Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2019-06-20 06:28:57 Aktualizacja dnia: 2019-05-06 15:50:13
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 13 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2018 i 12 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!

Dobre Słowa od Ojca JózefaDobre Słowa od Ojca Józefa - wpisy 2015.02.


2015.02.28
*MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ I MÓDLCIE SIĘ ZA NICH. (Mt5,43-48)* "Kochaj wszystkich, choćby największych wrogów-z miłości ku Mnie.("Dzienniczek" św. Faustyny, 1695)

2015.02.27
*NAJPIERW POJEDNAJ SIĘ Z BRATEM SWOIM.(Mt5,20-26)*
"Ty powinnaś pierwsza podążać, aby czynić miłosierdzie.(jw. 742)

2015.02.26
*JEŚLI WY UMIECIE DAWAĆ DOBRE DARY SWOIM DZIECIOM-TO O ILEŻ BARDZIEJ OJCIEC WASZ, KTÓRY JEST W NIEBIE, DA TO CO DOBRE DLA WAS. (Mt7,7-12)*
"Dziecko, usłysz głos miłosiernego Ojca swego".(jw. 1486)
Obraz
Obraz2015.02.25
*ONI SIĘ NAWRÓCILI. (Łk11,29-32)*
"Kiedy odmówisz tę modlitwę z ufnością: O, Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie-dam mu łaskę nawrócenia".(jw. 186)

2015.02.24
*JEŚLI PRZEBACZYCIE LUDZIOM ICH PRZEWINIENIA-I WAM PRZEBACZY OJCIEC WASZ NIEBIESKI. (Mt6,7-15)*
"Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia-nie dostąpi miłosierdzia Mojego".(jw. 1317)

2015.02.23
*WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI NAJMNIEJSZYCH-MNIE UCZYNILIŚCIE.(Mt25,31-46)*
Jezus: "Cokolwiek czynisz bliźniemu-Mnie czynisz".(Dz.1029)

Chcę być dobry-dobra jak anioł! - to może być postanowienie wielkopostne:-)
Obraz
Obraz
Obraz2015.02.22
I Niedziela Wielkiego Postu

Jezu, ufam Tobie! *W i e l k i  P o s t-jak wielkie r e k o l e k c j e*
Pokusy-rzecz normalna; są jak ptaki przelatujące nad głową-i na to nie mamy wpływu. Lecz to od nas zależy, czy pozwolimy im budować gniazda na... głowie.

Słowo Boże:
I czytanie: "Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią"(Rdz9, 8-15)
Psalm 25: "Drogi Twe, Panie, tło łaska i wierność".
II czytanie: "Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić"(1P3,18-22)
Ewangelia: *JEZUS BYŁ KUSZONY PRZEZ SZATANA.(Mk1,12-15)*

Błogosławiony, kto wytrwa w pokusie...Bóg nikogo nie kusi. To pożądliwość wystawia na pokusę i rodzi grzech; grzech zaś rodzi śmierć./Pan wybawia pobożnych od ulegania pokusie./Czuwajcie! Gdyż diabeł, jak lew ryczący krąży i szuka, kogo by pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu! (Jk1,12-16;2P2,9;1P5,8)

-Jezu, Jezu, już nie mogę! Upadłam znowu pod tym ciężarem i lęk mnie ogarnął...- Nie lękaj się, Ja jestem z tobą". ("Dzienniczek" Św. Faustyny, 129)

Życzmy sobie, abyśmy byli...panami i paniami-to znaczy, abyśmy  p a n o w a l i
nad pokusą wybierania tego, co jest pozorną wartością dobra, piękna, miłości, wolności...*Czy już mamy postanowienia wielkopostne? - a to bardzo ważne!-o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


Pan Jezus: "Nie lękaj się, duszo grzeszna, Swego Zbawiciela, pragnę pierwszy
zbliżyć się do ciebie".("Dzienniczek" św. Faustyny, 1485)

2015.02.21
* LEKARZA POTRZEBUJĄ CI, KTÓRZY SIĘ ŹLE MAJĄ.(Łk5,27-32)*
"Przychodź do Źródła Miłosierdzia Mojego-Komunii Świętej i czerp naczyniem ufności
łaski, których potrzebujesz".(źródło jw.)

2015.02.20
*PRZYJDZIE CZAS, KIEDY ZACZNĄ POŚCIĆ.(Mt9,14-15)*
"Dziecko Moje, wiedz, że  d r o g a  k r z y ż o w a jest najkrótszą i najpewniejszą drogą do
Nieba i jest drogą jedyną. Ja Sam przeszedłem ją pierwszy". (źródło jw.)
Obraz
Obraz2015.02.19
*CÓŻ ZA KORZYŚĆ MA CZŁOWIEK, JEŚLI CAŁY ŚWIAT ZYSKA, A SIEBIE
ZATRACI LUB SZKODĘ PONIESIE?(Łk9,22-25)*
"Oddaj Mi swą biedę i nędzę, a Ja napełnię cię skarbami łask...W y s ł a w i a j Moje Miłosierdzie".(źródło jw.)

