Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2020-04-05 00:18:20 Aktualizacja dnia: 2020-03-22 08:19:22
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 14 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2019 i 13 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!

Duszyczka Renia S
proponuje
połączmy naszą Duszkową Wspólnotę poprzez wspólną modlitwę


Część VI
(powrót do części aktualnej)Modlitwa CCCXIII (313)
2013-02-26


Modlitwa jest  rozmową, w której najpierw jesteśmy zaproszeni do słuchania tego, co Bóg do nas mówi. Modlitwa nie jest przede wszystkim mówieniem człowieka. Modlitwa jest najpierw otwieraniem się na Słowo Boga. Bóg zaś mówi w ciszy. Modlitwa jest oddechem miłości. Cisza zatem pełni rolę płuc, dzięki którym człowiek może wydobywać z siebie modlitwę. Dlatego też modlitwa nie może zaistnieć bez ciszy. Nie chodzi o warunki zewnętrzne, ale o coś więcej, o pewnego rodzaju wyciszenie wnętrza.
Wyciszmy nasze serca i niech cisza będzie naszą modlitwą.Modlitwa CCCXII (312)
2013-02-18


Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł podczas dźwigania krzyża, udziel mi łaski, abym chętnie znosił wszystkie krzyże według Twojej woli. Jako podziękowanie za tę łaskę ofiaruję Ci Jego zasługi, jak również cierpienia i zasługi Maryi. Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.Modlitwa CCCXI (311)
2013-02-12


Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia.Modlitwa CCCX (310)
2013-02-05


Drogie Duszki, polećmy w modlitwie Duszyczkę Olę.

Chwała Ojcu, i Synowi
i Duchowi Świętemu -
jak była na początku, teraz,
zawsze i na wieki wieków.
Amen

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory;
przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to,
co uważa za najważniejsze dla siebie.
Ty, o Boże, wprowadź w jego serce te słowa:
”Najważniejsze jest zdrowie duszy!”
Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola:
jeśli chcesz by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie;
jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.

Proszę Cię także za nami, którzy się za nim wstawiamy;
oczyść nasze serca,
abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie.
Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu,
niech się w nim wypełni Twoja Święta wola,
niech przez niego zostanie objawione Twoje święte Imię;
pomóż mu odważnie dźwigać krzyż.

Amen.Modlitwa CCCIX (309)
2013-01-28


Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.
Jan Paweł II.
Drogie Duszki, włączmy się w modlitwę całego Kościoła w Polsce
za zmarłego śp. Prymasa Józefa kardynała Glempa
„…niech starają się usilnie, aby żyć w pełnej łączności z Papieżem, z Biskupami i Kapłanami...” (Reg 6)
Ta łączność dotyczy wszystkich spraw Kościoła, dotyczy wszystkich Ludzi Kościoła, dotyczy ludzkiego życia i dotyczy także śmierci w wymiarze ludzkim. Dla katolika  łączność musi się przejawiać przede wszystkim w modlitwie. Modlitwa musi towarzyszyć od początku życia do jego końca każdego z nas, kto zaufał Panu. A my, zaufaliśmy Panu i Panu powierzamy wszystkie nasze sprawy. Chcemy Mu także powierzyć poprzez wdzięczną naszą modlitwę duszę śp. Księdza Prymasa.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.Modlitwa CCCVIII (308)
2013-01-21


Drogie Duszki, módlmy się za tych którzy oddalili się od Boga. Odmowmy w ich intencji Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
"Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza modlitwa to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko moja, ze ta modlitwa zawsze jest wysłuchana.
Obietnica Pana: Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie"
Słowa podyktowane przez Jezusa św. FaustynieModlitwa CCCVII (307)
2013-01-15


Pomódlmy się za nasze Babcie i Dziadków - za żyjących i za tych, którzy są już z Panem Bogiem.  Nadchodzące świeto w dniu 21 i 22 stycznia to doskonała okazja, by okazać im swoje zainteresowanie, pamięć, pomoc :-)Modlitwa CCCVI (306)
2013-01-07


Litania biblijna do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Panno Maryjo, módl się za nami.
Nowa Ewo, której Syn zwycięży węża.
Zstępująca od Abrahama.
Dziewico, córko Syjonu.
Chwało Jeruzalem.
Radości Izraela.
Arko Przymierza.
Przybytku Najwyższego.
Dziewczyno młoda z Nazaretu.
Małżonko cieśli Józefa.
Małżonko sprawiedliwego.
Przez anioła Gabriela pozdrowiona.
Łaski pełna.
Matko Jezusa, Nauczyciela z Nazaretu.
Matko Najwyższego.
Matko Syna Dawidowego.
Matko Króla Izraela.
Matko Emanuela.
Matko przez działanie Ducha Świętego.
W której Słowo stało się Ciałem.
Z której Słowo zamieszkało wśród nas.
Błogosławiona między niewiastami.
Dziewico, która zawierzyłaś słowom Pana.
Pokorna służebnico Boża.
Obwołana błogosławioną przez wszystkie pokolenia.
W której Wszechmocny uczynił cuda.
Dziedziczko obietnic danych Abrahamowi.
Matko nowego Izraela.
Matko Mesjasza.
Która porodziłaś swego pierworodnego Syna w Betlejem.
Która owinęłaś Syna w pieluchy i złożyłaś w żłobie.
Odnaleziona z Józefem i Synem przez pasterzy.
Która ofiarowałaś Jezusa w świątyni.
Która złożyłaś Go w ramionach Symeona.
Zdziwiona tym, co powiedziane zostało o Jezusie.
Której duszę miał przeniknąć miecz.
Matko znaleziona z Dzieckiem przez Magów.
Matko, z Józefem i Jezusem uciekająca do Egiptu.
Która zaprowadziłaś Syna do Jerozolimy na Święto Paschy.
Która szukałaś Jezusa przez trzy dni.
Która odnalazłaś Go w domu Ojca.
Która strzegłaś spraw Bożych.
Która rozważałaś je w sercu swoim.
Której poddany był Jezus w Nazarecie.
Na której rękach umierał Józef.
Towarzyszko Jezusa na godach w Kanie.
Która rzekłaś: "Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie".
Matko Jezusa, czyniąca wolę Ojca, który jest w niebie.
Matko Jezusa, słuchająca Słowa Bożego i strzegąca Go.
Matko stojąca u stóp krzyża.
Matko ucznia, którego Jezus umiłował.
Królowo apostołów, trwająca z nimi na modlitwie.
Niewiasto odziana w słońce.
Niewiasto ukoronowana dwunastoma gwiazdami.
Matko Kościoła pielgrzymującego.
Obrazie nowego Jeruzalem.
Rzeko wody żywej, wytryskającej z Tronu Baranka.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Opiekuj się nami, Królowo wszechświata.
W. Tyś naszą ucieczką, o Panno Maryjo.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w dobroci swej wybrałeś Maryję na Matkę Syna Swego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, i przez dzieje zbawienia uczysz ludzi, jak żyć, by być Jej podobnymi, dozwól, prosimy, abyśmy przez Jej pośrednictwo od zła się ustrzegli i wiecznie w niebie Cię wielbić mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Modlitwa CCCV (305)
2012-12-31


