Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2020-04-04 23:34:16 Aktualizacja dnia: 2020-03-22 08:19:22
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 14 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2019 i 13 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!


Duszyczka Renia S
proponuje
połączmy naszą Duszkową Wspólnotę poprzez wspólną modlitwę


Część III
(powrót do części aktualnej)Modlitwa CLVI (156)
2010-02-23


Drogie Duszki, W czasie drogi nasze oczy często napotykają znak krzyża, czy to przy drodze, w kościele, czy krzyż na ścianie.
Starajmy się by krzyż nigdy nie stał się nam obojętny. Byśmy pamiętali, że krzyż połączył ziemię z niebem,
By zawsze dla nas był pamiątką męki i śmierci Chrystusa.

Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego

     Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps. 22, 17).Modlitwa CLV (155)
2010-02-16


Okres Wielkiego Postu to czas gdy Chrystus daje nam możliwość
zastanowienia się nad sobą i swoim życiem.
Uczestnicząc w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach
możemy ponownie rozważyć mękę i śmierć Chrystusa,
spojrzeć na Jego krzyż, być bliżej Jego cierpienia,
podziękować Mu za wszystko co dla nas uczynił.

Litania do Krzyża Świętego
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O święty Krzyżu, broń nas.
O błogosławiony Krzyżu, broń nas.
O cudowny Krzyżu, broń nas.
O Krzyżu, Drzewo żywota, broń nas.
Drzewo uznania dobrego, broń nas.
Ozdobo całego chrześcijaństwa, broń nas.
Narzędzie naszego Odkupienia, broń nas.
Źródło wszelkiego błogosławieństwa, broń nas.
Pociecho wszystkich strapionych, broń nas.
Postrachu złych duchów broń nas, broń nas.
Katedro cierpliwości, broń nas.
Obrono chrześcijan, broń nas.
Kluczu do Królestwa Niebieskiego, broń nas.
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach, broń nas.
Nadziejo grzeszników, broń nas.
Światło sprawiedliwych, broń nas.
Odpoczynku doskonałych, broń nas.
Pociecho cierpiącego Kościoła, broń nas.
Chwało zwycięskiego Kościoła, broń nas.
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia, broń nas.
Radości Apostołów, broń nas.
Korono Męczenników, broń nas.
Wesele Wyznawców, broń nas.
Tarczo Dziewic, broń nas.
Zadatku wiecznej szczęśliwości, broń nas.
Krzyżu święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana, broń nas.
Krzyżu święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował, broń nas.
Krzyżu święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata, broń nas.
Krzyżu święty, na którym śmierć pokonaną została, broń nas.

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który cierpiałeś hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który byłeś posłuszny Ojcu Niebieskiemu aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, któryś Ciałem twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas Jezu.
Od wiecznego potępienia, wybaw nas Jezu.
Od bojaźni śmierci, wybaw nas Jezu.
Przez Krzyż Twój święty, wybaw na Jezu.
Przez pięć ran Twoich, wybaw nas Jezu.
Przez Krew Twoją, wybaw nas Jezu.
Przez śmierć Twoją, wybaw nas Jezu.
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy.
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu twoim świętym, Ciebie prosimy.
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Któryś za nas cierpiał rany.
W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Syn twój, posłuszny Twojej woil, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.Modlitwa CLIV (154)
2010-02-09


Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes.
Powierzmy Maryi wszystkich chorych.

Litania do N.M.P. z Lourdes
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Panno, objawiona w Lourdes - módl się za nami.
Święta Panno, zalecająca pokutę,
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło,
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach,
Święta Panno, ogłaszająca się "Niepokalanym Poczęciem",
Córko Niepokalana Boga Ojca,
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa,
Oblubienico Niepokalana Ducha Św.,
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej,
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości,
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego,
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa,
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego,
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego,
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi,
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem,
Powiernico Niepokalana łask Bożych,
Gwiazdo morza Niepokalana,
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego,
Różo Niepokalana wśród cierni,
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym,
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości,
Przyczyno Niepokalana naszej wiary,
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości,
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia,
Światło Niepokalane Aniołów,
Chwało Niepokalana Proroków,
Nauczycielko Niepokalana Apostołów,
Potęgo Niepokalana Męczenników,
Opiekunko Niepokalana Wyznawców,
Radości Niepokalana w Tobie ufających,
Obrono Niepokalana grzeszników,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się

Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.Modlitwa CLIII (153)
2010-02-03


Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w naszej czwartkowej modlitwie.

Modlitwa za osoby konsekrowane
Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź droga wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie.
Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca.
Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. AmenModlitwa CLII (152)
2010-01-26


Drogie Duszki, módlmy się za nasze rodziny,
a także za wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie.

MODLITWA ZA RODZINĘ

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwszym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Amen. (Jan Paweł II)


Modlitwa CLI (151)
2010-01-19


Módlmy się proszę we wszystkich intencjach nadesłanych lub zebranych przez Duszki.Modlitwa CL (150)
2010-01-12


Módlmy się we wszystkich intencjach nam polecanych.

Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo, nieszczęśliwych nadziejo i utrapionych słodkie pocieszenie - módl się za nami.
Najświętsza Matko Chrystusa,
Bogurodzico Dziewico,
Najczystsza z Matek,
Matko nienaruszona,
Ze wszystkich dziewic najpierwsza,
Zawsze Dziewico,
Łaski Bożej pełna,
Córo Króla wiekuistego,
Matko i Oblubienico Chrystusa,
Świątynio Ducha Świętego,
 
Święta Maryjo, niebios Królowo, - módl się za nami.
Pani Aniołów,
Drabino do Boga,
Bramo Raju,
Matko nasza i Pani,
Prawdziwa nadziejo nasza,
Matko nasza,
Zaufanie wszystkich wierzących,
 
Święta Maryjo, pełna miłości Boga, - módl się za nami.
Władczyni nasza,
Źródło słodyczy,
Matko miłosierdzia,
Matko Księcia nad wiekami,
Matko radząca najszczerzej,
Matko głęboko wierząca,
Zmartwychwstanie nasze,
 
Święta Maryjo, wszelkiego stworzenia odnowienie, - módl się za nami.
Światła wiekuistego Rodzico,
Któraś nosiła Stwórcę wszechświata,
W której Słowo Ciałem się stało,
Komnato skarbu Bożego,
Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy,
Tajemnic Bożych Powiernico,
Wybawicielko nasza prawdziwa,
 
Święta Maryjo, skarbie wierzących, - módl się za nami.
Najpiękniejsza Pani,
Tęczo pełna radości,
Matko prawdziwego wesela,
Drogo nasza do Pana,
Orędowniczko nasza,
 
Święta Maryjo, gwiazdo na niebie najjaśniejsza, - módl się za nami.
Nad księżyc światlejsza,
Blaskiem słońce przyćmiewająca,
Matko Boga wiekuistego,
 
Święta Maryjo, która rozpraszasz ciemności wiecznej nocy, - módl się za nami.
Która niweczysz wyrok naszego potępienia,
Źródło prawdziwej mądrości,
Światło rzetelnej nauki,
Radości nasza bezcenna,
Upragniona narodom,
Pożądanie wzgórz wiekuistych,
Zwierciadło, w którym Boga oglądamy,
Nad wszystkich świętych najświętsza,
Wszelkiej chwały najgodniejsza,
 
Święta Maryjo, najłaskawsza Pani, - módl się za nami.
Pocieszycielko szukających u Ciebie schronienia,
Dobroci pełna,
We wszelką słodycz obfitująca,
Wspaniałości Aniołów,
Kwiecie Patriarchów,
Pokoro Proroków,
Skarbie Apostołów,
Chwało Męczenników,
Chlubo kapłanów,
Ozdobo dziewic,
Lilio czystości,
 
Święta Maryjo, między niewiastami błogosławiona, - módl się za nami.
Ratunku zagubionych,
Sławo sprawiedliwych,
W Boże zamysły wtajemniczona,
Ze wszystkich kobiet najświętsza,
Najjaśniejsza Pani,
Perło Boskiego Oblubieńca,
 
Święta Maryjo, pałacu Chrystusowy, - módl się za nami.
Panno niepokalana,
Świątynio Pańska,
Chwało Jerozolimy,
Radości Izraela,
Córo Boża,
Najukochańsza Oblubienico Chrystusa,
Gwiazdo morza,
 
Święta Maryjo, wyciągnij rękę Twoją i dotknij serc naszych, aby oświecić i wybawić nas grzeszników, - módl się za nami.
Diademie na głowie Najwyższego Króla,
Czci najgodniejsza,
Pełna wszelkiej słodyczy,
Zasługo na życie wieczne,
Bramo Królestwa Bożego,
Bramo zamknięta, a dla nas otwarta, przez którą wchodzimy do Pana,
Różo, która wiecznie kwitniesz,
Kosztowniejsza od całego świata,
Ponad skarb wszelki upragniona,
Nad niebo wyższa,
Od Aniołów czystsza,
Wesele Archaniołów,
Wszystkich świętych rozradowanie,
Czci i chwało, sławo i ufność nasza,
 
Maryjo, Córo Boża, - wejrzyj na nas.
Maryjo, Córo Joachima, - kochaj nas.
Maryjo, Córo Anny, - daj nam spocząć po smutkach wygnania.
 
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi, wraz ze wszystkimi świętymi, ochraniaj nas od wszystkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa CXLIX (149)
2010-01-05


Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje
na ten nowy 2010 rok.
Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz.
Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia?
To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny.
Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia.
Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności.
Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie,
iść wiernie drogą Twoich przykazań,
abym poddany Tobie, w mocy Twojej
spokojnie, pokornie i ufnie czynił to,
co się Tobie podoba, co do mnie należy,
i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.
Nie wiem, co mnie w tym roku czeka,
ale to wiem na pewno, że tym,
którzy Ciebie miłują,
wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza.
Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci.
Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej.
i pozostanę Ci wierny.
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie
od miłości Twojej.
Kieruj mną według świętej woli Twojej
W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój,
bo wola Twoja jest naszym pokojem,
pokojem wiecznym u Ciebie.Modlitwa CXLVIII (148)
2009-12-29


Polećmy nasze rodziny opiece Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Litania do Najświętszej Rodziny
    Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
    Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
    Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
    Synu, Odkupicielu świata, Boże,
    Duchu Święty, Boże,
    Święta Trójco, Jedyny Boże,
    
    Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam uświęciłeś więzy rodzinne - zmiłuj się nad nami.
    Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspieraj nas.
    Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
    Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
    Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i dary królewskie,
    Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona,
    Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi egipskiej,
    Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
    Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
    Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
    Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
    Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
    Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
    Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,
    
    Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
    Od rozproszenia serca i umysłu,
    Od oziębłości w służbie Bożej,
    Od szukania przyjemności i wygód światowych,
    Od przywiązania do dóbr ziemskich,
    Od pragnienia próżnej chwały,
    Od złej śmierci,
    
    Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
    Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
    Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
    Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
    Przez prace i trudy Wasze,
    Przez modlitwy i milczenie Wasze,
    Przez doskonałość czynów Waszych,
    
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
    
  Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa CXLVII (147)
2009-12-22


Panie Jezu ponad 2 tysiące lat minęło od chwili, gdy przyszedłeś na świat w betlejemskiej szopce.
Objawiłeś nam wtedy swoją miłość, która nie zna żadnych granic. Ukochałeś każdego człowieka.
Dzisiaj chcemy jeszcze raz przeżyć te chwile i poczuć się” pasterzami i mędrcami” , którzy uczestniczyli wówczas w tym wielkim wydarzeniu.
Drogie Duszki, spotkajmy się razem przy żłóbku  Jezusa, ogarnijmy się wzajemną modlitwą.

