Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2019-08-19 00:22:25 Aktualizacja dnia: 2019-05-06 15:50:13
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 13 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2018 i 12 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!

Dobre Słowa od Ojca JózefaDobre Słowa od Ojca Józefa - wpisy 2013.07.2013.07.31
Św. Ignacego z Loyoli(+1556); prezbitera, założyciela Zakonu Jezuitów
*KRÓLESTWO NIEBIESKIE PODOBNE JEST DO SKARBU UKRYTEGO W ROLI.(Mt13,44-46)*
'Wszystko dla większej chwały Boga!' - życiowa maksyma świętego Ignacego (i zakonu)

2013.07.30
Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
*SPRAWIEDLIWI JAŚNIEĆ BĘDĄ JAK SŁOŃCE W KRÓLESTWIE NIEBIESKIM.(Mt13,36-43)*
"Prawdziwa wolność-to wolność od więzów grzechu. Taka wolność jest początkiem wolności wiecznej".
(Papież Franciszek, Rio de Janeiro 2013)

2013.07.29
Św. Marty
*TAK,PANIE! JA WIERZĘ,ŻE TY JESTEŚ MESJASZEM.(J11,19-27)*
"Gdy Jezus pyta was o wiarę, to zarazem prosi: Pozwól mi, abym był twoim Przyjacielem i Zbawicielem".
(Papież Franciszek, j.w.)

"Na zawsze zapamiętam serdeczny uśmiech papieża, i te słowa-jakby pierwszy
raz usłyszane: JEZUS CIĘ KOCHA! I dodał: Pamiętaj o uśmiechu dla Jezusa!*:)"
(Światowe Dni Młodzieży, Rio de Janeiro 2013)
Obraz Sw. Loyola
Marta Obraz


2013.07.28
XVII Niedziela Zwykła
I czytanie: Rdz.18,20-32 (Abraham stał przed Panem)
Psalm 138
II czytanie: Kol2,12-14 ("Zostaliście wskrzeszeni przez wiarę moc Boga").
Ewangelia: OJCIEC Z NIEBA DA DUCHA ŚWIĘTEGO TYM, KTÓRZY GO PROSZĄ.
(Łk11,1-13)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
"Chrystus Swoimi ramionami pragnie objąć wszystkich ludzi! Jesteście przedłużeniem Jego rąk, jesteście Jego miłością-gdy jesteście w Jego Sercu".(papież Franciszek, Światowe Dni Młodzieży, Rio de Janeiro 2013)

Orędzie Matki Bożej,Medjugorie-25.07'13:
"drogie dzieci! Z radością w sercu wzywam was wszystkich, abyście żyli wiarą-dając jej świadectwo sercem i przykładem w całym życiu. Postanówcie, aby być daleko od grzechu i pokus. Niech wasze serca wypełnia radość i pragnienie świętości. Kocham
was; jestem z wami i oręduję za wami przed Najwyższym. DZIĘKUJĘ wam, że
Odpowiedzieliście na moje wezwanie*
Dziękujemy Ci,ukochana Matko!

"Przynoszę wam Chrystusa i Jego miłość!/Pragnę was zapewnić: Jemu bardzo zależy na was i na waszym szczęściu./Pan pragnie was zadziwić i oczarować Swoją miłością! - Pozwólmy Mu na to-aby mógł nas obdarowywać
Sobą!"
(Papież Franciszek, jw.)
 :)
Obraz Obraz
Obraz Obraz


2013.07.27
PSZENICĘ ZWIEŹCIE DO MEGO SPICHLERZA.(Mt13,24-3o)*
Trwaj w Chrystusie, karm się Jego Słowem-a błogosławione będą owoce twego życia.(św. Charbel, "Orędzia z Nieba")

2013.07.26
Św. Joachima i św. Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny
 *KTO SŁUCHA SŁOWA O KRÓLESTWIE I ROZUMIE JE, TEN WYDAJE OBFITY PLON...(Mt13,18-23)*
"Tak słuchaj Boga, abyś Go rozumiał-i stał się Jego świadkiem".(źródło j.w.)

2013.07.25
Św. Jakuba Apostoła
Św. Krzysztofa
*SYN CZŁOWIECZY PRZYSZEDŁ, ABY SŁUŻYĆ I DAĆ SWOJE ŻYCIE ZA WIELU.(Mt2o,2o-28 )*
"Chrystus pragnie nam dać życie i wieczne szczęście. Jakżeż On cierpi, widząc nas poszukujących szczęścia tam, gdzie go nie ma".(Św. Charbel, "Orędzia z Nieba")
Święty Krzysztofie, prowadź kierowców i podróżujących!