Modlitwa Duszków. Drogie Duszki, rozpoczęliśmy Nowy Rok, prośmy Boga o błogosławieństwo dla nas i dla naszych rodzin. Ojcze nasz... Zdrowas Mario... Chwała Ojcu...Modlitwa CCCIV (304)
2012-12-24


Drogie Duszki, módlmy się o dobry, spokojny, rodzinny przebieg Świąt Bożego Narodzenia - by Jezus narodził się w naszych sercach.Modlitwa CCCIII (303)
2012-12-17


Drogie Duszki, w ostatni tydzień adwentu módlmy się o dobre przygotowanie na Narodzenie Jezusa. Przygotujmy nasze serca przez oczyszczenie w sakramencie pokuty. Niech Jezus zagości na nowo w naszych duszach, w naszych domach i rodzinach.
Odmówmy dziesiątek różańca św. Tajemnica ZwiastowanieModlitwa CCCII (302)
2012-12-10


Drogie Duszki, trwamy w Adwencie, radosnym oczekiwaniu na Narodzenie Jezusa. Niech z każda niedziela Adwentu gdy na wieńcu zapłonie kolejna świecą z jej blaskiem w naszych sercach pojawi się coraz większą radość. Odmówmy dziesiątek różańca świętego, część radosna tajemnicą Zwiastowanie. Polećmy w tej modlitwie wszystkie intencje Duszkow oraz nas samych.Modlitwa CCCI (301)
2012-12-04


O dobre przygotowanie i przeżycie okresu Adwentu - tak aby nie zapomnieć o istocie Święta Bożego Narodzenia, jako radości z Narodzenia Jezusa - Naszego Boga Zbawiciela.Modlitwa CCC (300)
2012-11-27


O najsłodszy Jezu, miłośniku dusz. Błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej - obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zmiłuj się nad konającymi i duszami w czyśćcu cierpiącymi.
Bolesne Serce Maryi Niepokalane, zmiłuj się nad konającymi i duszami w czyśćcu cierpiącymi.
         Amen.
 


Modlitwa CCXCIX (299)
2012-11-19


Drogie Duszki, proszę o modlitwę w intencji osób wymienionych w Duszkowych Wypominkach, a także wszystkich innych - o których pamięć już się zatarła, ale nadal istnieje potrzeba wstawiennictwa modlitewnego za ich dusze.Modlitwa CCXCVIII (298)
2012-11-12


Drogie Duszki, trwamy w miesiącu poświęconym pamięci i modlitwie za zmarłych. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych by Bóg wprowadził ich do swojej światłości, obdarzył życiem wiecznym. Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie...Modlitwa CCXCVII (297)
2012-11-05


1.Mamy nadzieję, że Jezus Chrystus upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego Ciała uwielbionego, módlmy się więc do Niego i wołajmy:
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.

2.Chryste, Synu Boga żywego, Ty wskrzesiłeś z martwych swego przyjaciela Łazarza,
- wzbudź do życia w chwale zmarłych, których odkupiłeś najdroższą Krwią swoją.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.

3.Chryste, Pocieszycielu strapionych, Ty wskrzeszając Łazarza, młodzieńca z Nain i córkę Jaira, otarłeś łzy z oczu ich bliskich,
- pociesz wszystkich, którzy opłakują swoich zmarłych.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.

4.Chryste Zbawicielu, zniwecz w naszym ciele panowanie grzechu, bo przez nie zasłużyliśmy na zapłatę śmierci,
- spraw, abyśmy osiągnęli w Tobie życie wieczne.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.

5.Chryste Odkupicielu, wejrzyj na tych, którzy nie znając Ciebie, nie mają nadziei,
- spraw, aby uwierzyli w zmartwychwstanie i życie w przyszłym świecie.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.

6.Chryste, Ty przywróciłeś wzrok niewidomemu i pozwoliłeś, aby Ciebie oglądał,
- okaż swe oblicze zmarłym, którzy są jeszcze pozbawieni Twego światła.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.