Boże, nasz Ojcze, wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

Udziel naszym rodzinom daru miłości i zgody.
Obdarz naszych przyjaciół i znajomych pokojem.
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną.
Naszych bliskich zmarłych obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.

 

Modlitwa CXLVI (146)
2009-12-15


Modlitwa uwielbienia
     Magnificat (Łk 1,46–55), jedna z najbardziej znanych modlitw biblijnych, obecna w liturgii Kościoła, to przykład modlitwy uwielbienia. Modli się osoba, która doświadczyła w swoim życiu działania Pana Boga, zobaczyła też Boga działającego w otaczającym ją świecie.

Magnificat
Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a święte jest Jego imię –
i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych,
co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem.
pomny na miłosierdzie swoje,
jak przyobiecał naszym ojcom –
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.Modlitwa CXLV (145)
2009-12-08


Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu
Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam
Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu - za Jego łaską - odpowiedzieć na Jego miłość
do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z
Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego,
konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do
zjednoczenia z Nim.

Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś "nowego
człowieka", aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono
zatryumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci
zawierzyć jak zawierzyła Maryja.

Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby
odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaję się
Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia.
Łączę się z FIAT Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję
Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem
świata.

Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną
wszyscy, których postawisz na mojej drodze. AmenModlitwa CXLIV (144)
2009-12-01


Adwent to świt...
Adwent to mała izba w domu cieśli, gdzie zjawił się...archanioł, którego imię Gabriel - znaczy: Zwiastujący człowieka.
Adwent to nasze życie...
Adwent to nasza śmierć.
Adwent to nasze zmartwychwstanie.
Adwent to ostateczne przyjście Chrystusa.
Adwent to czas. Czas dopełniania się i zbliżania, czas wzrostu i rozwoju, czas oczekiwania i tęsknoty, czas przychodzenia Tego, który jest zawsze... czas ufności i radości.
W czasie Adwentu słowo, wyrażenie: Czuwajcie, czujność, powtarza się często.
Co to znaczy Czuwam?
Pięknie i dogłębnie mówił o tym Ojciec św. Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą na Jasnej Górze (1983) na Apelu Jasnogórskim.
Co to znaczy: "Czuwam"? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężając je w sobie /.../ Czuwam - to znaczy dalej: dostrzegam drugiego, nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam - to znaczy: miłość bliźniego - to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność...

Zachowamy czujność, jeżeli pieczołowicie zadbamy o naszą modlitwę osobistą, unikając opieszałości i obumarcia w nas pragnienia świętości.
* Będziemy czujni, jeżeli nie zaniedbamy drobnych umartwień, które podtrzymają naszą wrażliwość na sprawy Boże.
* Będziemy czujni - dzięki starannemu rachunkowi sumienia, który pozwoli nam widzieć, w jakich punktach zbaczamy z drogi.

Odmówmy dziesiątkę różańca, tajemnica Zwiastowanie.Modlitwa CXLIII (143)
2009-11-25


Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi).
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ją, ich), Panie,
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa CXLII (142)
2009-11-17


Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące;
niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości,
która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć.
Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu.
Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał
swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.Modlitwa CXLI (141)
2009-11-11


Boże, który nam rozkazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, a nie zniosłeś tego rozkazu i względem tych, których śmierć z tej ziemi zabrała, wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy kiedyś połączymy się wspólną wiarą i miłością Twoją i wszyscy w Tobie zjednoczymy.
Dopomóż nam, Boże miłosierny, abyśmy wszyscy i zawsze ku temu zjednoczeniu dążyli i wszystkim bliźnim braciom naszym, żyjącym radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługą z dobrych uczynków naszych z miłością dopomagali. Nie odrzucaj, o Panie, tej modlitwy naszej, a przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela naszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu zatrzymanymi, które jeszcze dla grzechów swoich, za które pokutować muszą, wejść do chwały Twojej nie mogą.
Ześlij im Ducha Twego Pocieszyciela, aby je światłem i łaską Twoją oświecił, w nadziei Twego miłosierdzia umacniał i za przyczyną Przenajświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Twoich, tudzież świętego Kościoła Twojego i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy za nimi zlitowania Twego błagamy, do Królestwa chwały Twojej wprowadzić je raczył.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju. Amen.Modlitwa CXL (140)
2009-11-05


Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca.
Panie, przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za dusze sług i służebnic Twoich, którzy spoczywają w Chrystusie, niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie wieczne.
Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła sługom i służebnicom Twoim, których ciała spoczywają na bliskich cmentarzach.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa CXXXIX (139)
2009-10-27


1 listopada będziemy obchodzić 4 rocznicę powstania Duszków :-)
Pamiętajmy w modlitwie o naszym Założycielu, o Duszku Zbyszku, a także o każdym
który tworzy Wspólnotę Duszków.

Panie, pomóż mi być przyjacielem wszystkich,
Przyjacielem oczekującym bez znużenia,
przyjmującym z dobrocią, dającym z miłością,
słuchającym bez znudzenia, dziękującym z radością.
Przyjacielem, którego zawsze można znaleźć,
gdy się go potrzebuje.

Pomóż mi ofiarować innym bezinteresowną przyjaźń,
promieniować radosnym pokojem,
Twoim pokojem, o Panie.
Spraw, bym był gotów wspierać i przyjmować
zwłaszcza najsłabszych i pokrzywdzonych.
W ten sposób będę mógł pomóc innym
i być bliżej Ciebie, Panie łagodności.

W niedzielę jest Swieto Wszystkich Swietych.
Bardzo prosze o nadsylanie intencji - wypominkow dla naszych Duszkow Modlitewnych.
Najlepiej na adres: intencje@duszki.plModlitwa CXXXVIII (138)
2009-10-20


Napełnij mnie swoją mocą i przyjdź mi zawsze z pomocą, Boże mój!
Daj mi siłę i wiarę i wytrwanie w Twej chwale, dziś, w przyszłości, zawsze. Amen."