2013.7.24
Dziś(także) Św. Charbela, cudotwórcy z Libanu(1828-98 ); nazywany jest 'drugim Św. o. Pio'.
*Św. Charbelu, nasz skarbie i wieczna chlubo - módl się za nami!(z litanii)

"Zanurz się w zapachu drzew i kwiatów...Boża mądrość objawia się w Jego stworzeniach... Módl się o zrozumienie tej mądrości!" (św. Charbel, źródło j.w.)*:)
Sw. Anna Sw. Krzysztof
Sw. Jakub Obraz


"Zatrzymaj się na chwilę! Pomyśl: moim zadaniem jest zasiewać ziemię ziarnem modlitwy. I pamiętaj: siej z miłością!" (Św. Charbel, "Orędzia z Nieba".)

2013.07.24
Św. Kingi, dziewicy (+1292)
*KTO MA USZY, NIECHAJ SŁUCHA/Słowa Bożego/.(Mt13,1-9)*
"Boga słuchaj sercem./Otwórzcie serca Chrystusowi. On
pragnie w nich zamieszkać i napełniać je pokojem".(źródło j. w.)

2013.07.23
Św. Brygidy(+1373), zakonnicy, patronki Europy
*KTO TRWA WE MNIE, OWOC OBFITY PRZYNIESIE.(J15,1-8 )*
"Kto trwa w Bogu, ten trwa w Miłości - ten żyje Ewangelią-i ten naprawdę żyje".(źródło j.w.)

2013.07.22
Św. Marii Magdaleny
*WIDZIAŁAM PANA!(J2o,1-11)*
"Bóg jest Miłością, Bóg jest Życiem./Spotkasz Boga-gdy żyjesz Jego Ewangelią".(źródło j.w.)

'-Gdy idziemy poprzez świat-chwalmy Boga! - W każdym życiu, w każdy czas- chwalmy Boga!'

*P.S.:Polecam krótki 'filmik'>google>Lichen czy wierzysz?*:)
Sw. Brygida Obraz
Sw. Kinga Obraz


2013.07.21
XVI Niedziela Zwykła
I czytanie Rdz18, 1-10a ("O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi")
Psalm 15
II czytanie Kol 1, 24-28 ("Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół")
Ewangelia: "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona" (Łk 10, 38-42)

MIŁOSIERNY OJCZE, PRZEZ WSTAWIENNICTO ŚW. CHARBELA, PROSZĘ CIĘ O ŁASKĘ...W IMIĘ OJCA, I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.AMEN!
Licheń. Tu, w kaplicy Trójcy Świętej, Pan uzdrawiał i wypełniał Sobą
świątynie naszych dusz-świątynie Trójcy Świętej.

Licheń(rekolekcje)*Oczy cudownie uzdrowione! Okulary(+3,5)już
niepotrzebne. Leszek Szubiński,Wiskitno k. Łodzi.*Chwała Panu!

Czytaj>google>lichen dobre slowa>aktualnosci '13 lipiec>rekolekcje.

JEZUS UZDROWIŁ WSZYSTKICH.(Mt12,14-21)*Dziś także?*
Licheń: ponad 750 rozmodlonych serc. Najpierw 25 świadectw o uzdrowieniu i łaskach; potem: kto jeszcze otrzymał łaskę? - i las rąk; a potem: otwórz usta i teraz opowiedz to sąsiadowi...-bo świadectwo jest nakazem Pana.

JEZUS UZDRAWIA nas najpełniej w EUCHARYSTII - bo w niej Bóg napełnia nas
Sobą, lecząc wszelkie choroby duszy.(ks. K. Guzowski, rekolekcje w Licheniu)

Cała rodzina Dobrego Słowa modli się za Ciebie.Przyjmij 'bukiecik modlitw'-to dla Ciebie!
Obraz Obraz
Obraz Obraz


"Tylko Chrystus może was przeprowadzić do domu Swego Ojca".(Św. Charbel, Orędzia)

2013.07.20
Bł. Czesława(+1242), prezbitera
*WIELU POSZŁO ZA JEZUSEM; I UZDROWIŁ ICH.(Mt12,14-21)*
"Kto naprawdę wie o co prosi Chrystusa, ten się nie
zniechęci, pójdzie za Nim – i na pewno będzie obdarowany przez Niego".(źródło j. w.)

2013.07.19
*CHCĘ RACZEJ MIŁOSIERDZIA NIŻ OFIARY.(Mt12,1-8 )*
"Jeśli twoja miłość jest z Boga(nie od ciebie), wtedy jesteś zdolny miłować bliźniego".(źródło j. w.)