7.Chryste, Ty dozwalasz, aby rozpadł się dom naszego doczesnego zamieszkania,
- daj nam zamieszkać na wieki w niebie, w domu nie ręką ludzką zbudowanym.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.Modlitwa CCXCVI (296)
2012-10-29


O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia,
która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego
wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego
Krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci.
Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu
i błagam, racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia
i wyjednaj im wybawienie z męk.
Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt
miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane
są oczyszczeniu.
Amen.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.Modlitwa CCXCV (295)
2012-10-22


Boże i Ojcze, Twój odwieczny plan zbawienia osiągnął pełnię, gdy Syn Twój umiłowany przyszedł na świat pośród Świętej Rodziny. Otoczony miłością Dziewiczej Matki Maryi i opieką wiernego Józefa, uświęcił On swoim narodzeniem każdą ludzką rodzinę.
Powierzam Ci moją rodzinę i wszystkie domowe ogniska, niech trwa w nich modlitwa, czysta miłość, szacunek dla życia i zdrowia, troska o młodych i proszę, abyś Błogosławionego Papieża Jana Pawła II, naszego Ojca, obdarzył chwałą świętych, mnie zaś przez niego umocnił łaską…, o którą z ufnością Cię proszę.Modlitwa CCXCIV (294)
2012-10-15


Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa CCXCIII (293)
2012-10-09


Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...Modlitwa CCXCII (292)
2012-10-02


Drogie Duszki, rozpoczęliśmy październik, miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej.
Odmówmy różaniec, część światła. Polećmy Maryi nas samych, nasze rodziny,
całą wspólnotę Duszków. Królowo Różańca świętego, módl się za nami...

Obietnice Matki Bożej
Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec święty,
dane błogosławionemu Alanowi de la Roche.
Znany w historii apostoł różańca świętego i założyciel bractw różańcowych
- bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice,
przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:
Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę.
Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego.
Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.Modlitwa CCXCI (291)
2012-09-24


Boże – codziennie kilkakrotnie kierujemy do Ciebie słowa: Ojcze
nasz, a także święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola
Twoja a zwłaszcza: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Prosimy Cię usilnie daj łaskę zrozumienia, że Twoje imię będzie się
święciło, Twoje królestwo przyjdzie, Twoja wola będzie spełniona jeżeli
podzielimy się chlebem otrzymanym od Ciebie z innymi, że jesteśmy za to
odpowiedzialni.

Boże błagamy Cię usilnie przez zasługi Twojego Syna Jezusa
Chrystusa i za pośrednictwem Jego Matki NMP., a także św. Wincentego a
Paulo abyśmy potrafili zauważyć Ciebie w drugim człowieku, nawet
wówczas kiedy jak się nam wydaje zatracił swoje człowieczeństwo, bo
nigdy nie znamy okoliczności w jakich to się stało.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Modlitwa CCXC (290)
2012-09-17


(Mt 11, 28)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Psalm 31 - Modlitwa w utrapieniu i dziękczynienie

W Tobie, Jahwe, ufność pokładam,
niech nigdy nie będę zawstydzony!
W sprawiedliwości Twojej wybaw mnie!
Nakłoń ku mnie swego ucha
i zechciej pośpieszyć mi na ratunek;
bądź dla mnie skałą niezdobytą
i twierdzą warowną dla mego ocalenia.
o, tak, Tyś moją opoką i moją warownią.
Dla Imienia Twego będziesz mnie prowadził
i będziesz mną kierował;
uwolnisz mnie z sideł,
które na mnie zastawili,
bo jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego,
Ty mnie wybawisz, Jahwe, Boże wierny.
Ty nienawidzisz czcicieli ułudnych bożków,
ja wszakże pokładam nadzieję w Jahwe.
Weselić się będę i radować Twoją łaskawością,
boś wejrzał na moją nędzę,
poznałeś utrapienia mej duszy
i nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciół,
lecz postawiłeś stopę moją na otwartej przestrzeni.
Ulituj się nade mną, Jahwe,
bo jestem uciśniony;
od zmartwień zaćmiło się oko moje,
(dusza i ciało moje).
W udręce niszczeje moje życie,
a lata moje schodzą na wzdychaniu;
siła moja osłabła od zgryzot,
a kości moje wyschły.
Przedmiotem szyderstwa stałem się
dla wszystkich nieprzyjaciół moich,
pośmiewiskiem dla moich sąsiadów
i postrachem dla bliskich;
ktokolwiek mnie ujrzy na drodze,
ucieka przede mną.
Zapomniano o mnie jak o zmarłym,
po którym nie ma pamięci,
podobny jestem do rozbitego naczynia.
Słyszałem wrogie słowa wielu
— zgroza ze wszystkich stron! —
gdy się razem przeciwko mnie zmawiali
i knuli zamysły, jakby mnie życia pozbawić.
Ja jednak w Tobie ufność pokładam, Jahwe.
Mówię: „Ty jesteś moim Bogiem!”
Los mój w Twoim ręku spoczywa;
wyzwól mnie z rąk moich wrogów i prześladowców!
Rozjaśnij swe oblicze nad swoim sługą,
ratuj mnie w swej łaskawości!
Jahwe, niech nie będę zawstydzony,
że wzywałem Ciebie!
Niech będą zawstydzeni bezbożni
i niech zamilkną, wtrąceni do Szeolu!
Niech zaniemówią usta kłamliwe,
co, pełne pychy i pogardy,
zuchwale przymawiają sprawiedliwemu.
Jak wielka jest dobroć Twoja, Jahwe,
którą gotujesz tym, co się Ciebie boją,
którą wobec synów człowieczych świadczysz tym,
co u Ciebie szukają ratunku.
Ty ich chronisz pod osłoną swego oblicza
przed knowaniami ludzi,
ukrywasz ich [niby] w namiocie
przed swarliwymi językami.
Błogosławiony Jahwe,
gdyż w przedziwny sposób okazał mi swe miłosierdzie
[chroniąc mnie] w grodzie warownym.
A ja myślałem już w rozterce:
„Zostałem odtrącony sprzed Twych oczu”;
Tyś jednak wysłuchał głosu mych błagań,
gdy wołałem do Ciebie.
Miłujcie Jahwe wszyscy Jego czciciele!
Jahwe otacza opieką swych wiernych,
lecz temu, kto pychą grzeszy,
odpłaca z nawiązką.
Nabierzcie otuchy i umocnijcie swe serca,
wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Jahwe!Modlitwa CCLXXXIX (289)
2012-09-10


Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś,że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.Modlitwa CCLXXXVIII (288)
2012-09-03


Modlitwa za nauczycieli.

 Ojcze Niebieski! któryś nie puścił samego człowieka na ten padół płaczu, aleś mu przydał niewidzialnie Anioła Stróża, a widzialnie powierzyłeś go rodzicom i nauczycielom; który Syna swego na świat zesłałeś, aby nas nauczył, w co wierzyć i co czynić mamy, abyśmy byli zbawieni: okaż o Boże szczególne miłosierdzie nad nauczycielami, daj im zdrowie dobre, długie życie i pozwól, aby nauki, które w sercach młodzieży zaszczepiają, przynosiły obfite owoce. Spraw to dobry Boże przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa CCLXXXVII (287)
2012-08-27


Pan Jezus nieustannie przypomina nam o konieczności codziennej modlitwy: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7, 7); Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiara prosić będziecie (Mt 21, 22); Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26, 41). Modlitwa jest dla nas tak niezbędnie konieczna jak pokarm i tlen, abyśmy mogli normalnie funkcjonować i żyć życiem godnym człowieka. Bez modlitwy obumieramy duchowo, gdyż tracimy miłość i życie wieczne.

O mój Boże, dla którego żyje, w którego
wierze, w którym całą moją nadzieję
i ufność pokładam!
Wysłuchaj mnie - bo Ty wszystko możesz
Natchnij mnie,
Radź mi,
Utrzymuj mnie,
Umocnij mnie,
Ułagodź mnie,
Wstrzymuj mnie,
Broń mnie,
Zasłoń mnie,
Prowadź mnie,
Pociesz mnie,
Błogosław mnie,
Czuwaj nade mną,
Ucz mnie,
Oświeć mnie,
Przestrzeż mnie,
Podnieś mnie,
Uspokój mnie,
Przepuść mi,
Zbaw mnie,
Amen.
O najsłodszy Jezu!. Nie bądź mi Sędzią, ale Zbawcą !
O Matko Syna Bożego, bądź Matką mnie dziecka grzesznego. Amen.
Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością.Modlitwa CCLXXXVI (286)
2012-08-20


Drogie Duszki, w tym tygodniu wyjątkowo przełóżmy nasza modlitwę z czwartku na wtorek.
We Wtorek 21 sierpnia swoje urodziny obchodzi Duszek Zbyszek.
Pamiętajmy o nim we wspólnej modlitwie.

Matko Boża,  Naucz nas ciągle wsłuchiwać się w głos Twojego Boskiego Syna i zawsze wypełniać w życiu jego święta, nieomylną wolę.
Maryjo, Kochana Matko, błagamy, weź pod swoja opiekę nasze rodziny, krewnych, przyjaciół, wszystkich, którzy okazują nam dobroć serca,
a także nas samych. Maryjo, spraw, abyśmy potrafili tak jak Ty, poprzez spełnianie codziennych obowiązków i cichą, pokorną służbę, budować królestwo Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.Modlitwa CCLXXXV (285)
2012-08-14


Modlitwa do Matki Bożej Wniebowziętej

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nas ludzi! Wierzymy z całą gorliwością naszej wiary w Twoje tryumfalne wzięcie z duszą i ciałem do niebios, gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów Świętych. I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić Pana, który Cię wywyższył ponad wszystkie czyste stworzenia, aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości.

Wzrok Twój, który macierzyńsko pieścił pokorne i cierpiące człowieczeństwo Jezusa na ziemi, nasyca się w niebiosach widzeniem chwalebnego człowieczeństwa Mądrości Niestworzonej, radość Twej duszy w oglądaniu twarzą w twarz godnej uwielbienia Trójcy Przenajświętszej porusza Serce Twe uszczęśliwiającą tkliwością a my, nędzni grzesznicy, my, którym ciało obniża lot duszy, błagamy Cię, abyś oczyściła nasze zmysły, byśmy nauczyli się już tu na ziemi, kosztować Boga z cudów stworzenia. Amen.Modlitwa CCLXXXIV (284)
2012-08-07