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady
 
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Dobrej Rady,
Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Bramo niebios,
Królowo Aniołów,
Ozdobo Proroków,
O dobra Rado Apostołów,
O dobra Rado Męczenników,
O dobra Rado Wyznawców,
O dobra Rado Panien,
O dobra Rado wszystkich świętych,
O dobra Rado uciśnionych,
O dobra Rado wdów i sierot,
O dobra Rado chorych,
O dobra Rado strapionych i więźniów,
O dobra Rado ubogich,
O dobra Rado we wszelkich potrzebach,
O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,
O dobra Rado w pokusach,
O dobra Rado nawracających się grzeszników,
O dobra Rado konających,
We wszelkich sprawach i potrzebach - użycz nam dobrej rady!
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,
We wszelkich smutkach i przeciwnościach,
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,
We wszelkich niedostatkach,
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,
We wszelkich pokusach i natarczywościach,
W prześladowaniu i oczernianiu nas,
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
We wszelkich potrzebach,
W godzinę śmierci,
Maryjo, Matko Dobrej Rady,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
 
K.: Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się.
O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego. AmenModlitwa CXXXVII (137)
2009-10-14


Drogie Duszki pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach, o tych, którzy odkrywają nam tajemnice świata, Którzy uczą nas jak wędrować po świecie, jak żyć miedzy ludżmi i pracować dla nich, którzy odkrywają z nami dobro, mądrość, piękno i prawdę i uczą nas jak je wybierać.Modlitwa CXXXVI (136)
2009-10-06


Drogie Duszki, w miesiącu pażdzierniku zbliżamy się do Maryi w modlitwie różańcowej. Ofiarujemy Jej nasze radości i troski.


Litania do Matki Bozej Rozancowej

 Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Sw.Maryjo, Oredowniczko Rozanca swietego, modl sie za nami.
Sw.Maryjo, zwierciadlo czyste, tajemnice zycia i smierci, Syna Boskiego w sobie pokazujace
Sw.Maryjo, piekna jak ksiezyc przy okrutnej Mece Zbawiciela
Sw.Maryjo, wybrana jak slonce przy Zmartwychwstaniu Panskim
Sw.Maryjo, jako oboz uszykowany przeciw nieprzyjaciolom Kosciola swietego
Sw.Maryjo, teczo przymierza, majaca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Rozancu swietym
Sw.Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesieciu rozpedzajaca czartow
Sw.Maryjo, drzewo rozkoszne, blogoslawiony owoc zywota wydajace
Sw.Maryjo, oltarzu Swietego Swietych, o pietnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony
Sw.Maryjo, zegarze sloneczny krola Achasa, w pozdrowieniach anielskich nazad sie cofajacy
Sw.Maryjo, Arko korabiu Noego, grzesznikow od potopu, ognia wiecznego zachowujacy, a pietnastu tajemnicach unoszacy sie nad gorami
Sw.Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i rozach Meki Syna Boskiego w Rozancu swietym wystawiony
Sw.Maryjo, z Rozancem swietym dusze ludzkie z mak czysccowych wyciagajaca
Sw.Maryjo, Rozancem swietym jako tarcza, wiernych slug swoich od sidel czartowskich i zlych przygod zaslaniajaca
Sw.Maryjo, Panno najczystsza
Sw.Maryjo, Matko i Pani nasza


Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.
Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.
Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.

W. Modl sie za nami swieta Boza Rodzicielko,
O. Abysmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa:  Boze, ktorego Opatrznosc nie myli sie w Swoim rozporzadzeniu, pokornie Cie prosimy, abys wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalil.  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa ktory z Toba zyje i kroluje na wieki wiekow.  Amen.Modlitwa CXXXV (135)
2009-09-30


Drogie Duszki polecajmy w modlitwie bliskich nam chorych, a także Renie, Filipka i mamę Duszyczki Irenki.

MODLITWA DO MATKI BOZEJ UZDROWIENIA CHORYCH:
O Maryjo, Uzdrowienie Chorych, Ty znasz nasze bóle i choroby. Wiesz jak trudno jest w pokorze dźwigać krzyż swego cierpienia i wytrwale nieść go przez życie. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy potrafili cierpliwie znosić wszystkie przeciwności losu i nigdy nie upadali na duchu. Błagamy Cię o to wołając:

Udziel nam pomocy, módl się za nami. ( po każdym wezwaniu)

Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Ulgo w chorobach,
Matko prawdziwej miłości,
Nauczycielko miłosierdzia,
Pocieszycielko smutnych,
Otucho zatroskanych,
Opiekunko samotnych,
Umocnienie słabych,
Nadziejo upadających na duchu,
Przyjaciółko odrzuconych,
Orędowniczko pogardzanych,
Matko cierpliwości,
Żywicielko głodnych,
Służebnico biednych,
Wsparcie potrzebujących,
Ucieczko grzeszników,
Zbawienie umierających,
Przewodniczko w drodze do nieba.

Tyś naszą Wspomożycielką, o Pani!
Nadzieją w chorobach i cierpieniu!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Maryję za Matkę, spraw, prosimy, abyśmy w każdej chorobie i cierpieniu, wzywali Jej pomocy i wypraszali sobie u Ciebie, naszego Zbawiciela, łaskę powrotu do zdrowia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.Modlitwa CXXXIV (134)
2009-09-23


Drogie Duszki, W dniu 26 września 2009 roku o godzinie 16.00 odbędzie się ślub
Duszyczki Madziorki oraz Krzysztofa.
Proszę, pamiętajmy o nich w modlitwie.

Modlitwa za nowożeńców
Boże, Ty jesteś miłością,
a kto miłuje, w Tobie mieszka, a Ty w nim.
Błogosław tym dwojgu dzieciom Twoim.
Napełnij ich serca miłoscią prawdziwą,
która od Ciebie pochodzi i do Ciebie prowadzi.
Niech ich miłość przetrwa wszelkie próby
i niebezpieczenstwa; niech będzie czysta,
cierpliwa i wierna, ofiarna i mężna oraz
Tobie za wszystko wdzięczna.
Niech im przyniesie tyle szczęścia,
ile go na ziemi mieć można.