2013.07.18
Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera
*UCZCIE SIĘ ODE MNIE, BO JESTEM ŁAGODNY I POKORNY SERCEM.(Mt11,28-30)*
"Módl się, abyś miłował jak Chrystus: bez ograniczeń, bezwarunkowo i bezinteresownie".(źródło j. w.)
Obraz Bl. Czeslaw
Obraz Obraz


Chwała i dziękczynienie Bogu za św. Charbela; i za łaski-także za
Uzdrowienia-które otrzymaliśmy w Licheniu!(rekolekcje)

2013.07.17
*WYSŁAWIAM CIĘ, OJCZE!(Mt11,25-27)*
"Bóg Jedyny i Najświętszy niech będzie nieustannie uwielbiany w Jego Eucharystii!"(Św. Bonawentura)

2013.07.16
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
*JEZUS CZYNIŁ WYRZUTY MIASTOM ,ŻE SIĘ NIE NAWRÓCIŁY.(Mt11,2o-24)*
"Gdy przyjmujemy Maryję(jak Św. Jan),jednoczymy się z Jezusem; gdy zapominamy o Niej -odwracamy się od Niego".(Św. Bonawentura)

2013.07.15
Św. Bonawentury(+1274), biskupa i doktora Kościoła
*JEZUS GŁOSIŁ EWANGELIĘ.(Mt1o,34-11,1)*
"Bóg dał nam Maryję za Matkę, abyśmy lepiej rozumieli Jego Miłość przyjmowali ją i żyli tą Miłością".(Św. Bonawentura)

 :)
Obraz Obraz
Obraz


2013.07.14
XV Niedziela Zwykła

I czytanie: Pwt30, 10-14 ("Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego!")
Psalm 69
II czytanie: Kol 1, 15-20 ("Wszystko przez Jezusa i dla Jezusa zostało stworzone")
Ewangelia: BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO!(Łk10, 25-37)

Z Lichenia serdecznie Was pozdrawiam!(pozdrawiamy); z rekolekcji: JEZUS UZDRAWIA.
Jest nas ok. 700 osób. CHWAŁA PANU I MARYI!

Św. Charbel (patron rekolekcji): "Bóg jest prawdziwą Miłością./Nie ma
prawdy poza Miłością; ona zwycięża, przemienia i nie przemija - jest
wieczna./Miłość Boża jest łaską Boga - to Duch Św. w nas".
*CHWAŁA PANU!

:)
Obraz Obraz
Obraz


ŚWIĘTY CHARBELU, ŻYJĄCY CUDZIE BOGA-MÓDL SIĘ ZA NAMI!

2013.07.13
Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
 "Należy miłować bezwarunkowo i bezgranicznie - zanurzając się w źródle miłości, którym jest Chrystus".(Św. Charbel, "Orędzia")
*DO KAŻDEGO WIĘC, KTÓRY SIĘ PRZYZNA DO MNIE PRZED LUDŹMI, PRZYZNAM SIĘ I JA PRZED MOIM OJCEM, KTÓRY JEST W NIEBIE. (Mt 10, 24-33)*

2013.07.12
*BĄDŹCIE ROZTROPNI JAK WĘŻE, A NIESKAZITELNI JAK GOŁĘBIE.(Mt10,16-23)*
Św.Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika (+1009)
*Już nie zwlekaj, ruszaj w drogę, aby głosić Chrystusa!*(Św. Brunon)

2013.07.11
Św. Benedykta, opata, patrona Europy (+547)
*OTO MY POSZLIŚMY ZA TOBĄ.(Mt19,27-29)*
"Módl się i pracuj".(Św. Benedykt)
 :)
Sw. Benedykt Sw. Brunon
Obraz


'JEZUS UZDRAWIA'- temat rekolekcji w Licheniu(12-14.o7).
To także fakty potwierdzone m. in. naStadionie Narodowym - 6.o7.
CHWAŁA PANU!

2013.07.10
*IDŹCIE I GŁOŚCIE: BLISKIE JUŻ JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE.(Mt1o,1-7)*
"Do Królestwa Bożego prowadzi jedna droga: Jezus Chrystus. Tę podróz można zrealizować tylko dzięki miłości". (Św. Charbel, "Orędzia")

2013.07.09
*JEZUS LITOWAŁ SIĘ NAD NIMI.(Mt9,32-37)*
"Bóg pragnie, abyśmy byli prawdziwie wolnymi ludźmi".(źródło j. w.)