Litania biblijna do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Panno Maryjo, módl się za nami.
Nowa Ewo, której Syn zwycięży węża.
Zstępująca od Abrahama.
Dziewico, córko Syjonu.
Chwało Jeruzalem.
Radości Izraela.
Arko Przymierza.
Przybytku Najwyższego.
Dziewczyno młoda z Nazaretu.
Małżonko cieśli Józefa.
Małżonko sprawiedliwego.
Przez anioła Gabriela pozdrowiona.
Łaski pełna.
Matko Jezusa, Nauczyciela z Nazaretu.
Matko Najwyższego.
Matko Syna Dawidowego.
Matko Króla Izraela.
Matko Emanuela.
Matko przez działanie Ducha Świętego.
W której Słowo stało się Ciałem.
Z której Słowo zamieszkało wśród nas.
Błogosławiona między niewiastami.
Dziewico, która zawierzyłaś słowom Pana.
Pokorna służebnico Boża.
Obwołana błogosławioną przez wszystkie pokolenia.
W której Wszechmocny uczynił cuda.
Dziedziczko obietnic danych Abrahamowi.
Matko nowego Izraela.
Matko Mesjasza.
Która porodziłaś swego pierworodnego Syna w Betlejem.
Która owinęłaś Syna w pieluchy i złożyłaś w żłobie.
Odnaleziona z Józefem i Synem przez pasterzy.
Która ofiarowałaś Jezusa w świątyni.
Która złożyłaś Go w ramionach Symeona.
Zdziwiona tym, co powiedziane zostało o Jezusie.
Której duszę miał przeniknąć miecz.
Matko znaleziona z Dzieckiem przez Magów.
Matko, z Józefem i Jezusem uciekająca do Egiptu.
Która zaprowadziłaś Syna do Jerozolimy na Święto Paschy.
Która szukałaś Jezusa przez trzy dni.
Która odnalazłaś Go w domu Ojca.
Która strzegłaś spraw Bożych.
Która rozważałaś je w sercu swoim.
Której poddany był Jezus w Nazarecie.
Na której rękach umierał Józef.
Towarzyszko Jezusa na godach w Kanie.
Która rzekłaś: "Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie".
Matko Jezusa, czyniąca wolę Ojca, który jest w niebie.
Matko Jezusa, słuchająca Słowa Bożego i strzegąca Go.
Matko stojąca u stóp krzyża.
Matko ucznia, którego Jezus umiłował.
Królowo apostołów, trwająca z nimi na modlitwie.
Niewiasto odziana w słońce.
Niewiasto ukoronowana dwunastoma gwiazdami.
Matko Kościoła pielgrzymującego.
Obrazie nowego Jeruzalem.
Rzeko wody żywej, wytryskającej z Tronu Baranka.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Opiekuj się nami, Królowo wszechświata.
W. Tyś naszą ucieczką, o Panno Maryjo.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w dobroci swej wybrałeś Maryję na Matkę Syna Swego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, i przez dzieje zbawienia uczysz ludzi, jak żyć, by być Jej podobnymi, dozwól, prosimy, abyśmy przez Jej pośrednictwo od zła się ustrzegli i wiecznie w niebie Cię wielbić mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Modlitwa CCLXXXIII (283)
2012-07-30


Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych, którzy uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych. Bądź im pomocą i pokrzepieniem. Ulżyj w tych cierpieniach. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinie alkoholików. Ulituj się, Panie nad ich cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby, by przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu bliskich by domy ich znów stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i miłości. AmenModlitwa CCLXXXII (282)
2012-07-23


Litania do św. Krzysztofa

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, ~ zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga,
Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy,
Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich,
Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem,
Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,
Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił,
Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony,
Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezus mianowany,
Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał,
Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus,
Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku,
Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów,
Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących,
Święty Krzysztofie, Patronie kierowców,
Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy,
Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy,
Święty Krzysztofie, Opiekunie możny,
Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,
Bądź nam miłościw, ~ wybaw nas, Panie,

Od grzechu każdego, ~ wybaw nas, Panie,
Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwem św. Krzysztofa,
Od złych przygód w podróży,
Od śmierci nagłej, zachowaj nas, Panie,
Od burz i powodzi,
Od wojen i wszelkich waśni,

My grzeszni Ciebie prosimy, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył,
Abyś wstawiennictwo św. Krzysztofa za nami przyjąć raczył,
Abyśmy św. Krzysztofa ufnie na patrona swego obrali,
Abyśmy ufni w Jego opiekę ostrożności nie lekceważyli,
Abyśmy wzorem św. Krzysztofa uczynnymi i miłosiernymi byli,
Abyśmy o zbawieniu wiecznym pamiętali,
Abyśmy szczęśliwą śmiercią życie zakończyli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Krzysztofie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi, błagamy Cię przez zasługi św. Krzysztofa o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu i samolubstwa. Niech wzór św. Krzysztofa, który tak wiernie spełniał Twoje przykazania, rozbudzi w nas miłość bliźniego, posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa CCLXXXI (281)
2012-07-17


Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości

O, Mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich moich drogach.
O, Miłości Najświętszego Serca, spal mnie Twoim ogniem.
O, Przybytku Mądrości Bożej i Siło Przewodnia, która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca - oby wszystkie umysły Ciebie poznały, wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków.
O, Woli, która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga-Człowieka.
O, Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze Twoim Światłem.
O, Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych
łask - przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej.
Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu:
Chwała Ojcu... (3 x)Modlitwa CCLXXX (280)
2012-07-09


Panie Jezu Chryste, przychodzę dziś do Ciebie z całym swoim życiem. Ty mnie najlepiej znasz i tylko Ty dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu. Ty od zawsze nade mną czuwasz. To Ty kochasz mnie odwieczną miłością tak, jak nikt na ziemi kochać nie potrafi. Twoje spojrzenie jest zawsze spojrzeniem akceptacji i miłości. Pomóż mi zrozumieć, że zawsze patrzysz na mnie życzliwie. Pomóż mi zrozumieć, że Twoje spojrzenie zawsze wyraża troskę o mnie. Ty znasz moje myśli i intencje, moje słowa i czyny. Ty wiesz najlepiej, co w moim życiu było dobre, a co złe. Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, aby powierzyć Ci swoją młodość. Chcę, aby moje życie było dobre. Potrzebuję Twojego światła i Twojej pomocy. Nie wiem jeszcze, jaką iść drogą. Wiem jedno -- że Ty przez wieki mówisz do człowieka: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”.
Pragnę doświadczać Twojego Bożego życia. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie nieustannie czynisz. Amen.Modlitwa CCLXXIX (279)
2012-07-02


Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.Modlitwa CCLXXVIII (278)
2012-06-25


Akt oddania Bożemu Sercu

Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych chwilach dziejowych!
...całkowicie się oddajemy i poświęcamy Boskiemu Sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim! Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić Twego świętego Kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe kształtować według Twojej Ewangelii.
Pani Jasnogórska! Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. To Serce włócznią przebite na krzyżu, stało się, źródłem życia i świętości dla wszystkich.
Przybliżaj do Boskiego Serca osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to - posłuszne aż do śmierci - jest - przebłaganiem za grzechy nasze.
Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących. Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem, Serce Odkupiciela nie przestaje na polskiej ziemi być Królem serc wszystkich i celem ich aby wszyscy czerpali z Jego pełności. Amen.Modlitwa CCLXXVII (277)
2012-06-18


Niech moje serce bije razem z Tobą ...

Bardzo miłujące nas Serce Jezusa,
jesteś ukryte w świętej Eucharystii
i bijesz tam dla nas zawsze.
Kiedy zgadzasz się, żebym Cię przyjmował
i na chwilę we mnie robisz swe mieszkanie,
spraw, aby moje serce biło razem z Twoim.
Oczyść me serce z wszystkiego,
co jest tylko ziemskie,
z wszystkiego, co pyszne i zmysłowe,
z wszelkiego nieładu i wszelkiej niemocy.
Napełnij je tak bardzo sobą,
żeby nic nie mogło go zaniepokoić,
lecz żeby w Twoje miłości znajdowało pokój.Modlitwa CCLXXVI (276)
2012-06-11


Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Naucz nas nieść wszystkim ludziom orędzie nadziei, szczególnie tym, którzy poszukują sensu życia i tym, którzy cierpią w nieludzkich warunkach.

Chcemy dziś przyjąć z cierpliwością cierpienia moralne i fizyczne, które nam się zjawią abyśmy przez nie wzrastali na drodze do świętości. W jedności z Matką Bolesną prosimy Cię za umierających, chorych i uciskanych, aby mieli siłę Ducha i umieli przemieniać swoje cierpienia w środek wyzwolenia.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami!


Panie Jezu Chryste, czynimy naszą Twoją modlitwę do Ojca, aby wszyscy byli jedno i by świat poznał, że Bóg jest z nami, w naszej wspólnocie. Pomóż nam umocnić jedność między nami.

Chcemy dziś skończyć z wszelkimi urazami i żalem poprzez prawdziwie braterskie gesty. W jedności z Dziewicą Naszą Matką polecamy Ci wspólnoty chrześcijańskie, aby żyły jak bracia w jedności Twej miłości.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami!Modlitwa CCLXXV (275)
2012-06-05


Drodzy Przyjaciele!
W czwartek, 7 czerwca, przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Oddajmy Mu cześć, uczestnicząc w Eucharystii oraz idąc w Procesji Eucharystycznej. Odmówmy dziesiątek różańca: Tajemnica V Światła
Ustanowienie Eucharystii.Modlitwa CCLXXIV (274)
2012-05-28


Litania do Imienia Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane, módl się na nami
Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury
Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego,
Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność
Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości
Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą,
Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie,
Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie,
Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków,
Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych,
Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali,
Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił,
Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał,
Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety,
Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał,
Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli,
Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci,
Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne,
Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia,
Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących,
Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym,
Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby.

Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie.
Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie.
Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie.

Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek,
Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk,
Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności,
Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń,
Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego,
Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej,
Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej,
Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej,
Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności,
Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności,
Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota,
Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu.

V. Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa.
R. Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu.


Módlmy się: Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Modlitwa CCLXXIII (273)
2012-05-21


Ks. Bosko często powtarzał: Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda! Nie były to tylko pobożne słowa czy gołosłowne życzenia. Sam ks. Bosko namacalnie doświadczał w swoim życiu interwencji Maryi Wspomożycielki i dzięki Niej dokonywał wielu cudów.

Nowenna do Wspomożycielki ma dwie formy: (1) 9-dniowe przygotowanie do głównej uroczystości Maryi Wspomożycielki, 24 maja; (2) 9-dniowa modlitwa (w dowolnym czasie) dla uproszenia sobie jakiejś szczególnej łaski.

Nowenna wg ks. Bosko

3 x Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., 3 x Chwała Ojcu...

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!  Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!


3 x Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.Modlitwa CCLXXII (272)
2012-05-15


Akt oddania się wszystkich  w macierzyńską opiekę Maryi Uzdrowienie Chorych

O Matko Boża Uzdrowienie Chorych, z pokorą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać nasze błagania.

Matko Prawdziwej Miłości,/ Tyś patrzyła na mękę i konanie Twojego Syna;/ Ty stojąc pod krzyżem,/ razem z Nim dzieliłaś:/ cierpienie, ból i poniżenie./ Wejrzyj prosimy na nas,/ z tego Cudownego Obrazu;/ pociesz cierpiące dzieci Twoje,/ dotknij ich trosk i chorób;/ ulżyj w nieszczęściu i udręce;/ wspomóż,/ podnieś na duchu,/ w serca nasze wlej nadzieję i miłość./

Nie liczymy bowiem na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Już samo wezwanie: "Uzdrowienie Chorych", którym Cię pozdrawiamy, napełnia nas głęboką ufnością w Twoją dobroć i potęgę.