Amen.Modlitwa CXXXIII (133)
2009-09-16


Drogie Duszki, w poniedziałek obchodziliśmy święto Podwyższenia Krzyża św.
Niech krzyż- znak zbawienia będzie zawsze tym co łączy ziemię z niebem.

LITANIA DO  KRZYZA SWIETEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami. 

Krzyżu święty broń nas
Krzyżu cudowny
Krzyżu, Drzewo żywota
Krzyżu, na którym śmierć została pokonana
Ozdobo całego chrześcijaństwa
Narzędzie naszego odkupienia
Źródło wszelkiego błogosławieństwa
Pociecho strapionych
Postrachu złych duchów broń nas
Nauko cierpliwości
Obrono i opieko chrześcijan
Kluczu do Królestwa Niebieskiego
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach

Nadziejo grzeszników
Światło sprawiedliwych Odpoczynku doskonałych
Pociecho cierpiącego Kościoła
Chwało zwycięskiego Kościoła
Przez Patryarchów i Proroków przewidziany znaku naszego zbawienia
Radości Apostołów
Korono Męczenników
Wesele Wyznawców
Tarczo Dziewic
Zadatku wiecznej szczęśliwości
Krzyżu św., który zostałeś uwielbiony
Krzyżu św., który byłeś skropiony Krwią Najświętszą Pana Jezusa
Krzyżu św., który nam wieczną szczęśliwość przygotowałeś
Krzyżu św., który byłeś godny nosić Zbawiciela świata broń nas

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który cierpiałeś hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który byłeś posłuszny Ojcu Niebieskiemu aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć Twoją mękę, krzyż i śmierć pomiędzy wyrokiem sądu Twojego a duszą moją teraz, a szczególnie w godzinę śmierci mojej. Bądź mi łaskawy i miłosierny. Racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym odpuszczenie grzechów i pokój wieczny. Kościołowi świętemu użycz pokoju i zgody. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  Modlitwa CXXXII (132)
2009-09-09


Maryjo, Królowo niebios, matko i władczyni ludzi, która z Bożego nakazu i Bożą mocą miażdżysz głowę szatana, posłuszni Twemu macierzyńskiemu wezwaniu przychodzimy do Ciebie, abyś obdarzała nas łaskami i cudami swej dobroci. Wysłuchaj modlitwy Twych strapionych dzieci. Maryjo, jaśniejąca blaskiem raju, światłością wiary rozprosz mroki błędu; wonią nadziei orzeźwij znużone dusze; płomieniem miłości ożyw serca ludzkie. Bądź nam pociecha w troskach, osłoną w niebezpieczeństwach, pomocą w walkach. Spraw, abyśmy kochali Jezusa, odmawiali różaniec, krzewili miłość ku Tobie, starali sie żyć w łasce, aby zasłużyć na radość nieba. Maryjo, która bardziej niż ktokolwiek z ludzi zostałaś powierzona opiece Ducha Świętego, dopomóż Kościołowi Twojego Syna wytrwać w takim samym zawierzeniu, aby wszystkim mógł udzielać nie wypowiedzianych darów odkupienia i uświęcenia dla wolności całego stworzenia. O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje, Twoje macierzyńskie Serce odczuwa wszelkie wstrząsające światem zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością; przyjmij nasze wołanie, które w Duchu Świętym wznosimy wprost ku Twemu Sercu i ogarnij miłością matki i służebnicy Pańskiej tych którzy tego najbardziej oczekują, a zarazem tych, których zawierzenia Ty sama szczególnie oczekujesz. Weź w swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z serdeczną czułością Tobie Matko, powierzamy. Niech dla wszystkich nadzieję czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei. Amen.Modlitwa CXXXI (131)
2009-09-02


Panie, pozwól mi ku Twojej chwale głosić innym Twoją Prawdę i Twoją Wolę. Pozwól mi mówić o Tobie nie przez pustkę moich słów, ale mocą czynnej miłości za przykładem Twoich świętych. Panie, przyjmij moją szczerą miłość, jaką Ci z serca ofiaruję.

Nie dopuść, Panie, bym kiedykolwiek poszedł w swoją stronę, a Ciebie zostawił. Nie chcę Cię nigdy opuścić. Do kogóż bym poszedł? Przecież Ty jeden masz słowa życia wiecznego. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Ty mnie kochasz... Najdroższy Jezu, daj wytrwać...

Panie, proszę Cię o to, co jest najtrudniejsze: daj mi łaskę, bym rozpoznał Krzyż Twojego Syna we wszystkich moich cierpieniach i abym szedł swą drogą krzyżową tak długo, jak się Tobie podoba.  Panie, bądź mym wzorem i moim światłem w każdym mroku. Niech krzyż Jezusa nie będzie dla mnie złem koniecznym, lecz znakiem, że ja i Ty będziemy ze sobą na zawsze.Modlitwa CXXX (130)
2009-08-26


Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!
Stajemy przed Tobą Matko nasza,
która patrzysz od sześciu wieków
z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
w głębię serc i dusz naszych.
Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią.
Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga,
przecennym darem Ojca niebieskiego.
Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego,
trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas.
Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła
wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz: Cokolwiek wam każe mój Syn - czyńcie.
Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w Ojczyźnie naszej i świecie.
Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.Modlitwa CXXIX (129)
2009-08-19


Najświętsza Panno Maryjo,
Pozwól mi zawsze należeć do Ciebie: w życiu i śmierci, w radościach i krzyżu,
boleści, w doczesności i wieczności.
Matko! W Ciebie wierzę i przez Ciebie do Jezusa zdążam
Matko! Tobie ufam i w Tobie pokładam nadzieję
Matko! Ciebie kocham i jak Ty pragnę kochać Boga i ludzi.
Matko! Do Ciebie wołam i pod Twoją obronę się uciekam
Matko! Ciebie przyzywam do walki ze złem i przeciwnościami losu
Matko! Weź mnie w swoją opiekę
Matko! Naucz mnie modlić się do Ciebie
Matko! Wskaż mi właściwą drogę życia
Matko! Umocnij mnie w chwilach cierpienia
Matko! Bądź zawsze ze mną
To możesz mi pomóc, bo jesteś Wszechmocą Błagającą
Ty zechcesz mi pomóc, bo jesteś łaskawa, litościwa i miłosierna
O Matko, módl się za mną.