2013.07.08
Św. Jana z Dukli(+1484), prezbitera, patrona Miasta Lwowa
*TWOJA WIARA CIĘ OCALIŁA.(Mt9,18-26)*
"Proście Chrystusa z głębi serca, a On was wysłucha".(źródło j.w.)

JEZUS UZDRAWIA serca i wypełnia je Swoją miłością! To dlatego, mimo
ciężkiej choroby(a może i dzięki niej),'miłość Renaty i Roberta jest
tak piękna i wielka...'
(czytaj o moich Współpracownikach D.S.>w ost.'Niedzieli', s.42i43)
Obraz Obraz
Obraz Obraz2013.07.07
XIV Niedziela Zwykła

Słowo Boże:
I czytanie: "Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę" (Iz 66 10-14c)
Psalm 66
II czytanie: "Niech zstąpi pokój i miłosierdzie" (Ga 6, 14-18)
Ewangelia: MÓWCIE: POKÓJ TEMU DOMOWI! (Łk10,1-12. 17-2o)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
"Nie dozna ludzkość pokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego".(Dz. Św.Faustyny, 300)*
"Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu".(Św. Augustyn)

Z orędzia Matki Bożej(Medjugorie, 2.07.2013): "Drogie dzieci, z macierzyńską
Miłością proszę was: podarujcie mi swoje serca/.../,abym was mogła
wyzwolić od zła, które odbiera wam pokój./.../;aby zrodzili się z was  apostołowie Bożego pokoju".

:)"Radość serca jest pokarmem duszy, smutek - mętną wodą, w której szatan łowi". (św. o. Pio)
"Ojcze, jestem taki smutny! - Idź do spowiedzi".:)

Życzę pokoju serca i pogody ducha!
Obraz Obraz
Obraz Sw. Pio


'Św. Charbelu, Lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało-módl się za nami!'(z litanii)
*Jedyna fotografia świętego (żywego),zrobiona... 52 lata po jego śmierci.

2013.07.06
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy(+1922)
*CZYŻ GOŚCIE WESELNI MOGĄ SIĘ SMUCIĆ, GDY PAN MŁODY JEST Z NIMI.(Mt9,14-17)*
"Tylko Chrystus może dać szczęście człowiekowi". (św. Charbel, orędzia)

2013.07.05
św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera
św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy
*CHCĘ BARDZIEJ MIŁOSIERDZIA NIŻ OFIARY.(Mt9,9-13)*
"Każdy człowiek, który jest poza miłością, jest poza Bogiem i życiem".(źródło j. w.)

2013.07.04
św. Elżbiety Portugalskiej, królowej
*ODPUSZCZAJĄ SIĘ TWOJE GRZECHY.(Mt9,1-8 )*
"Tylko Chrystus może uratować człowieka i uwolnić go z przygniatających ciężarów".(źródło j. w.)

"Rechotanie żab dociera do ucha Boga bardziej niż puste słowa, które wychodzą z ust, a nie z serca człowieka" .(św. Charbel, źródło j.w.)

*Nabądź książkę: 'Św. Charbel, mnich cudotwórca.'; np. zamawiając ją telefonicznie: (12) 2920442*:)
Obraz
Jezus spacerujacy po wodzie Sw. Chabrel


Św. Charbel (1828-98 ); Annaya, Liban.*'Słuchajcie, rozumiejcie i wypełniajcie
Wolę Boga.'(z orędzi ów. Charbela)

2013.07.03
św. Tomasza Apostoła
*BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI.(J2o,24-29)*
"Przez żywą wiarę, Bóg może was uwalniać od zła i uzdrawiać".(św. Charbel, źródło j. w.)

2013.07.02
*PANIE, RATUJ, GINIEMY!(Mt8,23-27)*
"Chrystus cierpi, gdy widzi, jak upada człowiek odkupiony Jego krwią".(św. Charbel, źródło j. w.)

2013.07.01
św. Ottona, biskupa
*SYN CZŁOWIECZY NIE MA MIEJSCA, GDZIEBY GŁOWĘ MÓGŁ
WESPRZEĆ.(Mt8,18-22)*
"Aby Bóg mógł mieszkać w waszych sercach, miłość winna je wypełniać".(Św. Charbel, źródło j. w.)

"Miłość Boga stworzyła świat i nim rządzi".
Obraz
Obraz Sw. Tomasz***

Archiwum


- Dobre Słowa - 2013.06. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.05. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.04. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.03. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.02. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.01. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.12. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.11. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.10. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.09. tutaj
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018