2015.02.18
Środa Popielcowa
*MÓDL SIĘ DO OJCA TWEGO.(Mt6,1-6i16-18 )*
"Dziecko Moje, nie uciekaj od Ojca Swego; chciej  r o z m a w i a ć ze Mną, Bogiem Miłosierdzia. O, jak droga Mi jest dusza twoja".(źródło jw.)

Życzę rozkochania się na nowo-i coraz bardziej-w Jezusie Miłosiernym, aż po pragnienie bycia Jego Rycerzem-Rycerką.
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


2015.02.17
Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP
Ostatki
*MACIE OCZY, A NIE WIDZICIE: MACIE USZY, A NIE SŁYSZYCIE?*(Mk8,14-21)

2015.02.16
*ŻADEN ZNAK NIE BĘDZIE DANY TEMU PLEMIENIU*(Mk8,11-13)

2014.02.15
VI Niedziela Zwykła
Słowo Boże:
I czytanie: "Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem" (Kpł 13, 1-2. 45-46)
Psalm 32: "Tyś mą ucieczką i moją radością"
II czytanie: "Czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie" (1Kor10,31-11)
Ewangelia: *JEZU, JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ MNIE OCZYŚCIĆ.* (Mk1,40-45)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Pokój Tobie! *'Jeśli się nie staniecie jak dzieci...'. Postawa dziecka: wiara i ufność, naturalność i szczerość, a także czystość serca. W takiej postawie-w 'szacie świątecznej', przybądźmy na ucztę miłości w Domu Pana.
Panie Jezu, ufam Tobie, jak dziecko dobremu ojcu! A Ty, jeśli chcesz, jeśli taka Twoja Wola, możesz...- przecież jestem dzieckiem-Twoim dzieckiem!*
'Moja dusza ma usposobienie dziecka. Jednoczę się z Bogiem, jak dziecko z Ojcem. Czuję
się w całej pełni d z i e c k i e m  B o ż y m.' (Św. Faustyna, "Dzienniczek", 1818)

Pan Jezus: "Dziecię moje, Ja chcę cię zawsze widzieć małym dzieckiem./ "Dusze małych dzieci są najbardziej podobne do Mojego Serca".( Św. Faustyna, "Dzienniczek", 290,1220)*Jezu, cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze, według Serca Twego.*
Modlę się i codziennie Was błogosławię-o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


"Rodzino, okazuj wdzięczność i miłość chorym, cierpiącym, starym-oni są wielkim skarbem; skarbem rodziny i Kościoła".(św. Jan Paweł II)

2015.02.14
Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy, Apostołów Słowian
Dzień Zakochanych
*MÓWCIE: POKÓJ TEMU DOMOWI.(Łk10,1-9)*
"Pośród uczynków miłosiernych najważniejszy jest ten: Chorych należy nawiedzać.(św. Jan Paweł II)

2015.02.13
*PEŁNI ZDUMIENIA MÓWILI: DOBRZE UCZYNIŁ WSZYSTKO. (Mk7,31-37)*
"Miłość do chorych winna się wyrażać przez faktyczną obecność i osobową bliskość". (św. Jan Paweł II)

2015.02.12
Tłusty Czwartek
*GDY WRÓCIŁA DO DOMU, ZASTAŁA DZIECKO UZDROWIONE.(Mk7,24-30)*
Gdy chory jest zjednoczony z Chrystusem-nie tylko cierpieniem, ale i Sakramentami Św.-wtedy to właśnie on, chory, najwięcej pracuje dla rodziny i Kościoła".(św. Jan Paweł II)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz

2015.02.11
NMP z Lourdes
Światowy Dzień Chorego
*SŁUCHAJCIE MNIE WSZYSCY I ZROZUMIEJCIE!(Mk7,14-23)*
"Matko Boża, Uzdrowienie Chorych, polecam Ci wszystkich potrzebujących uzdrowienia duszy i ciała".(św. Jan Paweł II)*
Ja także o to się modlę,i życzę Wam,Chorzy, zdrowia i miłości bliskich. Dziękuję Wam!"(o. Józef)

2015.02.10
Św. Scholastyki, dziewicy
*CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.(Mk7,1-13)*
"Tak, jak miłujecie swoich rodziców, tak też będziecie miłowani przez dzieci swoje".(św. Jan Paweł II)

2015.02.09
*WSZYSCY, KTÓRZY DOTKNĘLI SIĘ JEZUSA, ODZYSKIWALI ZDROWIE.(Mk6,53-56)*
"Ludzie chorzy mają prawo do Sakramentów Św. ; rodzina winna o to zadbać".(św. Jan Paweł II)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


2015.02.08
V Niedziela Zwykła
Pokój i Dobro! *Powiedz, jak się modlisz za mnie-a dowiem się jak mnie kochasz*
Tak, jak rodzina rozmawia z Bogiem-tak też rozmawiają z sobą w  rodzinie* A ponieważ Msza Św. jest największą modlitwą-spotkajmy się w Domu Pana!