 W tej modlitwie powierzajmy Maryi nas samych oraz wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę.Modlitwa CXXVIII (128)
2009-08-12


Pomódlmy się za wszystkich tych którzy upadli aby mogli powstać ze swoich błędów i wrócić do Boga.
Niech każdy człowiek pozna Miłosierdzie Boga, który przebacza i kocha miłością bezwarunkową.

Boże wielkiego miłosierdzia, któryś raczył nam zesłać Syna swego Jednorodzonego,
jako największy dowód niezgłębionej miłości i miłosierdzia, Ty nie odrzucasz grzeszników,
ale z niezgłębionego miłosierdzia swego otworzyłeś im skarb, z którego czerpać mogą w obfitości nie tylko usprawiedliwienie,
ale wszelką świętość, do jakiej dusza dojść może. Ojcze wielkiego miłosierdzia,
pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością do nieskończonego miłosierdzia Twojego.
Nikt się nie usprawiedliwi przed Tobą, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć niezgłębione miłosierdzie Twoje.
Kiedy nam odsłaniasz tajemnicę swego miłosierdzia, wieczności będzie za mało, aby Ci za to należycie podziękować.Modlitwa CXXVII (127)
2009-08-05


Wczoraj nasz Duszek Tomek został przyjęty do
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej.
Pamiętajmy o  nim w modlitwie.

Modlitwy o wytrwanie dla powołanych
Najświętsza Panno, Matko Ufności, która po macierzyńsku czuwasz nad Twymi seminarzystami.
Jak kiedyś w Wieczerniku swoim uśmiechem rozpogadzałaś oblicza Apostołów, tak ze szczególną miłością wejrzyj na Twoich synów.

Broń ich od niebezpieczeństw zagrażających duszy i ciału, wlewaj w nich coraz gorętszą miłość ku Chrystusowi, Twemu błogosławionemu Synowi, by przeobrażając się w Niego, urzeczywistniali w pełni pragnienia Jego Boskiego Serca. Amen.

bł. Jan XXIII

Zbawicielu Drogi, powiedziałeś swoim uczniom, że bez Twojej pomocy nie zdołają wypełnić swojego powołania. Pamiętając o Twojej przestrodze, prosimy Cię, przez orędownictwo Twej Matki Niepokalanej i św. Józefa, Opiekuna Kościoła świętego, wlej w serca powołanych swą miłość i siłę, by z Twoją pomocą wytrwali przy Tobie aż do końca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 


Prośmy też Boga o powołania by nigdy nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.


Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorace i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi nasladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.

Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - i byli solą ziemi i światlością świata.

Rozszerz o Panie Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddanie się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.
 


Modlitwa CXXVI (126)
2009-07-29


Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi.
Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.
Odmówmy dziesiątkę różańca.Modlitwa CXXV (125)
2009-07-22


Modlitwa do Matki Bożej za dom rodzinny
Pozdrawiamy Cię gorąco Święta Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, jako obraną przez nas Panią i Królową naszego domu. Przez Twą troskliwą miłość macierzyńską błagamy Cię najusilniej, zachowaj Jego mieszkańców w zdrowiu i bezpieczeństwie od ognia, kradzieży, wypadków i innych nieszczęść a nade wszystko od niespodziewanej śmierci w stanie nieprzyjaźni z Bogiem.

Matko Nieustającej Opieki - Uproś naszej rodzinie u Syna Twego wzajemne zrozumienie, gotowość pomocy, zdolność przebaczania oraz szczerość, cierpliwość i miłość w codziennym życiu. Spraw Matko, by w naszej rodzinie było jedno serce i jeden duch. Bądź zawsze troskliwą opiekunką naszej rodziny.

Amen.Modlitwa CXXIV (124)
2009-07-15


Niech te słowa będą pomocne do przemyślenia i wieczornego rachunku sumienia.
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Kardynał Stefan WyszyńskiModlitwa CXXIII (123)
2009-07-08


W tym tygodniu pamiętajmy w modlitwie o intencjach nam powierzanych.
Módlmy się za chorych, za Renie, Filipka.
Niech Bóg w swej łaskawości umocni ich w niesieniu krzyża.

Modlitwa za tych, którzy cierpią

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.Modlitwa CXXII (122)
2009-07-01


MODLITWA CODZIENNA O OPIEKE

Swiety Judo Tadeuszu, potezny moj Obronco i Opiekunie!
W trosce i opuszczeniu oddaje sie Twej cudownej opiece.
Wdzieczny Ci jestem za wszystkie laski, jakie dla mnie juz wyjednales.
Prosze Cie, nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku i strzez przed pokusa.
Badz moja moca w trudnosciach i oslona w niebezpieczenstwach.
Spraw, abym z Bogiem sie budzil i z Bogiem szedl na spoczynek.
Dzien po dniu, prowadz mnie coraz blizej Serca Jezusowego,
abym spoczal w Nim po trudach i walkach zycia. Zamiast milosci wlasnej,
pychy i zniechecenia, niech w mym sercu zapanuje milosc, ofiarnosc i pokora. Amen.Modlitwa CXXI (121)
2009-06-24