Wiemy,/ że Twój Boski Syn,/ którego trzymasz na ręku/ wysłuchuje każdą Twoją prośbę./ Poleć Mu przeto chorych i cierpiących,/ za których teraz w pokorze modlimy się do Ciebie./ Oni mają szczególne prawo do Twojej dobroci./ Bądź im Wspomożycielką,/ Uzdrowieniem i Lekarką./ Wyproś im łaskę szybkiego powrotu do zdrowia,/ o które tak gorąco proszą./ Amen/.Modlitwa CCLXXI (271)
2012-05-08


LITANIA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.Modlitwa CCLXX (270)
2012-05-02


Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego udziel nam twojego błogosławieństwa!

Błogosław Kościół, który kochałeś, któremu służyłeś i któremu przewodniczyłeś, prowadząc go odważnie po drogach świata, aby zaniósł Jezusa do wszystkich, i wszystkich przyprowadził do Jezusa.

Błogosław młodzież, która była twoją radością. Pomagaj jej spoglądać w górę, aby znalazła światło, które oświetla ścieżki tutejszego życia.

Błogosław rodziny, błogosław każdej rodzinie! Ty ostrzegałeś przed atakami szatana przeciwko tej drogocennej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na ziemi.
Janie Pawle, wspomagaj twoją modlitwą rodziny.

Módl się  za całym światem, naznaczonym konfliktami, wojnami, niesprawiedliwością. Ty zwalczałeś wojnę, przywołując do dialogu zasiewając miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego, niech zstąpi na nas Boże błogosławieństwo. Amen.Modlitwa CCLXIX (269)
2012-04-24


Panie, naucz nas się modlić (Łk 11,1)

Tak, Panie Jezu,
naucz nas tej szczególnej wiedzy,
jedynej, która jest niezbędna,
jedynej, będącej w zasięgu wszystkich,
jedynej, która znosi granice czasu,
aby podążać za Tobą do domu Ojca,
kiedy również my "będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest". (1 J 3, 2)
Panie, naucz nas,
tej Boskiej wiedzy; ona nam wystarczy.

Jan Paweł II
 Ojcze nasz...Modlitwa CCLXVIII (268)
2012-04-17


Pozdrawiamy Cię gorąco Święta Maryjo,
Matko Nieustającej Pomocy,
jako obraną przez nas Panią i Królową naszego domu.
Przez Twą troskliwą miłość macierzyńską błagamy Cię najusilniej,
zachowaj Jego mieszkańców w zdrowiu i bezpieczeństwie od ognia,
kradzieży, wypadków i innych nieszczęść
a nade wszystko od niespodziewanej śmierci w stanie nieprzyjaźni z Bogiem.

Matko Nieustającej Opieki
Uproś naszej rodzinie u Syna Twego wzajemne zrozumienie,
gotowość pomocy, zdolność przebaczania
oraz szczerość, cierpliwość i miłość w codziennym życiu.

Spraw Matko, by w naszej rodzinie było jedno serce i jeden duch.
Bądź zawsze troskliwą opiekunką naszej rodziny.
Amen.Modlitwa CCLXVII (267)
2012-04-10


Panie Jezu Chryste, jaśniejący chwałą! Twoje zmartwychwstanie nastąpiło w jednej chwili, ale uczniowie potrzebowali wielu znaków, aby w nie uwierzyć. Również my prosimy, umocnij naszą wiarę! Daj nam Cię spotkać na drodze światła, tak jak zechciałeś spotkać pierwszych świadków twego zmartwychwstania, objawiając im zbawczą miłość Boga. AmenModlitwa CCLXVI (266)
2012-04-02


Godzina Święta Na Wielki Czwartek

W Paray-le-Monial Pan Jezus mówił do swej świętej powiernicy Małgorzaty Marii Alacoque:” A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczuwałem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich moich udręczeń, będziesz wstawać miedzy godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla zgładzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia apostołów, tak iż musiałem im czynić wyrzuty, że nie mogli czuwać ze mną jednej godziny”.

Odpowiadając na ten apel, w klasztornej kaplicy sióstr wizytek św. Małgorzata Maria czuwała pogrążona w pokornej modlitwie. Duchem przenosiła się na Górę Oliwną, by uczcić bolesne konanie Jezusa oraz być z Nim wtedy, gdy Jego Serce cierpiało niewysłowione boleści. Wtedy była ona w sposób szczególny zjednoczona z cierpiącym
Jezusem. Ta prywatna praktyka świętej wizytki została rozszerzona na cały Kościół i nazwana Godzina świętą. Jest ulubionym nabożeństwem wielu gorliwych dusz a zwłaszcza czcicieli Serca Pana Jezusa. Papież Pius XI zalecał ją wiernym w encyklice MISERENTISSIMUS REDEMPTOR: „by praktykowali nabożeństwo nazwane słusznie Godziną świętą, oddając się przez pełną godzinę modlitwie i pokutnym błaganiom”.

Prawie we wszystkich wspólnotach parafialnych i zakonnych były i są odprawiane Godziny święte przed pierwszym piątkiem miesiąca a zwłaszcza w Wielki Czwartek.


O Najmiłosierniejszy Zbawicielu, do stóp Twoich padamy na kolana, by odpowiedzieć na prośbę rzuconą Apostołom: „Pozostańcie tu i czuwajcie ze Mną”, a także by nie usłyszeć Twego delikatnego wyrzutu: „Tak to jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną”.

Napełnij, o Panie, serca nasze ogromem nienawiści do grzechu i ducha niewdzięczności, za które cierpiałeś śmiertelne katusze. Napełnić je racz wielką miłością ku Tobie, który dlatego, żeś nas ukochał miłością nieskończoną, na siebie wziąłeś nasze winy, aby przez Twoja mękę człowieczą zadośćuczynić Ojcu Niebieskiemu i nas z Nim pojednać.