Słowo Boże:
I czytanie: "Do bojowania podobny jest byt człowieka"(Hi7, 1-7)
Psalm 147: "Panie, Ty leczysz złamanych na duchu".
II czytanie: "Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" (1Kor9,16-23)
Ewangelia: *JEZUS WYSZEDŁ NA MIEJSCE PUSTYNNE, I TAM SIĘ MODLIŁ* (Mk1,29-39)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Maryjo, ucz nas m o d l i t w y  s e r c e m.
Z orędzia Królowej Pokoju:
"Drogie Dzieci! Proszę was, byście byli moimi apostołami i abyście modlili się za tych, którzy nie poznali miłości Boga. Pragnę, aby wasza modlitwa była wypowiadana z m i ł o ś c i. Módlcie się, aby moja miłość zwyciężyła we wszystkich sercach-a jest to miłość, która przebacza, obdarowuje i nigdy nie ustaje".(2.02'15)
Matko Miłosierdzia, módl się za nami! *Takie wezwanie już jest w Litanii Loretańskiej (po wezwaniu :Matko łaski Bożej)-odmawianej w Polsce, za zgodą Stolicy Apostolskiej.
Tego z serca życzę, i o to się modlę.- o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


Jak trwać w oddaniu się Bogu?

2015.02.07
...przez trwanie w łasce uświęcającej, która jest gwarancją mocy i odpoczynku w Panu.(Mk6,30-34)

2015.02.06
...przez pomoc i wzór Maryi w Jej wierności Bogu-aż po gotowość oddania życia-jak Św. Jan Chrzciciel.(Mk6,14-29)*

Dlaczego należy ofiarowywać się Bogu-przez Maryję?

2015.02.05
Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
.. gdyż wtedy nasze apostolswo jest owocne (Mk6,7-13)

2015.02.04
...bo z Woli Bożej-podobnie jak sam Jezus-jesteśmy Jej dziećmi.(Mk6,1-6)

2015.02.03
św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na gardło
św. Oskara
...bo pragniemy żyć w komunii z Jezusem, którego Maryja jest Matką(Mk5,21-43)

2015.02.02
Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej)
Dzień Życia Konsekrowanego
*MOJE OCZY UJRZAŁY TWOJE ZBAWIENIE.(Łk2,22-40)*
"Boże, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami".(z Mszy Św.)
"Aby życie było pieśnią, należy śpiewać sercem tak: 'Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć...'".
W imieniu osób konsekrowanych serdecznie dziękuję za Waszą modlitwę-zwłaszcza w dniu 2.02. Jesteśmy dla Was!*- o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz


2015.02.01
IV Niedziela Zwykła

Ave Maryja!
"Odmawiajcie codziennie Różaniec... A Moje Niepokalane Serce zatriumfuje".(Fatima,1917) Przez trwanie w łasce uświęcającej i Różaniec dopomóżmy Jezusowi i Maryi u r a t o w a ć  p o k ó j!

 Słowo Boże:
I czytanie: "Boga będziesz słuchał"(Pwt18,15-20)
Psalm 95: "Słaysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie"
II czytanie: "Abyście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu". (1Kor7,32-35)
Ewangelia: *JEZUS ROZKAZAŁ DUCHOWI NIECZYSTEMU: WYJDŹ Z NIEGO!*(Mk1,21-28)
Ładowanie odtwarzacza... Loading the player ...
Maryjo, Królowo Pokoju, prowadź nas w walce o zwycięstwo Jezusa i Jego
pokoju!*
"Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście przeżywali swoje powołanie na modlitwie. Teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce zagłuszyć duszę człowieka zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości-bo nie ma w nich Boga i modlitwy. Nienawiść i wojna stale rosną. Wzywam was, abyście z zapałem zaczęli od nowa drogę świętości i modlitwy. Razem bądźmy miłością i przebaczeniem...Niech nadzieja na lepsze jutro będzie w waszych sercach...(z orędzia Medjugorie, 25.01'15)
Czciciele Królowej Pokoju! Rodzino Dobrego Słowa! Odnówmy postanowienia z pielgrzymek i rekolekcji; żyjmy Ewangelią i Orędziami Królowej Pokoju-pomóżmy Maryi wypełnić Jej p l a n  p o k o j u!

Już dziś zapraszam Was na rekolekcje z Królową Pokoju na Jasnej Górze >28-30.08* o. Józef:)
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz***

Archiwum


- Dobre Słowa - 2015.01. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.12. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.11. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.10. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.09. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.08. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.07. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.06. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.05. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.04. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.03. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.02. tutaj
- Dobre Słowa - 2014.01. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.12. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.11. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.10. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.09. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.08. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.07. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.06. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.05. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.04. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.03. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.02. tutaj
- Dobre Słowa - 2013.01. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.12. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.11. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.10. tutaj
- Dobre Słowa - 2012.09. tutaj
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018