoskonalsze, uszlachetnij mnie! Serce najświętsze, balsamie drogi, zachowaj mnie! Serce błogosławione, popraw mnie! Serce będące lekarzem i lekarstwem na nasze nieprawości, ulecz mnie!

O Maryjo, nasza słodka Nadziejo, daj nam odczuć Twoją władzę nad Sercem Zbawiciela i umieść nas w Nim na wieki. Proś Go, aby panował w naszych duszach, aby królując w naszych sercach przez miłość, rozpalił je i przemienił w samego siebie. Niech stanie się naszym Ojcem, Oblubieńcem, Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim! Niech wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości i jedyną radością we wszystkich naszych smutkach. Amen.Modlitwa CDLXXXVI (486)
2016-06-22


Modlitwa za ojców
Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i starym.
Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce.
Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w wychowywaniu. Uczyń go bohaterem w oczach dziecka. W ten sposób słowo "ojciec" będzie zawsze dla niego symbolizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko.
Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które - według nich - nie spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla swych dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze.
Błogosław tym ojcom; Boże, pociesz ich.
Pozostań z każdym ojcem wtedy, kiedy przychodzi czas pożegnania z synem czy córką. Kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny, także ojcowie potrzebują wsparcia (matki nie są jedynymi osobami, które płaczą).
Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, oczywiście doskonale rozumiesz ojców. W Twej niewyczerpanej miłości (i niewyczerpanym doświadczeniu!) błogosław ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i starymModlitwa CDLXXXV (485)
2016-06-15


Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, że opuścili swe rodziny i ojczyznę, aby pojechać na ziemię sobie nieznaną i głosić Ewangelię tym, których uważają za swoich braci.
Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie łaski, jakie spływają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład.
Spraw, by z wiernym ludem wysławiali Ciebie i doszli do wiecznej ojczyzny zbawionych. Amen.Modlitwa CDLXXXIV (484)
2016-06-08


Litania do Miłosiernego Serca Pana Jezusa za dusze w czyśćcu cierpiące

Kyrie elejson.
Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zlituj się
nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
zlituj się …
Duchu Święty Boże, zlituj się …
Święta Trójco Jedyny Boże, zlituj się …

Miłosierne Serce Jezusa – moich przodków, rodziców, braci, sióstr i najbliższych krewnych – wybaw z mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – przyjaciół i wszystkich, którzy na moją miłość i wdzięczność sobie zasłużyli – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – rodziców, którzy swoim dzieciom życie odbierali – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich małżonków, którzy nie dochowali sobie wierności – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – kapłanów i przełożonych, którzy nie troszczyli się
o zbawienie dusz swoich poddanych  - wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – ludzi lekkomyślnych i bogatych, którzy nie troszczyli się
o zbawienie swojej duszy  - wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy do Sakramentów świętych nie przystępowali – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – nałogowych grzeszników, którzy tylko szczególnej łasce zawdzięczają zbawienie – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy bez Sakramentów przeszli do wieczności – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy muszą najwięcej cierpieć i są najdalej wybawienia – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – papieży, królów i rządzących – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – nauczycieli, katechetów, duszpasterzy, kapłanów, misjonarzy, apostołów świeckich i obrońców wiary – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – księży, dyrektorów i wszystkich, którzy czcili Twoje Najświętsze Serce – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy najbardziej dla Kościoła się zasłużyli – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy dobrych uczynków nie zaniedbywali – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy Ci ufali i wiernie służyli – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – poległych na polu chwały, pogrążonych w morskich falach
i wszystkich, których nagła śmierć zabrała z tego świata – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich wiernych zmarłych – wybaw …

Miłosierne Serce Jezusa – tych, którzy dziś lub jutro mają umrzeć – zachowaj od mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – moją własną biedną duszę, gdy stanie przed sądem Twoim – zachowaj od mąk czyśćcowych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Wieczny odpoczynek racz duszom wiernych zmarłych dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen.

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię przez Serce Twego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy oraz wszystkich świętych, dopuść wszystkich wiernych zmarłych do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen Modlitwa CDLXXXIII (483)
2016-06-01


O Serce Jezusa,
Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość. Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy, jeśli tylko sprowadza ich do Ciebie miłość upokorzona widokiem swej nędzy.

Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask i błogosławieństwa, przepaścią miłości, w której chcemy znaleźć na wieki nasze mieszkanie i odpoczynek. Pozdrawiam Cię, o Serce nieporównanej dobroci. Serce wspaniałe, oświeć mnie! Serce najmilsze, zapal mnie! Serce kochające, działaj we mnie! Serce miłosierne, przebacz mi! Serce najpokorniejsze, odpocznij we mnie! Serce najcierpliwsze, przemień mnie! Serce najlepsze, pobłogosław mnie! Serce spokojne, uspokój mnie! Serce najpiękniejsze, zachowaj mnie! Serce najdoskonalsze, uszlachetnij mnie! Serce najświętsze, balsamie drogi, zachowaj mnie! Serce błogosławione, popraw mnie! Serce będące lekarzem i lekarstwem na nasze nieprawości, ulecz mnie!

O Maryjo, nasza słodka Nadziejo, daj nam odczuć Twoją władzę nad Sercem Zbawiciela i umieść nas w Nim na wieki. Proś Go, aby panował w naszych duszach, aby królując w naszych sercach przez miłość, rozpalił je i przemienił w samego siebie. Niech stanie się naszym Ojcem, Oblubieńcem, Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim! Niech wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości i jedyną radością we wszystkich naszych smutkach. Amen.Modlitwa CDLXXXII (482)
2016-05-25


Panie, dajesz siebie cały w tym pokarmie niebieskim. Chcesz nas umocnić, byśmy nie osłabli w drodze do nieba, byśmy byli mocni w walce ze złem. Wielu ludzi zamyka swoje serce przed Tobą; liczą na własne siły. Grzech przeszkadza. Ty pragniesz zamieszkać w czystych sercach wolnych od zła. Pomóż walczyć z grzechem, Ty w nas zwycieżaj, bo sił ubywa – tych ludzkich.
Sw. Jan Pawel IIModlitwa CDLXXXI (481)
2016-05-18


Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem dziewiczym ... i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi ... O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja. (Dz. L s. 34) Matko Moja, dusza Twa była zanurzona w goryczy morza, spójrz się na dziecię Twoje i naucz mnie cierpieć i kochać cierpienia. Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski - naucz mnie żyć Bogiem. (Dz. L s. 135) Amen. (W dniu Ofiarowania - 2 lutego) Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiary będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go. (Dz. II. s. 271) Amen.Modlitwa CDLXXX (480)
2016-05-11


Z Dzienniczka św. Faustyny:
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052). Modlitwa CDLXXIX (479)
2016-05-04


" Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce Maryi"
( św. Bernard).
Miesiąc maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Maryję. " Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia."( Paweł VI)
My, chrześcijanie, którzy chcemy być zawsze blisko Maryi, możemy ofiarować Jej w maju coś specjalnego. Może to być pielgrzymka, nawiedzenie kościoła Jej poświęconego, małe umartwienia, ofiarowanie dobrze wykonanej pracy, lub bardziej uważne odmawianie Różańca.Modlitwa CDLXXVIII (478)
2016-04-27


(Jan Paweł II, Synod Biskupów o Rodzinie, 1980)
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby nasza rodzina i każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem życia i miłości dla coraz nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki nasze ku dobru naszej własnej rodziny i ku pożytkowi wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w naszych rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa CDLXXVII (477)
2016-04-20


MODLITWA JANA PAWŁA II O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym. którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się. że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych. którzy chcieliby pójść za Tobą. lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi
prowadzące donikąd.

Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym. których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: "Oto ja, poślij mnie!"Modlitwa CDLXXVI (476)
2016-04-13


VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny 10 – 16 kwietnia 2016 roku
"Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa."
por. Dz 19, 5
Rozważmy wybrany fragment Pisma św.Modlitwa CDLXXV (475)
2016-04-06