W tym tygodniu w naszej Duszkowej modlitwie pamiętajmy o Irence i Zbyszku, którzy
25 czerwca 2009 roku o godzinie 12.00 połączą się w Sakramencie Małżeństwa :-)
 


Modlitwa CXX (120)
2009-06-17


Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa ( św. Małgorzaty Marii Alacoque )

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa - zbawiaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy - doskonal mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela - wyzwalaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego - przebaczaj mi.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca - kieruj mną.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Mistrza - nauczaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Pasterza - ochraniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Dzieciątka Jezusa - pociągaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa umierającego na krzyżu - płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Brata - pozostań ze mną.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające - działaj we mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce miłosierne - odpowiadaj za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo pokorne - odpocznij we mnie .
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo cierpliwe - podtrzymuj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo wierne - płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce pełne pokoju - uspokajaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho strapionych - pocieszaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające nad wszystko,
gorejące ognisko miłości - pochłaniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości - oświecaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Boże, przyczyno naszej radości - umacniaj mnie.

Pamiętajmy w modlitwie o Irence i Zbyszku.
 


Modlitwa CXIX (119)
2009-06-10


Proszę o modlitwę w intencjach przesłanych przez Duszyczkę Monikę/Igę:
- mam prośbę o modlitwę za mojego dziadka
- w dalszym ciągu za mojego tatę
Duszek ZbyszekModlitwa CXVIII (118)
2009-06-03


AKT ODDANIA BOŻEMU SERCU

Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych chwilach dziejowych!
...całkowicie się oddajemy i poświęcamy Boskiemu Sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim! Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić Twego świętego Kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe kształtować według Twojej Ewangelii.
Pani Jasnogórska! Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. To Serce włócznią przebite na krzyżu, stało się, źródłem życia i świętości dla wszystkich.
Przybliżaj do Boskiego Serca osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to - posłuszne aż do śmierci - jest - przebłaganiem za grzechy nasze.
Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących. Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem, Serce Odkupiciela nie przestaje na polskiej ziemi być Królem serc wszystkich i celem ich aby wszyscy czerpali z Jego pełności. Amen.Modlitwa CXVII (117)
2009-05-27


Proszę o modlitwę w intencjach przesłanych przez Duszyczkę Monikę/Igę:
- mam prośbę o modlitwę za mojego dziadka, jest w szpitalu 3 dzień
- w dalszym ciągu za mojego tatę - jego sprawy się w dalszym ciągu komplikują.
Duszek ZbyszekModlitwa CXVI (116)
2009-05-20


Zwracam się ku Tobie, Święta Matko Boża.
Ty byłaś umocniona i osłoniona przez Ojca Nawyższego,
przygotowana i poświęcona przez Ducha Świętgo,
który spoczął na Tobie,
upiększona przez Syna, który zamieszkał w Tobie:
przyjmij tę modlitwę i przedstaw ją Bogu.
Zawsze wspierany przez Ciebie
i napełniony Twoimi dobrodziejstwami,
mając u Ciebie schronienie i światłość,
będę żył dla Chrystusa Twojego Syna i Pana.
 
Bądź moją obrończynią, proś, błagaj w mojej sprawie.
Jak wierzę w Twoją niewymowną czystość,
tak wierzę, że dobrze przyjmiesz te moje słowa i prośby.
I tak będzie, Matko naszego Pana,
jeżeli w moim niepewnym szukaniu
Ty mnie przyjmiesz, Ty cała nam dana!
Jeżeli w moim miotaniu się i niepokoju
Ty mnie uspokoisz, Ty, która jesteś uciszeniem.
Jeżeli moje gorycze Ty osłodzisz,
Ty, która jesteś Słodyczą.
Jeżeli moje łkanie Ty uciszysz
Ty, która jesteś radością.
 
Proszę Cię, Matko najwyższego Pana Jezusa,
któregoś porodziła jako Boga-Człowieka,
a który jest wielbiony razem z Ojcem i Duchem Świętym,
który jest wszystkim we wszystkich rzeczach.
Jemu niech będzie chwała przez wszystkie wieki wieków.

Amen.Modlitwa CXV (115)
2009-05-13


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
W INTENCJI RODZINY
O Matko Boża  pociągnięci Twą dobrocią  zwracamy się do Ciebie o Dobra Matko,
gdyż ufamy, że znajdziemy w Tobie Obrończynię dla zagrożonych rodzin.
Oddając dziś samych siebie i rodzinę naszą Tobie Matko, prosimy: rozgrzewaj serca nasze żywą miłością ku sobie i Bogu.
Bądź gwiazdą przewodnią dla umysłów naszych, rozpogadzaj dni smutne, dodawaj siły do pracy na chleb
i kształtowanie w sobie pełnego obrazu człowieka, spraw, by dzieci otaczały uczynną miłością rodziców i wychowawców,
zachowaj od złego niedoświadczoną młodzież i otwieraj jej umysł na dobro, prawdę i piękno,
a rodziców i małżonków skłaniaj do ofiarnej i przykładnej miłości oraz służby dla dobra całej rodziny.
O Matko Boża ufamy Tobie i prosimy: zamknij całą naszą rodzinę w swym matczynym sercu i proś Boga za nami, teraz i zawsze.
Amen.Modlitwa CXIV (114)
2009-05-05


Drogie Duszki, polecajmy w modlitwie chorego Filipka
i Renię, która ma nawrót  choroby nowotworowej.