A Ty, o boleściwa Matko Boża, przez niezmierzone trwogi ducha, którymiś udręczona była, kiedy Jezusa, Syna Twego, śmiertelne nękały katusze, wyjednać racz nam łaskę, byśmy się z Tobą modlili, z Tobą i z Synem Twoim cierpieli i szczęśliwych skutków Jego męki z obfitością dostąpić mogli. Amen.Modlitwa CCLXV (265)
2012-03-27


O łaskę dobrego, duchowego przygotowania do Świat Wielkiej Nocy.Modlitwa CCLXIV (264)
2012-03-19


O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.
Amen.Modlitwa CCLXIII (263)
2012-03-12


Modlitwa do Pana Jezusa Miłosiernego

Najdroższy Panie Jezu Chryste, ja się Tobie oddaję cała duszą i ciałem na zawsze w opiekę, a osobliwie w godzinę śmierci mojej.
Do nieskończonej dobroci Twojej odwołuje się.
Rany Twoje Najświętsze, niechaj mi będą spoczynkiem.
Woda i Krew, które płynęła z Najświętszego Serca Twego, niechaj mnie broni na strasznym Sądzie Twoim.
Najświętsze Ciało i Krew, niechaj mnie napoi i nakarmi. Bojaźliwa Śmierć Twoja, niechaj mnie zaprowadzi ku żywotowi wiecznemu.
Krwawe krople Twoje, niechaj zmyją grzechy moje.
O mój Jezu, Twój gorzki smutek ofiaruję Najmilszemu Ojcu Twojemu Niebieskiemu na odpuszczenie grzechów moich wszystkich.
Twoje wzgardy i zelżywości o Najmilszy Jezu, któreś cierpiał, niechaj spłacą grzechy moje.
Twoje ciężkie urągania i niesłychane męki niech mnie chronią.
Te wszystkie Boleści Twoje mój Jezu, Ojcu Twemu Niebieskiemu za wszystkie moje w służbie Twojej niedbalstwa oddaję.
Twoja wielka miłość, niechaj mnie w godzinę śmierci mojej od szturmów szatańskich obroni.
Panie Jezu mój, Twoja Święta Krew, niechaj dusze moją obciążoną grzechami obmyje.
Twoja zraniona Głowa, niechaj mnie broni od zła każdego.
Twoje niewinne zasądzenie na śmierć, niechaj będzie na odpuszczenie grzechów i długów moich.
Twoje prace, niechaj nagrodzą moje przepełnione złości.
Twoja Nagość, niechaj okrywa nagość duszy mojej.
Twoje gorzkości, Twoje ciężkości, śmiertelnie zranione nogi, ręce i Serce Przenajświętsze, niechaj mnie okropnej nocy śmierci mojej oświeci.
Chcę upaść na twarz i całować Twoje Przenajświętsze Rany.
Proszę Cię, niech Krew Twoja z Przenajświętszego Serca mnie oczyści.
Twoja Boska moc, niechaj mnie utwierdza i zachowa od wszelkiego złego na duszy i ciele.
O Najświętszy Panie Jezu Chryste, Twoje bez litości Boleści i Rany niechaj mnie błogosławią.
Gorzka męka Jezusowa, zachowa mnie od zguby wiecznej.
O Najsłodsze i Najgłębsze Rany Jezusa mojego, bądźcie mi pomocą w ostatniej godzinie życia.
Najdroższa Krwi Jezusa, obmyj grzechy moje przed Bogiem Ojcem Twoim.
O Panie Jezu Chryste, Twoje Boleści, Śmierć, uczynki, dobro nauki niech wzbudzą we mnie serdeczny żal za grzechy moje ciężkie.
Zwracam się na koniec o mój dobry, łagodny i miłosierny Jezu do otwartego Serca Twego i ufam Twemu Miłosierdziu.
Wierzę zasługom męki i śmierci Twojej, której ja się polecam i oddaję zwłaszcza w godzinie śmierci mojej.Modlitwa CCLXII (262)
2012-03-05


Św. Faustyna w Dzienniczku niewiele mniej miejsca obok wysławiania miłosierdzia Bożego poświęca uwielbianiu i miłowaniu woli Bożej: Święta wola Boża (...) jest mi pokarmem codziennym, cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże, pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda, chociaż nieraz drży natura moja i czuję, że wielkość ich przechodzi siły moje (Dz. 652).
O mój Jezu, za wszystko bądź błogosławiony, cieszę się, iż się pełni Twoja najświętsza wola, to mi wystarcza najzupełniej do szczęścia (Dz. 1403).
Jezus pochylił się do mnie i spojrzał łaskawie, i mówił mi o woli Ojca Niebieskiego. Mówił mi, że ta dusza jest najdoskonalsza i święta, która pełni wolę Ojca mojego, ale niewiele jest takich dusz. Szczególną miłością patrzy na duszę, która żyje wolą Jego (Dz. 603). Zrozumiałam, że wszelka dążność do doskonałości i cała świętość, jest na wypełnieniu woli Bożej. Doskonałe spełnienie woli Bożej, dojrzałość w świętości, tu na wątpliwości nie ma miejsca (Dz. 666). Z miłością poddaję się najmędrszym wyrokom Twoim, o Boże, a wola Twoja, o Panie, jest mi pokarmem na każdy dzień (Dz. 1145).
      Św. Faustyna kieruje wzruszające modlitwy do Boga, módlmy się też tymi słowami.
 O Panie, który przenikasz całą istotę moją i najtajniejsze głębie mej duszy, Ty widzisz, że Ciebie jednego pragnę i jedynie spełnienia Twojej świętej woli, nie zważając na żadne trudności ani cierpienia, ani upokorzenia, ani żadne względy stworzeń (Dz. 1360).

 
Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018