Modlitwa w intencji życia
Panie Jezu,
który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi,
który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi
czynisz nas uczestnikami życia Bożego
i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego,
uwielbiamy Cię i błogosławimy.
W pokornym uniżeniu przed Tobą,
Źródło i Miłośniku życia,
prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię:
Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia,
uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona,
przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia
każdego dziecka, które sposobi się do życia.
Błogosław rodziny,
uświęcaj małżeństwa,
uczyń płodną ich miłość.
Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów,
aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia,
każdego ludzkiego życia.
Kieruj pracą naukowców i lekarzy,
aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej
i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.
Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów,
aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki,
tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.
Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią
z powodu niemożności posiadania dzieci
i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną.
Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi,
aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości,
pocieszenia Twojego Boskiego Serca.
Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary,
w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę,
od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym
Dobrem i Zbawicielem,
oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu,
w nadziei na życie wieczne w Tobie,
w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen

Benedykt XVIModlitwa CDLXXIV (474)
2016-03-30


Jezu Nazareński, przychodzimy do Ciebie z wdzięczną miłością za ogrom Twego miłosierdzia, które nam poznać dałeś w tajemnicy swej męki śmierci i zmartwychwstania. Gorąco pragniemy, aby owoce Twego odkupienia ogarnęły każdego z nas, z pokorą i ufnością zanośmy nasze modlitwy, polecając się nieskończonemu Bożemu Miłosierdziu.
Módlmy się do Pana Jezusa Miłosiernego i przepraszajmy Go za grzechy nasze i naszych bliźnich. Prośmy też o pokój dla świata, miłosierdzie dla cierpiących i łaskę nawrócenia dla grzeszników:
-Panie, któryś chodząc po ziemi głosił ludziom orędzie miłości i pokoju, spójrz na tragedię i cierpienia narodów uwikłanych w wojny, ulituj się i ześlij pożądany pokój.
- Panie, któryś doświadczył wszelkiej ludzkiej niedoli, ulituj się nad losem chorych, cierpiących i nieszczęśliwych. Ukaż im zbawienny sens Krzyża, umocnij wiarę i wzbudź ufność w twoje Miłosierdzie.
- Panie, osądzony i skazany przez niesprawiedliwych sędziów, natchnij rządzących umiejętnością tworzenie sprawiedliwego prawodawstwa w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, szczególnie wobec tych najbardziej bezbronnych, aby mogli narodzić się i żyć w pokoju.
- Panie, okrutnie za nas biczowany, udziel łaski opamiętania dla wszystkich posługujących się terrorem i przemocą.
- Panie, szyderczo cierniem ukoronowany, zmiłuj się nad wszystkimi szydzącymi z Kościoła Świętego i wartości chrześcijańskich.
- Panie, konający na krzyżu na oczach obojętnych ludzi, wspomóż nas, abyśmy poznawszy całe zło i grozę grzechu mogli się nawrócić.
- Panie, któryś przebaczył skruszonemu łotrowi, przebacz i nam wszystkie nasze grzechy.Modlitwa CDLXXIII (473)
2016-03-23


Wielbimy Cię, Panie, w tajemnicy kapłaństwa. Wierzymy, że Ty jesteś jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Ty dajesz udział w swoim kapłaństwie nam, słabym ludziom, już w sakramencie chrztu i bierzmowania. Niektórych jednak powołujesz do szczególnej posługi przez sakrament święceń. Dajesz im łaskę przewodniczenia wspólnocie wiary. Przez nich sprawujesz swoje sakramenty i prowadzisz dzieło uświęcenia świata. Przyjmij, Panie, nasze uwielbienie i udziel nam łaski wytrwania.
Panie Jezu! Uczysz nas, że w Eucharystii zawie­ra się całe duchowe dobro Kościoła. Do niej prowadzą wszystkie sakra­menty i z niej czerpią swą moc. Wielbimy Cię w tym niezwykłym darze, w którym Ty sam jesteś obecny ze wszystkimi swoimi darami. W niej udzielasz nam swego Ducha i jednoczysz nas ze swoim Ojcem. W niej gromadzisz Kościół, którym jesteśmy. Przyjmij, Panie, nasze uwielbienie i udziel nam łaski wytrwania.Modlitwa CDLXXII (472)
2016-03-16


Boże, Ojcze Niebieskie, przez Krew Najświętszą Twojego  umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, błagam Cię o miłosierdzie  dla biednych grzeszników, których serca pozostają  zamknięte  na Twoje wołanie. Otwórz ich oczy, otwórz ich serca, niech przejrzą  i usłyszą Cię co łaską Twoją gardzą, co gardzą dziełem objawionym maluczkim, a na ołtarze wynoszą własną pychę i mądrość. Niech Twoje błogosławieństwo skruszy mądrych  tego świata, aby poznali, że prawdziwa  mądrość jest tylko w Bogu w Trójcy Jedynym i Jego dziełach.
AmenModlitwa CDLXXI (471)
2016-03-09


Drogie Duszki , znajdźmy chwilę na adoracje Oblicza Jezusa Miłosiernego z obrazu Jezu Ufam Tobie.