Panie, który uzdrowiłeś sługę setnika z Kafarnaum,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który niewidomym wzrok przywracałeś,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który głuchym słuch przywracałeś,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który niemym otwierałeś usta,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących, obciążonych i źle się mających,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który w swej niepojętej dobroci pragniesz wszystkich zbawić,   zmiłuj się nad nami
    Panie, Boże, wspomożycielu i obrońco nasz,   zmiłuj się nad nami
    Od bezużytecznych skarg,    zachowaj nas
    Od wspomnień budzących niepokój,    zachowaj nas
    Od lęków zwątpienia,    zachowaj nas
    Od nagłej i niespodziewanej śmierci,    zachowaj nas
    Od śmierci bez przyjęcia w pełnej świadomości świętych sakramentów,    zachowaj nas
    Przez nadzieję naszego zmartwychwstania,    przemień nas
        Módlmy się,
       Udziel, Panie, swojemu ludowi obfitości swego błogosławieństwa; daj mu zdrowie duszy i ciała; obdarz pełnią braterskiej miłości i spraw, aby zawsze był Tobie oddany. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

        Maryjo przeczysta, błogosławiona między niewiastami, Matko Chrystusa i Matko ludzi, stoimy przed Tobą jak Bernadeta i prosimy Cię przepełnieni ufnością, pomóż nam zachować serce wolne i otwarte na biednych, doznawać Bożej czułości w modlitwie, mieć pełen udział w budowie Kościoła.  Przez Ciebie prosimy Jezusa, Twego Syna: w swej łasce niech nas uwolni od grzechu, niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości, niech każdego z nas uczyni radosnym świadkiem swojej Ewangelii. Który żyje i króluje na wieki wieków. AmenModlitwa CXIII (113)
2009-04-29


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
O ZBAWIENIE GRZESZNIKÓW
Matko Boża, wspomnij na krew Boskiego Syna Twego - wylaną dla zbawienia dusz - wspomnij na boleści, jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tymi nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa, ani z łez przez Ciebie Matko wylanych.
O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia. Ofiaruj za nich sprawiedliwości Bożej, krew Syna Swojego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w pragnieniu, pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa, przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.
Matko Boża, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia.
Amen.Modlitwa CXII (112)
2009-04-22


MODLITWA WIECZORNA

Pozwól mi stać się gwiazdą ...     
Panie, pozwól mi stać się Twoją Gwiazdą...
światłem, które świeci pośród nocy
rozjaśniając firmament pogążony w ciemnościach.
Nie proszę Cię byś uczynił mnie słońcem,
które świeci własnym światłem...
ale gwiazdą, która odbija w sobie Twoją Świętą Jasność.

Uczyń mnie Boże...
Swoją pochodnią podtrzymywaną oliwą Twojego Świętego Ducha
i niech Płomień Twojej Miłości nie tli się we mnie ...ale płonie.
Naucz mnie, proszę, być Światłem
i nie pozwól mi skrywać się pod korcem lęku i zwątpienia.
Naucz patrzeć w Twoje Boskie Słońce szeroko otwartymi oczyma,
naucz ufać i kroczyć na przód
...pozwól mi być Gwiazdą Twojej Miłości na firmamencie świata.Modlitwa CXI (111)
2009-04-15


Matko Miłosierdzia,
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki,
aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna
w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i papieżowi siły ciała i ducha,
aby wypełnił do końca misję,
którą mu zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddajemy wszystkie owoce jego życia i posługi;
Tobie zawierzamy losy Kościoła;
Tobie polecamy nasz naród;
Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze wyznajemy z papieżem:
Totus Tuus, Maria!
Wraz z papieżem i z Tobą Maryjo powtarzamy także:
Jezu, ufam Tobie!Modlitwa CX (110)
2009-04-08


Liturgia eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu — przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.
Prawo składania ofiary w imieniu społeczności wiernych Jezus przekazał apostołom i ich następcom; w ten sposób ustanowiony został także sakrament kapłaństwa.
Dziękujmy Bogu za dar Eucharystii i sakrament Kapłaństwa.

Maryjo, Matko Chrystusa,
Matko kapłanów i Królowo Apostołów,
przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie kapłanów.
Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu
- za ich posługę,
- za przepowiadanie Dobrej Nowiny,
- za codzienny cud miłości na ołtarzach świata,
- za pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia,
- za obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca,
- za ich modlitwę i wiarę,
- za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw...
Matko kapłanów, nasza Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich
- niech trwają w jedności z Chrystusem.
Amen.Modlitwa CIX (109)
2009-04-01


Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi,
aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa.
Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia,
dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę.
Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo.
Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych.
Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.
Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.Modlitwa CVIII (108)
2009-03-25


Panie Ty mnie znasz i wybrałeś. Jesteś ze mną, gdy idę moją drogą życia.
Jesteś ze mną podczas moich prób i cierpień.
Ty pocieszasz mnie.
Pomagaj mi być otwartym i szczerym, ze wszystkimi moimi braćmi i siostrami,
niech Twoja obecność ujawni się ludzkości.
Ufamy Twojej dobroci. Wysławiamy Twoje potężne imię, gdy dzielimy się Twoją miłością,
Twoją obecnością w Przenajświętszym sakramencie.
Kochamy Cię Panie,
Wychwalamy Cię,
Wysławiamy Cię.
Spraw aby nasze serca były zjednoczone,
aby to jedno serce było złączone z Niepokalanym Sercem Naszej Matki i Twoim Przenajświętszym Sercem.
Prosimy o to w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Ojcze Nasz.............
Zdrowaś Maryjo......
Chwała Ojcu...........Modlitwa CVII (107)
2009-03-18


Ojcze, prosimy Cię, byś błogosławił Zbyszkowi z okazji Jego Imienin.
Gdy jest ból, daj mu swój pokój i miłosierdzie.
Gdy jest zwątpienie, udziel na nowo ufności w Twoją moc działania.
Gdy jest zmęczenie lub wyczerpanie,
proszę Cię, byś udzielił  zrozumienia, cierpliwości i siły.
Jezu, Błogosław Zbyszkowi na każdy dzień.Modlitwa CVI (106)
2009-03-11


Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa
Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków.

Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

Można rozpocząć modlitwą:

* O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

* Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

* Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

* Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen.

Na dużych paciorkach:
Przez Niepokalane Serce Marii Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa Na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia! Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa Na uleczenie ran dusz naszych.Modlitwa CV (105)
2009-03-04


Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha
proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei
 i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam,
pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22, 17).
Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018