Ubiczowany, wycieńczony, przybity do krzyża kona Syn Boży...

W ostatnich chwilach swego ziemskiego życia zmęczone, zakrwawione oczy kieruje na najukochańszą Matkę i umiłowanego swego ucznia Jana. Mimo wielkiego cierpienia z troską i miłością patrzy na tych, których pozostawia i są Mu szczególnie bliscy. Jaką tajemnicę kryje w sobie ten wzrok, skoro kilka tysięcy lat później Jezus zapragnął podkreślić jego cenę i wartość. Kieruje prośbę o wymalowanie obrazu, podkreślając, by Jego wzrok był taki, jak tam na Golgocie, gdy oddawał Ducha Bogu. Posłuszna tym natchnieniom św. Siostra Faustyna Kowalska przekazuje światu wizerunek Jezusa Miłosiernego, który tym samym wzrokiem obejmuje już nie tylko Matkę i ucznia, ale całą ludzkość.

Jest to spojrzenie miłosiernej miłości, które przenika każdą duszę w każdym miejscu i w każdym czasie. Bóg nie jest kimś odległym i dalekim. Jego wzrok bez zmęczenia spoczywa w każdym ludzkim sercu. Nie jest to obojętne patrzenie, ono niesie z sobą wiele łask i niepojęty dar miłości. Ono przyozdabia duszę, oczyszcza, wzbogaca i oświeca. "Bóg daje łaskę po łasce" /J1,16/. Jego ognista miłość nigdy nie wygasa, bo On jest łaskawy / por.Wj 33,12-13/. Przyszedł do nas z orędziem miłosierdzia i swym wzrokiem dostrzega każdego, kto tego miłosierdzia potrzebuje. Jezus z miłości oddał za nas życie na drzewie krzyża, a dziś powrócił, by powiedzieć nam, że nigdy nie przestał nas kochać. Nadal jest i będzie czekał... do ostatniej duszy, która pozna Jego miłosierdzie.

Jezus zapewnia nas, że nawet największa nędza duszy nie zapala Go gniewem, ale wzrusza Jego Serce wielkim miłosierdziem. /por.Dz./ On przygarnia wszystkich zbłąkanych, wychodzi na spotkanie w sakramencie pokuty i wypatruje nas ze złotego tabernakulum. Staje się maleńki, jak okruszyna chleba, aby dotrzeć z potęgą swej łaski do najbardziej zapomnianych zakamarków naszego życia. Gdy Bóg ogarnia nas swoim wzrokiem, pozostawia w duszy blask swych oczu. Rozkochuje w sobie przynaglając do ufnego zawierzenia Jego miłości, a tym samym do kroczenia Jego śladami. "Każde bowiem życie określa się i wartościuje poprzez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi jaka jest Twoja miłość, a powiem ci kim jesteś" - mówi Jan Paweł II.

Jezus patrzy na nas z wysokości krzyża i poprzez obraz - tym samym wzrokiem pełnym łagodności, miłości i miłosierdzia. Oczekuje jednocześnie, że w naszej zabieganej codzienności nadejdzie chwila, w której nasz wzrok spotka się z Jego wzrokiem i już nigdy oczu od Niego nie oderwiemy. Bóg jest cierpliwy i łaskawy. Nieustannie czeka, nie traci nadziei na nasze nawrócenie.Modlitwa CDLXX (470)
2016-03-02


Koronka do Siedem Boleści Maryi
Znak Krzyża Świętego
P. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona
Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.

 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść druga: Ucieczka do Egiptu
Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni
Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Jezusa i Jej współcierpienia.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.

 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki
Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu
Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:
3 x Zdrowaś Maryjo
Za dobrodziejów żywych i umarłych:
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia
P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

-----------------------------------------------------
Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku.
Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13.08.1982).
Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.
Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic siedmiu boleści Maryi.

 
Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018